را ه مواصلاتی کوهستان فاریاب باز می شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

میمنه / باختر/ اول دلو
تلاش برای باز گشایی راه مواصلاتی ولسوالی کوهستان فاریاب بامرکز آن ولایت ادامه دارد .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر٬ این راه مواصلاتی از دیشب به دینسو در اثر بر فباری ها به روی ترافیک و مردم مسدود شده است .
نجیب الله مدیر روابط هماهنگی مبارزه با حوادث طبیعی فاریاب می گوید که با مسدود شدن این راه مواصلاتی تاحال سه صد خانواده متضرر شده اند وهمچنان در ولسوالی های پشتون کوت وگرزیوان نیز چهل ویک خانواده متضرر شده اند و بیش از بیست ویک دام این خانواده ها تلف شده است.
منبع علاوه کرد که تلاش مسوولان برای باز گشایی راه مواصلاتی ولسوالی کوهستان ادامه دارد اما راه های مواصلاتی سایر ولسوالی هاتاحال باز است و برفباری ادامه دارد . لیلما

back to top