شرکت برشنا ده تن معلول را دربخش های مختلف جذب می کند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/۷حوت/باختر
رییس شده دافغانستان برشنا شرکت بانماینده انستیتوت عالی نابینایان امروزملاقات کرد.
به گزارش آژانس باختر، دراین ملاقات هردوطرف دررابطه به جذب افرادملکی فارغ ازانستیتوت نابینایان بحث وتبادل نظرکردند.
امان الله غالب رییس دافغانستان برشنا شرکت دراین ملاقات گفت که به اساس تفاهم نامه یی که بین دافغانستان برشنا شرکت وبخش تعلیمات اختصاصی انستیتوت نابینایان امضاشده است ده تن ازفارغان مسلکی این انستیتوت را شامل مردوزن منحیث کارمندقراردادی درشرکت برشنا می پذیرد .
غالب گفت ٬افرادی که باایشان قرارداد می شود دربخش های مختلف گماشته می شوند و به زودی وظایف شانرا آغازمی کنند . ماری

back to top