سه هزار خانواده در پروان مواد خوراکی دریافت کردند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

چاریکار/ ۱۶حمل/ باختر
برای دوهزار خانواده نادار در پروان امروز مواد خوراکی توزیع شد.
به گزارش آژانس باختر٬ این مواد خوراکی که شامل آرد وروغن می شود٬ توسط بنیاد خیریه حاجی مایل پروانی به دوهزار خانواده بی بضاعت در مرکز پروان توزع شد.
وی گفت که به هرخانواده یک بوری آرد پنجاه کیلویی و یک قطی روغن ده لیتره توزیع شد.
طبق یک خبر دیگر٬ به یک هزار خانواده بی بضاعت دیروز در ولسوالی بگرام پروان توسط بنیاد خیریه رحمانی آرد و روغن توزیع شد.
یک مسوول بنیاد خیریه رحمانی گفت که توزیع این کمک ها به مناطق دیگر ادادمه می یابد. خالقیار

back to top