21 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

صحت عامه: از جمله 359 که مورد آزمایش قرار گرفته اند 172 تن آنان مصاب می باشند

صحت عامه: از جمله 359 که مورد آزمایش قرار گرفته اند 172 تن آنان مصاب می باشند

کابل/ 21سرطان/ باختر وزارت صحت عامه می گوید در بیست وچهارساعت...

اطلاعیه مدیریت عمومی ترافیک کابل!

اطلاعیه مدیریت عمومی ترافیک کابل!

کابل/ 21 سرطان / باختر یک مرد 30 ساله که هویت...

اکادمی کرکت پکتیا در آستانۀ بهره گیری قراردارد

اکادمی کرکت پکتیا در آستانۀ بهره گیری قراردارد

گردیز/۲۱ سرطان /باختر کار بازسازی اکادمی کرکت پکتیا روبه اتمام است...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

نماز عید سعید فطر درسراسرکشور برپاشد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

ولایت ها/ 4 جوزا  /باختر
نمازعید سعید فطر امروز درتمام ولایت های کشور درفضای امن برگزارشد.
به گزارش خبرنگاران محلی آژانس باختر ، با آن که خطرشیوع ویروس کرونا درکشورروبه افزایش است ،اما مردم با رعایت نکات ایمینی نه چندانی درمرکز وولسوالی های ولایت های کشوربه مساجد حضوریافتند ودرنمازعید شرکت کردند.
علمای دین وملاامامان درخطبه های نمازعید درکنار اجروپاداش شرکت کنندگان درنمازعید وموعظه های دینی،ازآتش بسی که ازجانب طالبان درسه روز عید اعلام شد وازجانب رییس جمهوری اسلامی افغانستان وسرقومندان اعلی قوای مسلح کشورمورد استقبال قرارگرفت، ابراز خورسندی کردند و ازطالبان ودولت خواستارصلح دایمی درکشورشدند.
بیشتراین علمای دینی جنگ کنونی را غیر قابل توجیه بیان کردند وگفتند که این جنگ برادرکشی است وقطعا دراسلام جوازندارد.
علمای دین درخطبه های نمازعید اعلام این آتش بس را به فال نیک گرفتندوابراز امیدکردند که این، آغازی باشد برای اقدامات بعدی درآشتی وصلح میان مردم مسلمان کشور.
دراین خطبه همچنان از مردم خواسته شد که ویروس ساری کرونا را جدی بگیرند و نکات صحی را به گونۀ جدی رعایت بکنند ومسوولیت شان را درحفظ جان خود وخانواده های شان ادا کنند.
علمای دینی صحت را بزرگ ترین نعمت خداوند بیان کردند وسلامت جسم انسان را امانتی خواندند که از جانب خداوند اعطا شده است وانسان درحفظ سلامت خود نزد خداوند مسوول است.
دراین خطبه ها خاطرنشان شد که اگربه نکات ایمنی صحی توجه نکنید ،هم خودرا درخطرمی اندازید وهم سلامت وحتا زندگی خانواده واجتماع را به فنا می دهید.
آنان مبارزه با این ویروس را ازمکلفیت های هرمومن بیان کردند واز نمازگزاران خواستند که از رفت وآمد به خانه ها و دیدوباز دید اقارب شان درعید خودداری کنند وبه این ترتیب دین شان را درجلوگیری ازگسترش بیشتر این ویروس  خطرناک اداکنند.
این درحالی‌ست که وزارت های امورداخله ،حج واوقاف وصحت عامه نیز از مردم درکشورخواسته اند که به خاطر جلوگیری از گسترش بیشترویروس کرونا ازگشت وگذار درعید خودداری کنندواز شرکت کنندگان نمازعید نیزخواسته شده بود که فاصلۀ یک متری را حین ادای نماز درنظربگیرند.سادات

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.