آتش سوزی درجلال آباد باعث جراحت ده تن شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

جلال آباد 5 جوزا باختر
درآتش سوزی یی درشهرجلال اباد مرکزننگرهارامروز ده تن زخم برداشتند.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهاربه آژانس باخترگفت که این آتش سوزی دریک تانک توزیع تیل درمربوطات ناحیۀ چهارم شهرجلال آباد رخ داد که درنتیجه ده تن زخم برداشتندو خسارات هنگفت مالی نیز به بارآورد.
وی گفت که آتش سوزی حین توزیع گازمایع بریک موتر رخ داد ونیروی آتش نشانی به موقع آتش را مهارکردو ازاگسترش آن به اطراف محل جلوگیری کرد.
خوگیانی وضع زخمی شدگان این آتش سوزی را وخیم خواند.
سادات

back to top