23 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

انفجاری درشهر ایبک مرکز سمنگان رخ داد

انفجاری درشهر ایبک مرکز سمنگان رخ داد

ایبک/ 23 سرطان/ باختر انفجاری نزدیک چاشت امروز درشهر ایبک مرکز...

 یک قومندان طالبان درزابل كشته شد

یک قومندان طالبان درزابل كشته شد

كابل/ 23سرطان/ باختر یك قومندان طالبان مسلح دیشب در درگیری با...

از وقوع  انفجار 11 حلقه ماین درمسیر شاهراه غزنی – قندهار جلوگیری شد

از وقوع انفجار 11 حلقه ماین درمسیر شاهراه غزنی – قندهار جلوگیری شد

كابل/ 23سرطان/ باختر نیرو های امنیتی ودفاعی ازوقوع انفجار 11 حلقه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

باشندگان نادارشهرکابل، از پرداخت یک دوره از بل های برق وآب آشامیدنی، معاف می شوند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ 8 جوزا/ باختر
کمیته اضطرار کابل، یک دوره میترخوانی از بل های برق وآب آشامیدنی باشندگان نادار شهر کابل را از بودجه اختصاصی این کمیته، به اداره برشنا و اداره آبرسانی شهری وکانالیزاسیون شهر کابل، می پردازد.
به گزارش آژانس باختر؛ محمد یعقوب حیدری، والی کابل که  امروز در نشست خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت گفت: این معافیت شامل حال آن عده از مشترکان برق وآب آشامیدنی شهر کابل می شود که بل های برق و بل های آب شان در یک دوره میترخوانی، تا یک هزار افغانی از برق و تا یک هزار افغانی از آب آشامیدنی باشد.
والی کابل گفت که از امتیاز این معافیت، اضافه تر از 350 هزار خانواده و یا در حدود 50 درصد مشترکان برق و آب، بهره مند خواهند شد.
حیدری افزود که تصمیم معاف یک دوره از بل های برق وبل های آب آشامیدنی باشندگان نادار شهر کابل، در کمیته اضطرار کابل در پی آن گرفته شد که عده ای زیادی از این باشندگان به خصوص قشر فقیر و مستضعف، به این کمیته مراجعه کردند و از پرداخت هزینهء بل آب و برق شان، اظهار ناتوانی کرده اند. احمدضیا احمدی


 

Last modified on ??????? ، 8 ???? 1399 ، 10:25

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.