سرک ده صلاح الی پلحصار بغلان قیرزیزی می شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

پلخمری/ ۹جوزا/ باختر
کار قیرریزی دوازده کیلو مترسرک ده صلاح الی پلحصار بغلان آغاز شد.
انجنیرمحمدرحیم صالح زی، مسوول برنامه ملی راه سازی روستایی ریاست بازسازی و انکشاف دهات بغلان به آژانس باختر گفت که هزینۀ این پروژه ۲۶۷میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت بازسازی و انکشاف دهات پرداخت می شود که کارقیرریزی  آن تا دو سال  تکمیل می شود.
داکتر محمدنسیم مدبر اندرابی، نماینده مردم بغلان در ولسی جرگه ازآغاز قیرریزی بیست و چهار کیلومتر سرک‌پلحصار الی ده صلاح که از نیازمندی های اساسی باشندگان پلحصار به شمار می رود، استقبال کرد وخاطرنشان کرد که کار قیرریزی این جاده پنج سال قبل آغاز شده بود که از جمله۱۲ کیلومتر آن قیرریزی شد اما دوازده کیلومتر دیگر آن نسبت اخاذی های غیر قانونی افراد وگروه های مسلح غیرمسوول در آن ولسوالی از تطبیق بازماند.
صالح زی افزود که با قیرریزی این سرک تسهیلات زیادی برای باشندگان ولسوالی های بنو،ده صلاح وپلحصار ونیز خوست ها از اهمیت خاص برخوردار است. احمد نعیم دوستی

Last modified on ???? ، 9 ???? 1399 ، 09:23
back to top