17 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

افغانستان با راه آهن به بندر چابهار ایران وصل می‌شود

افغانستان با راه آهن به بندر چابهار ایران وصل می‌شود

تهران/ وی او ای/ ۱۷ سرطان / باختر ایران کار ساخت...

وزارت داخله درمصرف تیل ومهمات صرفه جویی کرده است

کابل /17 سرطان /باختر وزارت امور داخله با آوردن اصلاحات دربخش...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

جنازۀ شهید دکتورمحمد ایازنیازی درکابل به خاک سپرده شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 15 جدی باختر
جنازۀ شهید پوهندوی دکتورمحمد ایاز نیازی استاد پوهنتون کابل وامام مسجدشریف وزیراکبرخان امروز با شرکت گستردۀ مردم در محوطۀ مسجد شریف وزیراکبرخان کابل به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر؛درمراسم نماز جنازۀ شهید دکتورنیازی که  درورزشگاه غازی برگزارشد،شمارگسترده یی ازمردم شرکت کردند
دراین مراسم ابتدا مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت حج واوقاف دربارۀ شخصیت شهیددکتورنیازی صحبت کرد وگفت که دکتورنیازی شخصیت مربوط به همۀ مسلمانان بود وجان باختن آن شهیدهمه را متاثرکرده است.
او گفت که در راس کمیسیون تحقیق چگونگی رویداد شهادت دکتورنیازی قراردارد وبه همکاری سایرعلمای عضو، تلاش خواهد کرد که این تحقیق به گونۀ همه جانبه انجام شود ونتایج آن به سمع مردم وشاگردان ودوستان شهید نیازی ومردم رسانده شود.
مولوی عبدالحکیم منیب خاطرنشان کرد که دکتورنیازی شهید،خواستارصلح و اعتدال بود. وی ازهمۀ علمای دینی کشورخواست :"بیایید این ارمان دکتورمولوی نیازی شهید را نقطۀ عطف قراربدهیم یک پارچه شویم وحدت کنیم ودرآوردن صلح پیش قدم شویم وصلح را خود به کشورخود بیاوریم تا به دست بیگانگان".
وی خطاب به علمای دینی کشورگفت ازهرمذهبی که استند،قوتی تشکیل بدهندکه سبب ثبات وصلح درکشورشود.
وی از رهبری دولت ابراز سپاس کرد که همۀ امکانات ومحل تدفین شهید را مطابق خواست خانوادۀ وی وکمیسیون موظف فراهم کرد.
وی استدعاکرد که به برکت خون آن شهید،خداوندمتعال مردم مارا از مصایب جنگ وبدبختی ویروس کرونا نجات بدهد.
دراین مراسم پیام وزارت تحصیلات عالی،پوهنتون کابل وپوهنحی شرعیات پوهنتون کابل درپیوند به شهادت داکترایازنیازی نیز به خوانش گرفته شدوازکارنامه های علمی آن شهید درپوهنتون کابل به نیکویی یاد  شدومرگ آن شهید درعرصه علمی کشور ضایعۀ بزرگ بیان شد.
همچنان سوانح مختصرمولوی محمد ایاز نیازی به خوانش گرفته شد.
دراین مراسم واقف حکیمی نمایندۀ مردم بدخشان درولسی جرگه درخصوص شخصیت علمی مولوی نیازی شهید صحبت کردوازمردم وجوانان شرکت کننده درمراسم خواست که دررعایت نظم مراسم خاک سپاری کوشاباشند.
بعدا نمازجنازۀ شهید دکتورنیازی عالم جیدکشوربه امامت مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت حج واوقاف باحضور مسوولان دولتی،علمای دینی مرکزوبرخی از ولایت ها و مردم اداشد.
سپس جنازۀ شهید نیازی ازورزشگاه کابل به طرف مسجدوزیراکبرخان باشرکت گستردۀ مردم وعلمای دین تشییع شدودرمحوطۀ آن مسجد طبق وصیت آن شهید به خاک سپرده شد.
دراین مراسم حامدکرزی رییس جمورپیشین کشوروشماردیگری ازمقامات پیشین نیز شرکت کرده بوند.
همچنان شمارزیادی از علمای دینی ومردم درشماری از ولایت ها نیزنمازجنازۀ شهید نیازی را به گونۀ غیابی برپاکردند.
شرکت کنندگان نمازجنازۀ غیابی شهید نیازی دربدخشان وکاپیسا خواستارگرفتاری ومجازات مسببان بمب گذاری مسجد وزیراکبرخان شدند.
دکتورنیازی شام سه شنبه پس از ادای نمازدرانفجاربمبی که درالماری بوت ها درمسجد وزیراکبرخان گذاشته شده بود، نخست جراحت برداشت وبعد درشفاخانه جان داد وبه شهادت رسید.
درآن رویداد یک نمازگزارنیز جان باخت وچندین تن دیگر زخم برداشتند.
رییس جمهوری اسلامی افغانستان دیروزپس ازادای احترام به پیکرشهید نیازی،هدایت داد که رویداد بمب گذاری مسجد شریف وزیراکبرخان به گونۀ جدی بررسی شود.
سادات

Last modified on ??????? ، 15 ???? 1399 ، 13:24

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.