رویداد ترافیکی درسمنگان جان سه تن راگرفت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

ایبک / 21/ سرطان / باختر
درنتیجۀ یک حادثۀ ترافیکی درسمنگان سه تن از کارمندان موسسه ماین پاکی هلوترس جان باختند و چهارتن دیگرشان  زخم برداشتند.
منیررحیمی مسوول مطبوعاتی پولیس سمنگان به آژانس باختر گفت که این رویداد زمانی به وقوع پیوست که موتر حامل کارمندان موسسه هلوترس در ساحۀ حسن خیل سمنگان با یک موتر باربری تصادم کرد .
دراین حادثه سه تن جان باختند و چهارتن دیگر زخم برداشتند.
وی علت این حادثه را بی احتیاطی رانندگان این موتر ها دانست .
ختم/ شکریه ...ک..م

back to top