24 ??? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

روزجهانی جوانان درجوزجان بزرگداشت

شبرغان ۲۳ اسد باختر ازروز جهانی جوانان امروز درجوزجان تجلیل به...

زنان زراعت‌پیشه در سمنگان ماشین‌های خشک‌کننده میوه دریافت کردند

زنان زراعت‌پیشه در سمنگان ماشین‌های خشک‌کننده میوه دریافت کردند

کابل /۲۳ اسد / باختر ریاست زراعت آبیاری و مالداری سمنگان،...

ده هانوع وسیله زراعتی به ۳۳۰ خانواده در چهار ولسوالی بلخ توزیع شد

ده هانوع وسیله زراعتی به ۳۳۰ خانواده در چهار ولسوالی بلخ توزیع شد

کابل /۲۳ اسد / باختر ریاست زراعت، آبیاری و مالداری بلخ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

محل های تفریحی بامیان به روی بازدیدکنندگان بازشد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)
بامیان /22 سرطان /باختر پس از سه ماه وضعیت قرنطین ناشی از شیوع ویروس کرونا محل های تفریحی وسیاحتی بامیان به روی سیاحان وگردشگران بازشد. مقامات دربامیان می گویند که محل های تفریحی وسیاحتی به ویژه بندامیرآن ولایت که از پردرآمد ترین محل های بامیان است پس از سه ماه قرنطین به روی بازدید کنندگان داخلی وخارجی بازشد. درپی شیوع ویروس کرونا درکشوراین محل ها ازسه ماه پیش درقرنطین گذاشته شدو سیاحان داخلی وخارجی نتوانستند که دراین مدت از این محل ها بازدید کنند. محدودیت ها ازمحل های تفریحی بامیان درحالی برداشته شده است که ویروس کرونا درکشورشیوع بیشتر پیدا کرده است . اما عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان گفت که سیاحان وبازدیدکنندگان با رعایت توصیه‌های صحی وحفظ فاصلۀ اجتماعی و باپوشیدن ماسک می توانندازمحل های تفریحی وسیاحتی آن ولایت دیدن کنند. او گفت که وضع محدودیت ها براقتصاد خانواده ها دربامیان تاثیربدی گذاشته است وبسیاری از خانواده های بامیان مخارج زندگی شان را از طریق هوتل داری ویا عرضۀ صنایع دستی وسایرامتعۀ تولیدی به بازدید کنندگان، فراهم می کردند. ازاین رونظربه تقاضای مردم، رهبری ولایت تصمیم گرفت که از وضع محدودیت های محل های سیاحتی وتفریحی بامیان بکاهد. سادات /////////

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.