صنایع دستی زنان در بغلان که زمانی از اهمیت خاص برخوردار بودو در نتیجۀ تشدید جنگ ها و مهاجرت ها به رکود مواجه شد،دوباره احیاشده است و درحال انکشاف است.

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)
پلخمری/24سرطان/باختر صنایع دستی زنان در بغلان که زمانی از اهمیت خاص برخوردار بودو در نتیجۀ تشدید جنگ ها و مهاجرت ها به رکود مواجه شد،دوباره احیاشده است و درحال انکشاف است. مارسیلا سلطانی، مدیر عمومی و مسوول فرهنگی باغ زنانه ریاست امورزنان بغلان به آژانس باختر گفت که صنایع دستی زنان شامل کرشنل بافی،سیخ بافی،خیاطی،دست دوزی،گل دوزی، دست کول دوزی، بوت دوزی، قالین بافی ، گلیم بافی و بسته بندی مواد خوراکی است که پس از سال ها رکود واحیای مجدد زنان باتولیدات شان خوشبختانه تا کنون در چندین نمایشگاه ملی وبین المللی اشتراک کرده اندوموقف اجتماعی واقتصادی شان را به حیث زنان تجارت پیشه تثبیت کرده اند. وی گفت که صنایع دستی زنان به گونه بهتر نسبت به قبل درحال رشد وتوسعه است. خانم سلطانی افزود که هرچند دربغلان بازار مشخصی برای فروش صنایع دستی زنان وجود ندارد، اما در هر ولسوالی یکی یا دو دکان دست دوزی درکنار سایر دکان ها فعالیت دارد. خدیجه یقین، رییس امورزنان بغلان با تایید ازرشد نسبی صنایع دستی زنان ازعدم‌موجودیت بازار مناسب ومشکلات امنیتی فراراه رشد وانکشاف بیشتر صنایع روستایی زنان، گفت: در تلاش استیم که صنایع روستایی دربغلان از بازاریابی مناسب برخوردار شود. قابل تذکراست با وجود تلاش های لازم درعرصه رشد وانکشاف صنایع دستی قالین بافی وگلیم بافی که نیز جز این صنعت است، ازرشد چندان برخوردار نیست و با تاسف این صنعت در بغلان روز به روز در حال زوال و نابودی است و ازرشد چندانی برخوردار نیست. ///////
back to top