تفاهم نامۀ انتقال ریاست مشارکت عامه و خصوصی امضا شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل / 16 اسد / باختر
تفاهم نامۀ انتقال ریاست مشارکت عامه و خصوصی، امروز میان وزارت شهرسازی و اراضی و واحد تسهیل سرمایه گذاری به امضاء رسید.
به گزارش آژانس باختر؛ این تفاهمنامه را محمود کرزی سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی با عطاء الله نصیب رییس واحد تسهیل سرمایه گذاری، امضاء کرد.
این تفاهم نامه به هدف تامین و تقویت روابط و هماهنگی بیشتر در پیشبرد امور مشارکت عامه و خصوصی، توسعه مشارکتی و فراهم آوری تسهیلات لازم سرمایه گذاری میان طرفین به امضاء رسید.
بر مبنای این تفاهم نامه، مسوولیت های وزارت شهرسازی و اراضی مشخصاً در عرصه های انتقال وظایف و صلاحیت های ریاست مشارکت عامه و خصوصی به جانب واحد تسهیل سرمایه گذاری، تامین و تقویت سطح همکاری در امر تطبیق پروژه ها، تسهیل امور سروی کدستر و تصفیۀ زمین، طرح و دیزاین پلان های انکشافی و سایر امور تخنیکی  است.
به همین ترتیب، مسوولیت های واحد تسهیل سرمایه گذاری طبق این تفاهم نامه در بخش های پیشبرد امور مربوط به ریاست مشارکت عامه و خصوصی و فراهم آوری تسهیلات لازم در راستای تامین هماهنگی با بخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری، مشخص شده است.
این تفاهم نامه بر اساس حکم ریاست جمهوری ، به منظور انتقال ریاست مشارکت عامه و خصوصی از بدنۀ وزارت شهرسازی و اراضی به جانب واحد تسهیل سرمایه گذاری ترتیب و امضا شد.  احمدضیا احمدی

back to top