09 ???? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

رییس جمهوری: بامیان امروزدرروایت سیاسی افغانستان، نقش اساسی دارد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)


کابل / ۳۰سنبله / باختر

محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان قبل ازظهرامروزدرسفرش به بامیان درجلسۀ بزرگ مردمی اشتراک کرد و خواست ها، پیشنهاد ها و مشکلات  بزرگان، متنفذان و اقشار مختلف مردم آن ولایت را استماع کرد.

ابتدا والی بامیان صحبت کرد وبا خوش آمدید به رییس جمهوری وهیئت همراهش، گفت که مردم بامیان از برنامه ها و فعالیت های انکشافی دولت قدردانی می کند و ازروند صلح تحت رهبری و مالکیت حکومت افغانستان و دیدگاه واضح رییس جمهوری در این خصوص، حمایت می کند.

وی خواهان گسترش برنامۀ میثاق شهروندی درولسوالی ها و تطبیق برنامه دسترخوان ملی در ولایت بامیان شد.

بعداً حاجی محمد حسن اسدی عضو شورای ولایتی، الحاج محمد سجاد محسنی عضو  شورای علما، اسماعیل ذکی به نمایندگی از جامعه مدنی و معصومه امیری به نمایندگی از زنان، خواست ها و پیشنهادهای شان را با رییس جمهوری شریک کردند.

آنان خواهان احداث میدان هوایی بین المللی در شیبرتو، میکانیزه شدن زراعت، تعدیل واحد های اداری در ولسوالی های ورس و پنجاب، وصل دهلیز شمال و جنوب، تسریع کار سرک دوشی- بامیان، ایجاد شفاخانه ها درولسوالی ها، توجه به مشکل کم آبی سیغان، افزایش حضورزنان درادارات دولتی، توجه به مرکز معتادان، ایجاد مرستون، استخراج معیاری معدن حاجی گگ، سرک حلقه یی بامیان، اعمار شهرک صنعتی، افزایش سهمیه حج، آب آشامیدنی، توجه به صنعت گردشگری، دسترسی به انرژی برق، توجه به معارف، جایگاه معنی دار زنان درروند صلح، ایجاد پوهنځی های طب، حقوق و انجنیری درچوکات پوهنتون بامیان و ایجادبازارمعیاری به محصولات زنان شدند.

متعاقباً استاد سروردانش معاون دوم رییس جمهور صحبت کرد وبا یادآوری از ویژگی های تاریخی و فرهنگی بامیان گفت که توسعه پایدار بامیان ازاولویت‌های مهم حکومت افغانستان است.

وی افزود: حکومت افغانستان در دو سال گذشته گام به گام ازروند صلح حمایت کرده است و امروز درمرحلۀ مهم مذاکرات میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان داخل شده ایم.

استاد دانش گفت که هیچ کسی از راه جنگ به پیروزی نمی رسد و این مذاکرات به گونه یی مدیریت شود که ما را به صلح باعزت و امنیت پایدار برساند، صلحی که نه تنها دستآوردهای دو دهۀ گذشته به خطر مواجه نشود، بلکه بیشتر تقویت شود.

سپس امرالله صالح معاون اول رییس جمهورصحبت کردو از مردم بامیان به خاطر اینکه خواست ها و مشکلات شان را به گونۀ واضح شریک کردند، تشکر کردو گفت که یک قسمتی از وعده های تان قابل انجام شدن است.

وی در خصوص صلح و ارزش های جمهوریت صحبت  کرد و از مردم بامیان خواست که سهم جوانان شان را در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی بلند ببرند.

رییس جمهوری پس از استماع صحبت ها و پیشنهادهای متذکره، گفت: در مورد ویژگی های بامیان هرچه بگوییم، کم است. بامیان آینده نگر، پاسدار جمهوریت، متعهد به وحدت ملی، حقوق شهروندی، مساوات و عدالت اجتماعی، معتقد به حقوق زنان، نمونه وفاق مذاهب و خواهان انکشاف در مطابقت به نیازمندی های قرن ۲۱ است.

وی افزود که بامیان امروز بامیان پنج سال قبل نیست، بامیان امروز درروایت سیاسی افغانستان نقش اساسی دارد.

رییس جمهوری گفت که حفاظت آثار تاریخی بامیان وظیفۀ هربامیانی وهرافغان دیگر است. در آن روز که طالبان مجسمه های بودا را انفجار دادند، هر افغان بامیانی بود و قلب هر کدام شان جریحه دارشد

رییس جمهوری گفت که بامیان دیگر زندان جغرافیایی افغانستان نخواهد بود و تفاوت اساسی در مقدار سرمایه‌گذاری در این ولایت آمده است، زیرا ما به وحدت ملی و انکشاف متوازن متعهد استیم.

رئیس جمهور در خصوص صلح گفت که صلح تدبیر، تعمق و پایداری میخواهد و نقشه راه صلح، فرمایشات لویه جرگه بوده که حدود آنرا واضح ساخته است.

وی افزود که که خواست و اراده ملی ما این است که صلح وسیله ختم خشونت سرتاسری و بحران ۴۰ ساله افغانستان باشد.

محمداشرف غنی رییس جمهوری تصریح کرد: تمام آب های افغانستان در چهار سال آینده به صورت اساسی مدیریت می شود. سرمایه معادن ما یک تریلیون دالر تخمین شده است و ما باید سرمایه بشری خود را قسمی انسجام دهیم که به پا ایستاده شود.

 رییس جمهوری گفت که تیم رهبری حکومت مصمم، واحد و یکپارچه است و درحراست ازمنافع ملی استوارایستادهاست.

رییس جمهوری در اخیر سخنانش خاطرنشان کرد که جمهوریت متعلق به همۀ ماست و آواز رسای هرجوان، زن، مرد و عالم این کشور را به حمایت از جمهوریت خواهان استیم.

در جریان این سفر رییس جمهوری و هیئت همراهش ازجریان کاراحداث سرک یکاولنگ- دره صوف در حالی دیدن کرد که مسوولان مربوط درمورد پیشرفت کار آن، معلومات ارائه می کردند.

این سرک به هزینۀ ۲۰۴.۹ میلیون دالر امریکایی احداث می شود که بامیان را به شمال کشوروصل می کند و طول آن ۱۷۸ کیلومتراست.

کار احداث سرک متذکره در ۳ اگست ۲۰۱۷ آغاز شده است و قرار است در ماه فبروری ۲۰۲۱ به پایۀ اکمال برسد. از این جمله ۱۰۴ کیلومتر آن مربوط بامیان می شود که آن را شرکت CRBC چینایی تطبیق می کند وکار آن ۲۲ در صد پیشرفت کرده است و تا اکنون بیشتر از ۲۶ کیلومتر آن اسفالت شده است.

همچنان رییس جمهوری و هیئت همراهش درجریان این سفراز ساحات باستانی وتاریخی بامیان از جمله مجسمه های بودا(صلصال و شهمامه) و پارک ملی بند امیر دیدن کردند.
 

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.