تجلیل از روزمعلم نباید کلیشه باشد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 14/ میزان
ازروزمعلم درکشوردرحالی تجلیل شد که معلمین ما با انبوهی از مشکلات مواجه اند و برای حل چنین مشکلات کمتر توجه شده و کمتر برنامه ریزی گردیده است.
مفسرآژانس باختر مینگارد: 13 میزان روزجهانی معلم است درافغانستان نیز ازاین روز تجلیل شده و با برگذاری مراسم ویژه ازآن گرامیداشت بعمل میاید.
معلم ، مکتب ، علم ودانش برای جامعه افغانی که تمدن های زیادی را شاهد بوده و با هویت کهن فرهنگی خود دانشمندان و فرهنگیان زیادی را پرورده یک نام آشنا، معزز و قابل احترام و باور است واین ارزش همچنان حفظ گردیده و خانواده ها به سوی معلم به عنوان اولین تربیت دهنده فرزندان شان نگاه میکنند و مهر معلم را بیشتر از مهر پدری میدانند.
باوجود چنین یک دیدگاه درشرایط اسفبار کنونی که جنگ نه تنها ارزش های مادی را از ما گرفته بل به هویت و روابط فرهنگی واجتماعی نیز آسیب رسانیده است . وضعیت معلمین ما نیز آشفته و پرچالش است.
نبود امنیت ، مصئونیت روانی اهل معارف منجمله معلمین را مختل نموده و با تاسف گروه های هراس افگن از رشد و گسترش معارف در هراس اند ما طی سالهای اخیر شاهد قتل شماری از معلمین دربخش های ازکشور ، آتش زدن به مکاتب و اخلال روند آموزش بوده ایم و میتوان گفت که نبود امنیت و مصونیت چالش اولی فراراه زندگی ، امنیت و مصونیت معلمین واهل معارف است . درکنار آن رشد فقر و سقوط اقتصاد ، برزندگی معلمین سایه افگنده است و بعداز نا امنی این اقتصاد بد و فلاکت بار است که زندگی معلمین را درکشور دچار مشکلات جدی ساخته است.
درکنار این مسایل ، وضعیت اجتماعی معلمین ما نیز اسفبار بوده ما با تاسف جوانانی را دراجتماع وجامعه خود داریم که ارزش های معنوی را ازیاد برده مبتذل و مبتذلگرا اند عدم احترام به آموزگاران ، بزرگان حتا اعضای خانواده نمایانگر آن است که وضعیت فرهنگی و ارزش های اجتماعی در جامعه ما سخت اسیب پذیر است . درحالیکه معلم به عنوان پدر معنوی جامعه شناخته میشود ما موارد وواقعات را به یاد داریم که نشان میدهد شماری از معلمین ما مورد حملات فزیکی قرار گرفته اند و یا هم از سوی دانش آموز و یا دانش آموزان مورد تحقیر و توهین قرارگرفته اند.
ضمنا ً دولت نیز در حل مشکلات معلمین از تامین امنیت تامصونیت فردی تا رفع مشکلات اقتصادی و تثبیت هویت اجتماعی این قشرکوتاه آمده است وعده داده شده برای معلمین چون ازدیاد حقوق ، ایجاد شهرک های معلمین ووعده های دیگر ... که مسوولان وزارت معارف از گذشته ها آن را زمزمه کردند یک حرف روی کاغذ باقی مانده است.
ازاین گفته ها این نتیجه بدست میاید که معلمین نسبت به حال و آینده شان سخت بی اعتماد و بی باور اند و این نقیصه تنها زمانی رقع شده میتواندکه ارزش معلم در جامعه به گونه حقیقی آن تعریف شود ، رعایت گردد و دیگر ایام چون روز معلم یک تجلیل کلیشه یی نباشد.
ختم/ عبدالخالق ...ک..م

back to top