02 حوت 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

گزارش های پوهنتون ها در مورد روند باز نگری نصاب تحصیلات عالی شنیده شد

گزارش های پوهنتون ها در مورد روند باز نگری نصاب تحصیلات عالی شنیده شد

کابل باختر اول حوت گزارش کاری روند بازنگری و مشوره دهی...

شورای عالی ستره محکمه جلسه کرد

شورای عالی ستره محکمه جلسه کرد

کابل 1 حوت باختر شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست...

نابود سازی سه فابریکه تولید مواد مخدرطالبان

نابود سازی سه فابریکه تولید مواد مخدرطالبان

شهرجلال آباد 1 حوت باختر سه فابریکه تولید مواد مخدر طالبان...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتپیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 1 دلو
داره هواشناسی وضع جوی بعضی از مناطق کشور را در 24 ساعت آینده بر اساس سانتی گرید چنین گزارش داده است.
کابل، هوا، آفتابی بلندترین درجه حرارت(13) پاینترین(4-)
سالنگ شمالی، آفتابی بلندترین درجه حرارت(2-) پاینترین(7-)
سالنگ جنوبی، آفتابی بلندترین درجه حرارت-36-) پاینترین(7-)
قندهار، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت(10) پاینترین(1)
بامیان ، آفتابی بلندترین درجه حرارت(9) پاینترین(10-)
هرات، آفتابی  بلندترین درجه حرارت(15) پاینترین(2-)
فراه، ابرو بارندگی درجه حرارت(15) پاینترین(1-)
مزار شریف، آفتابی درجه حرارت(12) پاینترین- (0)
کندز، آفتابی  بلندترین درجه حرارت(5) پاینترین(1)
جلال آباد، آفتابی بلندترین درجه حرارت(22) پاینترین(6)
غزنی، آفتابی بلندترین درجه حرارت(10) پاینترین(-8)
لشکرگاه، ابروبارندگی درجه حرارت(10) پاینترین(1)
خوست، آفتابی بلندترین درجه حرارت(19) پاینترین(3)
جبل السراج، آفتابی  درجه حرارت(11) پاینترین(3)
میمنه، آفتابی بلندترین درجه حرارت(19) پاینترین(2)
تالقان، آفتابی بلندترین درجه حرارت(13) پاینترین(1-)
فیض آباد، آفتابی بلندترین درجه حرارت(13) پاینترین(-5-)
لوگر، آفتابی بلندترین درجه حرارت(13) پاینترین(7-)
قلعه نو، آفتابی بلندترین درجه حرارت(20) پاینترین(3-)
فیروز کوه ، آفتابی بلندترین درجه حرارت(7) پائینترین10-)
شبرغان ، آفتابی بلندترین درجه حرارت(7) پاینترین10-)
طلوع آفتاب(6) و (57) دقیقه و غروب آن(5) و (12) دقیقه
فرزانه

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.