پيام شورای سرتاسری علمای افغانستان !

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 2 ثور
باتأسف که دشمن بی رحم باز هم مردم مسلمان ، ملکی و بیگناه ما را هدف قرار داده با انجام حمله انتحاری در یکی از مراکز ثبت نام رای دهنده گان در منطقه دشت برچی شهر کابل باعث شهادت و مجروحیت ده ها تن هموطنان مسلمان ما اعم از اطفال، زنان ومردان گردیدند.
شورای سرتاسری علمای افغانستان در پیامی که به آژانس باختر ارسال کرده، گفته اند که شورای سرتاسری علمای افغانسان این عمل وحشیانه را شدیداً تقبیح نموده آنرا خلاف تمام موازین اسلامی و انسانی می داند، و از بارگاه خداوند متعال برای شهداء بهشت برین برای مجروحین صحت کامل و عاجل، برای بازمانده گان و اقارب شان صبر جمیل و اجر جزیل و برای عاملین این جنایت رسوایی دنیا و عذاب دردناک آخرت استدعا می نماید و از ارگانهای امنیتی کشور میخواهد تا در حفظ امنیت مراکز ثبت نام بیشتر از پیش سعی و تلاش نموده جلو همچو حادثات را قبل از وقوع آن بگیرند. ختم/ ماری       

back to top