بیش از چهارده کیلو متر سرک در بدخشان با زسازی می شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 23 جوزا بدخشان
کار بازسازی سرک شهر صفای ولسوالی درایم  ولایت بدخشان امروز آغازشد
انجنیر نادرشاه شحنه رییس راه سازی روستایی ریاست احیا وانکشاف دهات بدخشان   به خبر نگار آژانس باختر گفت که کارباز سازی سرک شهر صفای مرکزولسوالی درایم به هزینه (۸۶) ملیون افغانی از بودجه راه سازی روستایی الی قریه ده بالای آن ولسوالی به درازای  بیش از چهارده کیلومتر و پهنای   چهارونیم متر به  مدت یکسال بازسازی خواهد شد.
وی اظهار داشت .در مسیر این سرک  نود هفت  ساختمان پل وپلچک ،دیوار های استنادی وآبرو ها نیز اعمار خواهد شد .
وی گفت این سرک (12) قریه را به مرکز ولسوالی وصل خواهد نمود که با اکمال ان سرک (22630) نفر به صورت مستقیم و(30) هزار نفر بصورت غیر مستقیم از این مسیر استفاده خواهند نمود. ختم برمک بامی

back to top