29 اسد 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

جلسه کمیته مشترک ژورنالیستان و رسانه ها برگزار شد

جلسه کمیته مشترک ژورنالیستان و رسانه ها برگزار شد

کابل باختر 29 اسد جلسه کمیته مشترک ژورنالیستان و رسانه ها...

چالش زون پایتخت درمورد عرضه خدمات شهری شناسایی میگردد

چالش زون پایتخت درمورد عرضه خدمات شهری شناسایی میگردد

کابل باختر 29 اسد شناسایی چالش ها و تحقیق پیرامون مطالعه...

چین دربخش تحقیقات فرهنگی با وزارت اطلاعات وفرهنگ، همکاری میکند

چین دربخش تحقیقات فرهنگی با وزارت اطلاعات وفرهنگ، همکاری میکند

کابل باختر29 اسد پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل باختر 29 اسد
جلسه کمیته مشترک ژورنالیستان و رسانه ها به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار گردید.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،  در ابتدا رئیس ارتباطات استراتیژیک دفتر شورای امنیت ملی و سکرتریت کمیته مشترک ژورنالیستان و رسانه ها از تعقیب فیصله های هفتمین جلسه کمیته مشترک که در تاریخ  2اسد سالروان برگزار شده بود به جلسه گزارش داد.
سپس مسؤلان وزارت امور داخله، ریاست امنیت ملی، لوی څارنوالی و اداره مستقل ارگانهای محلی گزارشات شان را به جلسه ارائه کردند. براساس گزارش نجیب الله دانش سخنگوی وزارت امور داخله طی ماه اخیر، چند قضیه در ولایات های مختلف راجع به خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته که توسط ارگان های مسؤل بررسی  شده است.
به گفته سخنگوی وزارت امور داخله، قضیه توهین به رحمت الله زیارمل خبرنگار آریانانیوز توسط پولیس سرحدی در ولایت ننگرهار، قضیه تهدید فرحناز نوری خبرنگار تلویزیون تابان در ولایت هرات از سوی افراد نا شناس، قضیه توهین و تحقیر خبرنگاران در محبس هرات و قضیه تهدید حمیرا عدیل خبرنگار رادیو نشاط د رولایت فراه تا کنون از جانب ارگان های ذی ربط مورد بررسی قرار گرفته است.
به گفته نماینده ریاست امنیت ملی قضیه تهدید رادیو و تلویزیون انعکاس در ننگرهار، قضیه حمله مسلحانه به خانه شریف امیری خبرنگار تلویزیون طلوع تحت تدابیر امنیتی قرار گرفته است. سخنگوی لوی څارنوالی  نیز از اجراآت خود در زمینه به جلسه گزارش داد. وی در مورد قضیه نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی که در هنگام تهیه خبر برایش مشکل ایجاد شده بوده به جلسه گفت که قضیه بررسی شده است. به گفته مسؤلان لوی سارنوالی در مورد نحوه استفاده های سوء از شبکه های اجتماعی نیز به زودی میان لوی سارنوال و فدراسیون ژورنالیستان و رسانه ها جلسه مشترک برگزار خواهد شد.
سخنگوی اداره مستقل ارگان های محل نیز در جلسه گزارش داد که در 17ولایت جلسات کمیته مشترک برگزار نشده است. به گفته وی جمعی از خبرنگاران در ولایت کندز از خسارات مالی که در هنگام جنگ به آنان رسیده شکایت دارند و همچنین والی ولایت غور از رسانه های خارجی شکایت کرده که خبرنگاران درهنگام تهیه گزارش گزارش های مربوطه را به صورت یک طرفه و بدون ارائه نظر مقامات محلی تهیه می کنند.
معاون رئیس جمهور به تأکید اظهار داشت که کمیته ولایتی مکلف اند که به صورت مرتب جلسات خویش را به صورت ماهانه برگزار نمایند.
مجیب خلوتگر رئیس اجرائیه ای نی نیز از بررسی های ابتدایی دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران به جلسه گزارش داد و گفت که از 172 قضیه خشونت،170 قضیه آن بررسی شده و 2 مورد آن یک قضیه مجهول است که قابل بررسی نمی باشند. وی گفت که در روز های آینده این دوسیه ها به وزارت داخله سپرده خواهد شد.
قانون پوه دانش معاون رئیس جمهور به وزارت داخله هدایت داد که حداکثر طی دو هفته باید بررسی  این دوسیه ها تکمیل گردد.
در رابطه به اخذ مالیات از رسانه ها و مقرره چگونگی طرز تأسیس فعالیت رسانه های همگانی نیز از جانب فاضل سنچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ  به جلسه گزارش داده شد. به گفته وی قرض داری رسانه ها به دولت به صدو هشت میلیون افغانی بالغ می گردد که از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ جهت کسب تکلیف در این مورد به ریاست جمهوری مکتوب رسمی ارسال شده است.
وی گفت که  رسانه های چاپی طبق قانون رسانه های همگانی از مالیات معاف شده؛ ولی طبق قانون مالیات، باید این مالیات پرداخته شود که برای راه حل قانونی از طرف وزارت اطلاعات وفرهنگ به وزارت عدلیه مکتوب رسمی فرستاده شده است.
در این جلسه فهیم دشتی رئیس اجرائیوی اتحادیه ملی ژورنالیستان در خواست کرد که از طرف رئیس جمهور در مورد مالیات رسانه های چاپی یک فرمان تقنینی صادر شود و در یک فرصت  مناسب برای تعدیل قانون مربوطه، اقدام عملی صورت بگیرد.
قانونپوه دانش در این زمینه به وزارت اطلاعات وفرهنگ هدایت داد که یک مکتوب، مستند به قانون به اداره امور فرستاد شود تا موضوع در اجندای کابینه قرار گرفته و در این مورد  تصمیم لازم اتخاذ گردد.# نالان

کابل باختر 29 اسد
شناسایی چالش ها و تحقیق پیرامون مطالعه وضعیت عرضه خدمات شهری و زون پایتخت درمحراق توجه نظام قراردارد.
به گزارش آژانس باختر، به خاطررسیدگی به موضوعات فوق در تازه ترین انکشاف محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان حکمی را صادر کرده است که به منظورانکشاف پالیسی های موثربرای بهبود کیفیت عرضه خدمات شهربهتر به شهروندان ساکن زون پایتخت ، معاونیت پالیسی نظارت و بررسی ریاست عمومی ریاست جمهوری موظف گردیده است تا معلومات در خور نیازرا ترتیب ارائه کند.
میزان رضایت شهروندان زون پایتخت از کیفیت عرضه خدمات شهری تهیه احصائیه ها و ارقام شهروندان زون پایتخت درتمامی موارد ازجمله سن ، جنسیت ، سطح سواد و تحصیل ، سطح اقتصاد خانواده ها وضعیت اشتغال شامل معلومات درخور نیازمی باشد.# نالان

کابل باختر29 اسد
پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز دردیدار با سفیر چین درکابل ، درزمینه همکاری آن کشوردربخش های تحقیقات فرهنگی صحبت کرد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین دیدار درکنارآن که سفیرچین ازتوسعه  روابط  آن کشور دربخش های فرهنگی با وزارت اطلاعات وفرهنگ اطمینان داد ، دررابطه به گسترش تحقیقات مشترک دربخش فرهنگی و اجتماعی و برگزاری محافل علمی و تحقیقی  نیز بحث صورت گرفت .
سفیرچین خاطرنشان ساخت که پس ازسروی  ساحات مرزی میان افغانستان و چین امکانات و زمینه های انکشاف اجتماعی و تعلیمی را درآن ساحات فراهم میسازند و درآینده نزدیک به این منظور سفری به ولایت بدخشان نیز خواهد داشت .
همینگونه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ازهمکاری های کشورچین درعرصه های مختلف و به خصوص درعرصه های فرهنگی به قدردانی یاد کرده و خواهان همکاری های بیشترآنان در زمینه تحقیقات باستانشناسی شد واز سفیر چین دعوت کرد که در سمینارهای بین المللی ، راه ابریشم و تصوف که درآینده نزدیک ازسوی وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارمیگردد، اشتراک کند.
همچنان در پایان این دیدارمسول بخش زبان پشتو رادیو بین المللی چین ، یک جلد کتاب زیرعنوان " پشتو ژبه " را که ازسوی متخصصان زبان پشتو آن کشور تالیف شده است ، به سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ اهدا کرد. احمد ضیا  احمدی

کابل 29 اسد باختر
مایکل ملیبند، فرستاده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، امروز با قانونپوه سرور دانش معاون رئیس جمهور دیدار کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، معاون رئیس جمهور در این دیدار از همکاری های کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بیشتر ازیک دهه گذشته با دولت و مردم افغانستان ابراز قدر دانی کرد و از نقش ملیبند، به حیث فرستاده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در عرصه های تأمین و توسعه حقوق بشر، حقوق زنان، مبارزه با فساد و توسعه دموکراسی تمجید کرد. معاون رئیس جمهور گفت که روابط حسنه بین دولت افغانستان و اتحادیه اروپا همچون گذشته ادامه خواهد یافت.
دراین دیدار، موضوعاتی چون ثبات سیاسی، اصلاحات در بخش های مختلف، مذاکره با مخالفان مسلح دولت، برگزاری انتخابات و حاکمیت قانون مورد بررسی قرار گرفت. معاون رئیس جمهور درپیوند به روند صلح در کشور با اشاره به اینکه صلح بعد داخلی و بیرونی دارد، همکاری جامعه جهانی و همچنین کشورهای منطقه را در به نتیجه رسیدن این روند مهم خوانده گفت: با تمام مشکلات و چالش هایی که فراروی روند صلح وجود دارد، حکومت افغانستان اما نا امید نیست.
قانونپوه دانش با تأکید برنقش سازنده کشورهای همسایه در فرایند صلح گفت: اگرچه کشورهای همسایه گاه گاهی پیام های مثبتی در مورد همکاری با روند صلح می فرستند؛ ولی مهم این است که چنین پیام هایی صادقانه باشد.
معاون رئیس جمهور، برگزاری انتخابات، تطبیق اصلاحات به منظور تأمین حکومتداری خوب، ثبات سیاسی و مذاکره با مخالفان مسلح دولت را از اولویت های اساسی حکومت وحدت ملی خواند و افزود که دولت افغانستان با توجه به تعهداتی که در کنفرانس های وارسا و بروکسل دارد، تلاش می کند به اهداف تعیین شده در آن دو کنفرانس دست یابد.
قانونپوه دانش تطبیق اصلاحات در هردو عرصه ملکی و نظامی را به منظور تحرک بیشتر در تطبیق برنامه های عملیاتی  حکومت در زمینه های مختلف با اهمیت خوانده گفت که فرایند تطبیق برنامه های اصلاحاتی همچنان روند روبه پیش دارد و دستاوردهای خوبی در این زمینه داشته ایم.
در این دیدار مایکل ملیبند، فرستاده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، با اظهار خرسندی از پیشرفت های بدست آمده در عرصه های مختلف، ثبات سیاسی، برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری، اصلاحات و حاکمیت قانون را از موضوعات مهمی عنوان کرد که حکومت افغانستان نسبت به آن ها در برابر همکاران بین المللی خود، تعهداتی مشخصی دارد.
وی گفت که او در سفری که به نیو یارک و واشنگتن داشته است، بر اهمیت و ضرورت برگزاری انتخابات پارلمانی و نقش حمایتی جامعه جهانی تأکید ورزیده است.
به گفته ای ملیبند، مدیریت و برگزاری انتخابات آینده پارلمانی به صورت شفاف وسراسری، می تواند تجارب ارزشمندی را به دولت افغانستان و همکاران بین المللی آن برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به همراه داشته باشد.
وی یکی از عناصر کلیدی حل بحران افغانستان را مصالحه و مذاکره با مخالفان مسلح دولت خواند و گفت که بدون شک همکاران بین المللی افغانستان و همچنین کشور های همسایه آن، در فرایند صلح نقش کلیدی دارند. نالان

پلخمری  باختر 29 اسد
از سالروز استرداد استقلال افغانستان امروز در ولایت بغلان تجلیل شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر از ولایت بغلان: شهروندان ، مقامات حکومتی و نهاد های جامعه مدنی ولایت بغلان با برپایی مراسم ویژه و راه پیمایی جشن استقلال کشور را جشن گرفتند.
در محفلی که در مقام ولایت بغلان تدویر یافته بود انجنیر عبدالحی نعمتی والی بغلان در سخنرانی یی گفت که نود وهشت سال قبل از امروز در بیست و هشتم اسد بریتانیایی کبیر پس از شکست سنگین استقلال افغانستان را پذیرفت.
والی بغلان ضمن آنکه رشادت و قهرمانی نیروهای امنیتی افغان را ستود و این افتخار را مربوط اقوام مختلف دانست ، خاطر نشان کرد که شاه امان الله خان عاشق آزادی بود و توانست آزادی را به دست بیاورد.
جنرال اکرام الدین شریع قوماندان امنیه بغلان طی صحبتی گفت که کشور ما از لحاظ موقعیت در قلب آسیا قرار دارد.
وی از طالبان و مخالفان دولت خواست تا فریب دشمنان را نخورند و بیایند در روند صلح یکجا شوند و وطن را آباد سازند ، در غیر آن نابود خواهند شد.

کابل ۲۹ اسد باختر
محمد اشرف‌غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان امروز در مراسم ارتقای فرقۀ عملیات‌های خاص به‌قول اردو و معرفی تورن جنرال بسم الله وزیری بحیث قوماندان قول اردوی متذکره، اشتراک و سخنرانی کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این مراسم که در مقر قول اردوی عملیات های خاص برگزار گردید، ابتدا غلام فاروق نعیمی پیژندوال وزارت دفاع ملی حکم رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان را در رابطه به ارتقای فرقۀ عملیات‌های خاص به قول اردو و تقرر تورن جنرال بسم الله وزیری را بحیث قوماندان قول اردوی متذکره، قرائت کرد.
سپس دگر جنرال طارق‌شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی، علم مبارک قول اردو را به محمد اشرف غنی سرقوماندان اعلی قوای مسلح سپرد و رئیس جمهور آن را به قوماندان قول اردوی جدیدالتاسیس عملیات های خاص تحویل داد.
بعداً سرپرست وزارت دفاع ملی صحبت‌کرد و ضمن تبریکی، ۹۸مین سال‌روز استرداد استقلال کشور به منسوبین قول‌اردوی متذکره  و تشریح وضعیت محاربوی در جبهات جنگ، گفت که عملیات‌های شما وضعیت جنگ را در جبهات تغییر داده و دشمن به اهداف کلان و  استراتیژیک که ترسیم کرده بود، نایل نشده است.
وی عملیات‌های خاص را مهم‌ترین و موثرترین عملیات‌ها خوانده گفت که فرقۀ عملیات‌های خاص در مطابقت به پلان چهارسالۀ امنیتی، به قول اردو ارتقا کرد.
بهرامی با تاکید بر این‌که رهبری وزارت دفاع ملی از منسوبین این قول اردو قاطعانه حمایت خواهد کرد، گفت که با این ارتقا، مسئولیت شما چندین برابر می‌گردد، من از شما تقاضا می‌کنم که با همان شهامت و دلیری در دفاع از وطن و مردم آماده باشید و دستآوردهای بیشتری را کمایی نمایید.
سپس جنرال جان نیکلسن قوماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع صحبت‌کرد و ضمن تبریکی به‌ منسوبین قول اردوی متذکره، گفت که شما فرزندان راستین کشور تان هستید که توانایی دفاع از وجب وجب خاک‌ تان را دارید.
قوماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع افزود: دشمنان در مقابل شما انتخاب دیگری ندارند، یا باید تسلیم شوند و یاهم از سوی شما کماندوها نابود می شوند. وی از قهرمانی‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در جبهات نبرد ستایش‌کرد.
سپس محمد اشرف نی رئیس‌جمهور غنی صحبت‌کرد وبا  تقدیم سلام‌ها و تمنیات نیک به‌منسوبین قول اردوی متذکره و تمام نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، گفت:" امروز یک روز خاص است، زیرا تقاضای تان برای ارتقای فرقۀ عملیات‌های خاص به قول اردو عملی گردید."
وی افزود: شما کماندوهای افغانستان، پاسداران قانون اساسی و حراست کنندۀ نوامیس ملی کشور هستید. شما عقب نشینی نکردید، بلکه دشمن را مجبور به عقب نشینی نمودید.
رئیس‌جمهوربا تشکر از هیات رهبری وزارت دفاع ملی، گفت:" شما امسال مرحلۀ اول حملات دشمن را با رشادت کامل به شکست مواجه ساختید.
وی افزود: در چند هفتۀ گذشته شما با مدیریت مثبت تان، یک تغییر بنیادی در وضعیت جنگ کشور آورده اید و در اثر این تلاش های تان، مقدار تمرکز ما بالای مسایل امنیتی از شش ساعت به دو ساعت تقلیل یافته است."
رئیس‌جمهور کشور خطاب به آنان گفت که معنای ارتقای این است که قوای تان دوچند می‌شود و چندین بار موفق‌تر می‌شود و در قلب دشمن ترس و رعب ایجاد می‌کنید.
محمد اشرف غنی گفت: به دشمنان افغانستان پیام ما این است که یا تسلیم شوید، یا قطعات کماندو شما را مجبور به تسلیم شدن می کند.
رئیس‌جمهور گفت :" علم مبارک قول اردو نمایانگر آن است که ما پاسداران واقعی اسلام هستیم و دشمنان ما مزدوران بیگانه‌گان هستند."
وی افزود: هدف ما این است که در چهارسال ارتقای ظرفیت، در تمام افغانستان امنیت برقرار خواهدشد و قوای ما یگانه نیروی خواهد بود که انحصار مشروع قوه را به‌دست خواهد داشت.
رئیس جمهور تاکیدکرد :" در همکاری و تشریک مساعی نهادهای امنیتی و دفاعی کشور، حاکمیت ملی و قانون اساسی تطبیق می گردد."
رئیس‌جمهور غنی به آنان اطمینان‌داد که یکی از دستآوردهای اخیر این است که کندک هفتم کماندو، فرماندۀ عمومی طالبان را در قندهار و ارزگان  دستگیر و دیگران شان نیز به این‌سرنوشت دچار می‌شوند.
محمد اشرف غنی گفت:" که امروز ملت افغانستان با اجماع کامل در عقب نیروهای امنیتی و دفاعی خویش قرار دارند و از آنان حمایت می‌کنند و شما حمایت کامل سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تان را نیز با خود دارید."
رئیس جمهور با تاکید براین‌که از قول اردوی متذکره هیچ‌کسی استفادۀ تاکتیکی نخواهد کرد، گفت که نیروهای کماندو یک قوای خاص است که پس از انجام جنگ و شکست دشمن، باید دوباره به مرحله تعلیمی خود برگردند.
رئیس‌جمهور غنی از پشتیبانی ماموریت حمایت قاطع و تعهد جنرال نیلکسن در امر مبارزه با تروریزم تشکر کردو گفت :" سرنوشت ما با دنیا گره خورده است، چون در خط اول مبارزه از ارزش‌های بین‌المللی قرار داریم و از همین جهت حمایت جامعۀ بین‌المللی را نیز با خود داریم."
تورن جنرال بسم الله وزیری قوماندان قول اردوی قطعات عملیات های خاص با  تشکر از اعتماد رئیس‌جمهور، از آمادگی کامل منسوبین این قول اردو در راستای مبارزه با تروریزم و دفع و طرد عملیات‌های دشمن اطمینان داد.
در پایان این مراسم رئیس‌جمهور کشور از محل سوق و ادارۀ قول اردوی عملیات قطعات خاص درحالی دیدن کرد که از سوی قوماندان قول اردوی متذکره در رابطه به چگونگی پلانگذاری و انجام عملیات ها، معلومات مفصل ارائه گردید.
رئیس جمهور پس از بازدید از محل سوق و اداره، با قطع نوار قول اردوی  عملیات‌های خاص را رسماً افتتاح کرد.  نالان

کابل باختر/29اسد/بدخشان
دو نظامی عصر دیروزدرکمین طالبان در بدخشان به شهادت رسید ند
یک منبع امنیت ملی  بدخشان به خبر نگارآژانس باخترگفت، این دونظامی زمانی به شهادت رسیدندکه موتر حامل شان درساحه باغ پیلوت نزدیک پل علی مغلهای  ولسوالی جرم مورد حمله طالبان مسلح قرار گرفت.
ختم بامی

کابل باختر / 29 اسد پنجشیر
چهار پروژه ساختمانی امروز درولایت پنجشیر به بهره برداری سپرده شد.
  پوهنوال  سلامت عظیمی وزیر مبارزه  علیه مواد مخدر به خبر نگار آژانس  باختر گفت که این پروژه ها شامل ساختمان دو مکتب، کانال آب و شفاخانه بیست بستر میباشد که به هزینه  نزدیک به چهل میلیون افغانی از سوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر درولسوالی های دره، آبشار وخنج  آن ولایت تطبیق گردیده است/ ختم بامی

شبرغان باختر 29 اسد
ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ شب گذشته در جوزجان کشته شد.
مولوی عبدالرحیم به سه همکارش در نتیجه حملات هوایی وزمینی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی منگجگ ولایت جوزجان کشته شده است.
محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان به آژانس باختر گفت که نظامیان افغان دردو محل تجمع طالبان حمله هوایی  را انجام دادند که در نتیجه چهارتن آنان کشته شدند ونه طالب دیگرزخم برداشتند.
غفوری افزود: درنتیجه این عملیات نظامی که از دو روز به این سو درولسوالی های نا امن جوزجان راه اندازی شده است شماری از قریه ها نیز به تصرف نیروهای امنیتی در آمده است.# لیلما

کابل 29 اسد باختر
ایمل عاشور سخنگوی د افغانستان بانک می گوید که بانک نوت های فرسوده وچسپ زده شده قابل گردش و تبادله می باشد ، مردم برای خود مشکل ایجاد نکنند.
وی که در باره بانک نوت های فرسوده و چسپ زده شده صحبت می کرد به خبرنگار آژانس باختر گفت که بانک نوت های مندرس که چسپ زده شده قابل گردش در بازارو تبادله اند اما بانک نوت های که بالای آن نوشته شده ،سوراخ گردیده باشد از دوران خارج می گردند.
به گفته وی بانک نوت های که تیزاب بالای آنها پاشیده شده باشد نیز قابل گردش نمی باشد.
اما شماری از شهروندان ، بانک نوت های ده ، بیست، پنجاه ، صد، پنجصد و یک هزار افغانی را که چسپ زده شده اند نمی گیرند، آنها دلیل می آورند که این بانک نوت ها از چلند افتاده اند.
اما سخنگوی بانک مرکزی تاکید می کند که بانک نوت های مورد بحث قابل گردش و تبادله در بازار می باشد.
در همین حال شماری از شهروندان از مسوولان بانک مرکزی می خواهد که یک بار دیگر زمان تبدیلی بانک نوت های غیر قابل گردش در بازار را تمدید کنند.
غلام حضرت افسر متقاعد می گوید که باید با درک مشکلات مردم تصمیم گرفته شود و چند ماه دیگر مهلت داده شود تامردم چنین بانک نوت ها را به بانک تسلیم دهند.
او به صف های طولانی مردم در نمایندگی های بانک ها اشاره کرد و گفت که اگر چنین شود مردم تاوان می کنند.
در همین حال سخنگوی بانک مرکزی می گوید که تمام نمایندگی های بانک های دولتی و خصوصی موظف هستند که پول های غیر قابل گردش را تبدیل کنند.
وی همچنان علاوه کرد که حدود هفت ماه فرصت داده شد تا مردم به نمایندگی های بانک ها مراجعه کنند و بانک نوت ها را عوض کنند.
وی تاکید کرد که پس از ختم ماه اسد سال روان این فرصت پایان می یابد و قابل تمدید نمی باشد. ختم\ مجیب الله مرزایی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL