08 ??? 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

 

کابل باختر 21قوس

قرار است پس فردا تیم کرکت ناشنوایان کشور در پاکستان با تیم هند دیدار نماید.

فرید هوتک مسوول رسانه های کرکت بورد کشور به آژانس باختر گفت، این رقابت ها میان تیم های ناشنوایان سریلانکا ،هند  ، بنگله دیش ،افغانستان نیپال وپاکستان تحت نام آسیا کپ در پاکستان برگزار گردیده که قرار است تیم افغانستان اولین دیدارش را باتیم هند پس فردا انجام دهد.

بشر استانکزی سرپرست اجرائیوی کرکت بورد می گوید ما در آینده برنامه داریم تاهمچو مسابقات خارجي را برای چنین تیم ها درخارج از کشور راه اندازی نمایم تا آنان بتوانند دست آورد های خوبی را برای کشور به ارمغان بیاورند. 

 

کراچی دی دان باختر 21قوس

درخشونت های تازه درشهر کراچی پاکستان هفت تن کشته شده اند این خشونت ها در مناطق سهراب گوت اورانجی باحمله افراد مسلح موتر سایکل سوار بریک واسطه نقلیه قطعه خاص پولیس صورت گرفته که در َآن سه پولیس وسه فرد ملکی بایک مامور خنثی سازی بمب کشته وبه شمول یک پولیس ترافیک دوتن زخمی شده اند.

افزون براین یک بس مسافربری توسط یک جمعیت خشمگین آتش زده شده است.

افراد مذکور علیه بی پروایی مسوولان در حوادث ترافیکی دست به مظاهره زده بودند.

 

کابل باختر 21 قوس

دوهزارو چهارتن داوطلب، امتحان شمول درانستیتوت مسلکی زراعت ولایت کندزرا سپری نمودند.

به گزارش آژانس باختر،  فارغان صنوف دوازدهم لیسه های ولایات کندز، بغلان، بدخشان و تخار امتحان کانکورشمول درانستیتوت مسلکی زراعت ولایت کندزرا سپری نمودند.

ازجریان این امتحان که زیرنظر هئیت اعزامی معینیت مسلکی وتخنیکی وزارت معارف برگزارگردیده بود،  مسوولان مقام  ولایت، تعدادی از اعضای شورای ولایتی ومسوولان ادارات دولتی ولایت کندزدیدن نمودند. 

ازجمله دوهزارو چهارتن شاملین امتحان، یک صد تن آنان که امتحان را موفقانه سپری نموده باشند، در انستیتوت مسلکی زراعت ولایت کندز پذیرفته میشوند. ختم . 

 

کابل باختر21 قوس

سه صد تن داوطلب امتحان کانکورشمول انستیتوت مسلکی زراعت ولایت بلخ را سپری نمودند.

به گزارش آژانس باختر، این امتحان کانکوردرشهرمزارشریف ولایت بلخ برگزار گردیده بود ودرآن فارغان صنوف دوازدهم مکاتب ولایات بلخ ،جوزجان ،فاریاب، سرپل و سمنگان بخاطر شمول درانستیتوت مسلکی زراعت ولایت بلخ، اشتراک نموده اند.

ازجریان این امتحان که زیرنظر هئیت اعزامی معینیت مسللکی وتخنیکی وزارت معارف برگزارگردید، مسوولان مقام  ولایت، ، تعدادی از اعضای شورای ولایتی ومسوولان ادارات دولتی دیدن نمودند.

از جمله 300 تن شاملین امتحان  100 تن آنان در انیستیتوت مسللکی زراعت ولایت بلخ پذیرفته خواهد شد.

?? ???? ، 21 ??? 1391 ، 13:18

دوماین گذار کشته شد

 

کابل باختر 21 قوس

دوماین گذار روز گذشته درولایت قندهار کشته شد

دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر خبرداد . دوتن از مخالفان مسلح درولایت قندهار حینیکه میخواسستند غرض یک حلقه ماین را در مربوطات ولسوالی ژیری آن ولایت جابجا نمایند قبل از رسیدن به هدف ماین در مسیر راه انفجار نموده درنتیجه هر دو ماین گذار کشته شدند .

طبق یک خبر دیگر،یک از مخالفان مسلح دیروز که میخواست درمربوطات شهر خوست یک حلقه ماین را کارگذاری نماید حین جاسازی بالای خودش انفجار نموده وکشته شد.

 

16 قوس، 1391

كابل باختر 20 قوس

خانم عطیه ابوی:

تشکر جناب رئیس صاحب جمهور از اینکه وقت خود را در خدمت شبکه ان بی سی گذاشتید. نخست میخواهم در مورد وضعیت امنیتی سوال کنم، وضعیت امنیتی در افغانستان را در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنید و آیا نیروهای امنیتی افغانستان میتوانند تا سال 2014 مسئولیت امنیت کشور شانرا به عهده گیرند؟

رئیس جمهور کرزی:

در رابطه به وضعیت امنیتی باید بگویم که حالات از دید حملات بر مردم ما، بر نیروهای امنیتی ما نسبتاً بهبود یافته است، اما نه به حدی که مردم افغانستان توقع و آرزو دارند. وضعیت قناعت بخش نیست، همین اکنون به طور روزانه تعداد زیادی در بم گذاری ها، حملات بم های کنارجاده و حملات مشابه دیگر جان های شانرا از دست میدهند. بنابرین، اگر با سال گذشته و سال پیش از آن مقایسه کنیم، وضعیت بهتر شده است، اما قناعت بخش نیست. همچنان، اطمینان نداریم که آیا این بهبودی ادامه خواهد یافت یا خیر. در مورد اینکه آیا نیروهای امنیتی افغانستان آماده گرفتن مسئولیت امنیتی هستند، باید گفت که بلی، آنها کاملا آماده هستند، من به اطمینان برای تان میگویم که نیروهای امنیتی افغانستان میتوانند امنیت کشور شانرا تامین نمایند، با تهدیدات متوجه کشور شان به تنهایی روبر شوند و میتوانند انتقال کامل امنیت را در سال 2014 و حتی در 2013 به عهده گیرند و بدینگونه زمینه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان را در 2014 مساعد بسازند.

سوال:

به نظر شما، چه کسی مسئول بیشترین بی امنیتی در افغانستان است، القاعده، طالبان و یا کس دیگری؟

رئیس جمهور کرزی:

در حادثات و بی امنیتی ها، بیشتر از طالبان نام برده میشود و بدون شک که برخی از این حملات توسط طالبان صورت میگیرد، اما در موارد زیادی، بازیگران دیگری نیز از نام طالب استفاده میکنند. اما، القاعده، فکر نمی کنم که القاعده در افغانستان حضور داشته باشد، حتی فکرنمی کنم که القاعده به عنوان یک سازمان که دیگران در مورد آن صحبت میکنند، اصلاً وجود داشته باشد، اما آنچه را که ما همه میدانیم اینست که بی امنیتی وجود دارد. بخشی از این بی امنیتی ناشی از فعالیت های تروریزم و حملات طالبان است، همچنان قسمتی از این بی امنیتی برخاسته از ساختار هایست که ناتو و امریکا در افغانستان ایجاد کرده اند. شرکت های خصوصی امنیتی، قراردادی هایرا که به قیمت مردم افغانستان به وجود آورده اند و نیز نحوه برخورد آنها باعث خشم و قهر مردم افغانستان شده است همه در بی امنیتی نقش داشته اند.  

سوال:

پس با توجه به این همه گفته ها، برخی از این شرکت های خصوصی امنیتی نیز مسئول بی امنیتی در افغانستان اند. در واقع، وقتی به ولایت های مانند لوگر و وردک که در مجاورت با پایتخت، کابل قرار دارند، توجه میکنیم، این ولایت ها شاهد بی امنیتی های زیادی بوده اند. به قول مقامات افغانستان، در واقع این ناتو و جامعه جهانی است و نه طالبان که مسئول بی امنیتی ها در ولایت شان است ، آیا به نظر شما این اظهارات حقیقت دارد؟

رئیس جمهور کرزی:

هیچ شکی وجود ندارد که ولایت میدان وردک خیلی ناامن شده است، مردم تحت تهدید متداوم بی امنیتی قرار دارند و در چند سال اخیر، ذهنیت ها در افغانستان بگونهء بوده است که یک بخش بزرگی از بی امنیتی در افغانستان ناشی از عملکرد های امریکا و برخی از متحدین آن می باشد که بی قانونی را در افغانستان ترویج کرده ، فساد را گسترش داده و شرکت های خصوصی امنیتی را ترویج کرده اند، شرکتی های که خود قانون داشته و به هیچ کسی پاسخگو نبوده و دقیقا مانند قاتلین و ملیشه ها عمل کرده اند. در این میان، قرارداد ها و قراردادی ها نیز که عملکرد شان مملو از فساد بوده است به این وضعیت افزوده است، به مردم رشوه میدهند و با گسترش فساد اداری باعث بی امنیتی شده اند. این همه به تردید مردم افغانستان که برخی از این حملات به نام طالبان در واقع از جانب کسانی صورت میگیرد که توسط جامعه جهانی آموزش دیده و یا اجازه داده میشوند، نیز افزوده است. این ذهنیت و برداشت خیلی حاکم و عمومی شده است.

 

 

 

 

سوال:

آیا فکر میکنید در بخشی از این بی امنیتی عمدی، ناتو و امریکا دخیل باشد؟

رئیس جمهور کرزی:

بلی، ذهنیت و برداشت عامه جداً به این باور است که بخشی از این بی امنیتی عمدی و قصدی است.

سوال:

بهار سال گذشته، شما و رئیس جمهور اوباما توافقنامه دوجانبه همکاری های ستراتیژیک را میان افغانستان و امریکا پس از سال 2014 به امضا رسانیدید. همچنان شما تصمیم گرفتید که در ظرف یک سال، توافقنامه امنیتی را به امضا برسانید. میخواهم بدانم که چه مقدار کار در رابطه به این توافقنامه صورت گرفته است، تا جاییکه من میدانم، کار بر سر این توافقنامه بخاطر موضوع عدم انتقال زندانیان به تعویق افتیده است؟

رئیس جمهور کرزی:

ما با ایالات متحده امریکا داخل توافقنامه همکاری های استراتیژیک بخاطری شدیم که یک مرحلهء ناخوش آیند به پایان برسد، یعنی مرحله نقض حاکمیت افغانستان، نقض امنیت افغانستان توسط نیروهای بین المللی، نقض خانه ها و حریم شخصی و حرمت افغان ها از جانب این نیروها و بخاطر تغییر این رابطه با جامعه جهانی که بنام مبارزه با تروریزم و یا زیر نام قطعنامه ملل متحده به افغانستان آمده اند، خاتمه یابد. بنابرین، ما بخاطری با امریکا داخل همکاری ستراتیژیک شدیم که یک صفحه جدید در روابط میان دو کشور ایجاد شود. اما، این صفحه جدید برخلاف احکام سند همکاری ستراتیژیک گشوده نشد. در این توافقنامه، امریکا به احترام به حاکمیت ملی افغانستان متعهد شده است، به رعایت قوانین افغانستان متعهد شده است، به پایان استفاده از شیوه های که باعث خشم و قهر مردم میشود متعهد شده است، به پایان حملات بر خانه های مردم افغانستان متعهد شده است، به پایان دستگیری ها در افغانستان و زندان داشتن در افغانستان متعهد شده است. افغانستان و ایالات متحده امریکا تفاهمنامه جداگانه ایرا امضا کردند که در آن امریکا خود را متعهد ساخته است که زندان نداشته باشد و افغانها را توقیف نکند، اما این کار نشد، این تفاهمنامه در عمل پیاده نشد، تعهدات و وعده ها عملی نشد. بنابرین، ما هنوز باید روی این مسأله کارکنیم و آنرا حل کنیم و این موضوع باعث رنجش ما شده است، اینکه توافقنامه ها نقض میشوند و رعایت نمی شوند ما را خفه ساخته است. 

سوال:

بازهم در مورد همکاری های ستراتیژیک و توافقنامه امنیتی می پردازم، در بهار سال گذشته شما و رئیس جمهور اوباما سند همکاری های ستراتیژیک را به امضا رسانیدید، همچنان تصمیم گرفتید تا ظرف یک سال سند امنیتی را نیز امضا کنید. تا جاییکه من میدانم کار بالای این سند امنیتی بخاطر موضوع انتقال زندانیان به تعویق افتیده است، آیا میتوانید بگویید که چه مقدار پیشرفت صورت گرفته است؟

رئیس جمهور کرزی:

خوب، در ابتدا میخواهم در مورد توافقنامه همکاری های ستراتیژیک صحبت کنم. ما این سند را با امید وتوقعی که بعد از امضای این توافقنامه چگونگی و ماهیت فعالیت های امریکا در افغانستان تغییر خواهد کرد، به امضا رسانیدیم. طوریکه میدانید، حدود پنج یا شش سال پیش، ما به این باور بوده ایم که جنگ برضد تروریزم در افغانستان نبوده و با حمله بر قریه ها و خانه های مردم افغانستان، نمیتوانید بر تروریزم پیروز شوید چون افغانستان محل اصلی آن نیست، بل باید بر پناه گاهای آن توجه شود. مردم افغانستان بزرگترین قیمت را در این جنگ پرداخته اند. بنابرین، ما با ایالات متحده امریکا و دیگر متحدین خود کار کردیم تا این وضعیت تغییر کند و امضای سند همکاری های ستراتیژیک همان وسیله ایست که بتوانیم این روش کنونی را تغییر دهیم، روشی که مردم افغانستان در آن بزرگترین قیمت را پرداختند، یعنی روابطی را با امریکا ایجاد کنیم که این کشور در افغانستان حضور داشته باشد اما برخورد خود را تغییر دهد و حاکمیت ملی افغانستان را احترام کند. بالاخره، این سند امضا شد، مردم افغانستان از این سند حمایت کردند و خوش هستیم که این سند را امضا کردیم.

مرحله دوم در آن همانا امضای توافقنامه امنیتی بود که میان افغانستان و ایالات متحده امریکا باید تکمیل شود. در حال حاضر، بحث ها جریان دارد، تا کنون ما مذاکرات روی این سند را به تعویق نیانداخته ایم، اما مسائلی داشتیم که با امریکا آنرا مطرح کردیم چون تفاهمنامه میان دو کشور در مورد زندان ها و زندانیان رعایت نشد، احترام نشد و آنگونه که در سند گفته شده بود تطبیق نشد، بنابرین من به رئیس جمهور اوباما نوشتم که مردم افغانستان به حکومت شان اجازه نخواهد داد که این موافقنامه امنیتی را در حالی امضا نمایند که امریکا حاکمیت کشور شانرا نقض کرده و قوانین افغانستان را رعایت نمی کند.

 

 

سوال:

آیا رئیس جمهور اوباما به این نامه پاسخ داده است؟

رئیس جمهور کرزی:

نه هنوز نه، چون این نامه را در همین اواخر فرستادیم. رئیس جمهور اوباما پاسخ نامه مرا شاید یا با نامه ای بفرستد، و یا شاید هم روی این مسأله تا یک ماه دیگر در جلسات دوجانبه رویش بحث خواهیم کرد.

سوال:

موضوع دیگری که بلاخره مطرح خواهد شد البته پس از آنکه موضوع زندان و زندانیان حل شود، مسأله مصؤنیت قضایی برای عساکر امریکایی است، تا جاییکه ما میدانیم، امریکا در نظر دارد حدود 14 الی 20 هزار نیروی خود را پس از پایان ماموریت محاربوی این کشور در افغانستان نگهدارد و هدف آن آموزش و کمک به نیروهای افغان است، آیا حاضر هستید به نیروهای امریکایی که باقی می مانند مصونیت قضایی بدهید؟

رئیس جمهور کرزی:

ما این مسأله را می توانیم در نظر گیریم،، میتوانم به مردم افغانستان مراجعه کنم و در این مورد حمایت شانرا بخواهم، اما قبل از آنکه این کار را کنیم، ایالات متحده امریکا مکلف است تا این اطمینان را به ما بدهد که حاکمیت ملی ما را احترام میکند، قوانین افغانستان را رعایت میکند، هیچ افغانی آسیب نمی بیند، و یا حقوق ایشان توسط نیروهای امریکایی در اثر برخورد و پیشامد آنها، نقض نمی شود،  بنابرین، این بر امریکاست تا در حرف و عمل ثابت بسازد که حاکمیت ملی افغانستان را احترام میکند، وقتی من حاکمیت می گویم، یعنی حاکمیت به تمامی مفهوم میخواهیم و هیچ چیزی کمتر از آن نه. تنها آنزمان است که میتوان روی تمامی ابعاد درخواست امریکا منبی بر توافقنامه امنیتی به گونه خوشبینانه صحبت کرد.

سوال:

شما گفتید که افغانها در این جنگ، بزرگترین قیمت را پرداخته اند، شما خود نیز قیمت سنگینی را پرداخته اید، عزیزان تان، اعضای خانواده تان را از دست دادید، آیا حضور امریکا در افغانستان باعث بهبود امنیت شده است یا برعکس وضعیت را وخیم تر ساخته است؟

رئیس جمهور کرزی:

حضور نیروهای امریکایی و دیگران ابتدا در سال 2001 کمک کرد تا افغانستان آزاد شود و اینرا هیچ کسی نمی تواند انکار کند و ما عمیقاً از آن ممنون هستیم. مردم افغانستان با جامعه جهانی دست به هم دادند تا خود و این منطقه و در مجموع تمامی جهان را از شر افراطیت و تروریزم نجات دهند. مردم افغانستان این مرحله را خوب به یاد دارند، اما پس از آن زیر نام جنگ با تروریزم، مردم افغانستان بیشتر از هرکشور و ملت دیگری قیمت گزافی را در این جنگ پرداختند. این قربانی و قیمت را کسی نفهمید و کسی آنرا درک نکرد. بلی، این قیمت خیلی گران تمام شده، و اگر از لحاظ تامین امنیت صحبت کنیم، حضور نیروهای امریکایی و متحدین آن نه تنها نتوانست امنیت را برای مردم افغانستان به ارمغان بیاورد، بلکه در مواردی حضور آنها باعث وخامت امنیت مردم افغانستان نیز شده است. 

 

سوال:

بحث ها و گفتگو های زیادی در امریکا نیز جریان دارد، مردم امریکا حضور نیروهای شانرا در افغانستان مورد پرسش قرار میدهند، در افغانستان جان های زیادی هم از امریکا و دیگر متحدین قربانی شده است، پیام شما برای یک خانواده امریکایی که فرزند، شوهر و یا خانم اش را در خاک افغانستان از دست داده است چه است، آیا این قربانی ارزش آنرا داشت؟

رئیس جمهور کرزی:

هرگاه آنها تنها به کمک افغانستان به اینجا شتافتند، در این صورت مردم افغانستان ممنون شان هستند و از قربانی شان متشکر هستند، ما این قربانی را احترام کرده و آنرا بیاد خواهیم داشت، اما همانگونه که رهبران غربی در اظهارات شان همواره میگویند، به گونه مثال، رئیس جمهور اوباما و دیگران میگویند که بخاطر حفاظت و امنیت خود شان در افغانستان حضور دارند، برای مبارزه با القاعده و تروریزم آمده اند و تنها بخاطر افغانستان اینجا حضور ندارند. در این جنگ، مردم افغانستان قیمت خیلی بزرگی پرداخته اند، هم از لحاظ خون و هم از لحاظ خاک و قلمرو شان. به همین دلیل از مردم افغانستان نیز باید تشکر و قدردانی شود همانگونه که ما ممنون قربانی های فرزندان امریکایی هستیم. قربانی های مردم افغانستان در این جنگ نیز باید تقدیر و احترام شود. بنابرین، این بستگی به بعدی دارد که به آن نگاه میشود،  اگر این جنگ مبارزه علیه تروریزم بوده، پس ما هر دو قربانی زیادی داده ایم و افغانها قیمت گرانتری را پرداخته اند. اما، اگر این به معنی حمایت از افغانستان بوده، ما از آن ممنون هستیم،

سوال:

پس به نظر شما، آیا این قربانی ها در یک دهه گذشته ارزش آنرا داشته است؟ طوریکه شما گفتید که افغانها قیمت بزرگ را در این جنگ پرداخته اند، و خون های زیادی از جامعه جهانی نیز در این خاک ریخته شده است، آیا این خون ریختن ها ارزش آنرا داشت؟

رئیس جمهور کرزی:

این قربانی ها باعث آمدن ثبات عمومی در افغانستان شد، کمک کرد تا افغانستان جایگاه خود را در کنار خانواده ملل جهان بازیابد، توانست برای افغانستان رفاه اقتصادی بیاورد، بعضی ها مفاد زیاد کردند، اما برخی دیگر کم. لیکن، باعث تامین امنیت نشد، طوریکه من قبلاً گفتم در برخی از ساحات افغانستان حتی باعث خرابی وضعیت شد.

سوال:

در اوایل ریاست جمهوری تان، روابط میان افغانستان و امریکا خیلی قوی و نیرومند بود، اما به نظر میرسد که این روابط از هم پاشیده باشد، در گذشته شما نیز گفته اید که روابط تان با رئیس جمهور اوباما پر از تنش بوده است، میخواهم بفهمم که روابط شخصی تان با رئیس جمهور اوباما چگونه است؟ و در مجموع رابطه افغانستان با امریکا را چگونه تعریف میکنید؟

رئیس جمهور کرزی:

روابط من با رئیس جمهور اوباما پرتنش نبوده است، اما روابط میان دو کشور در مجموع با تیره گی همراه بوده است، اما این تنش با روی قدرت آمدن رئیس جمهور اوباما شروع نشد، این تنش ها قبل از آن در زمان رئیس جمهور بوش پدیدار شده بود. بنابرین، تنش ها از همان زمان بوجود آمده بود، اگر چه تنش ها از قبل موجود بود، اما به انظار عمومی نرسیده بود. تنش در روابط در واقع در سال 2007 پس از بمباردمان یک قریه در شیندند ولایت هرات  شدت گرفت. در همان زمان بود که حکومت افغانستان موقف مردمی را اختیار کرد ، موقفی که به میل و پسند امریکا نبود.  بناً تیره گی در روابط ما از قبل آغاز گردیده بود.  روابط میان ما و امریکا از مرحله ی که در آن ما آنها را درست نمی شناختیم و از روش ها و وسایل تطبیق سیاست شان در افغانستان آگاه نبودیم و نیز از مرحله ی که در آن آنان ما را به خوبی درک نکرده بودند و نمی شناختند، اکنون تغییر و تحول کرده است. حالا، ما یکدیگر را بسیار خوب ارزیابی کرده ایم. میدانیم که ایالات متحده امریکا چه میکند و چگونه فعالیت می کند. میدانیم که امریکا چه ابزار و وسایلی را برای تحقق اهداف شان بکار میگیرند. بنابراین،  امروز روابط میان افغانستان و امریکا بیشتر مشابه به یک رابطه داد و گرفت است. روابط ما بر اساس عواطف و توقعات استوار نیست بلکه بر مبنای این امر استوار است که افغانستان دارای منافعی  می باشد و امریکا نیز منافع خود را دنبال می کند. بناً ما تلاش میکنیم تا وجوهات مشترک بین این منافع ایجاد کنیم تا باشد که منافع افغانستان و امریکا هردو تامین شود.

 

 

سوال:

آیا به انگیزه های امریکا در قبال افغانستان باور و اعتماد دارید؟

رئیس جمهور کرزی:

در واقع،  مارگزیده از ریسمان دراز میترسد.  به باور من، بهترین پاسخ به این سوال این است که در روابط بین الملل،  در واقع سوال اعتماد مطرح نیست بلکه مسأله منافع مطرح می باشد. تا جاییکه ایالات متحده امریکا منافع افغانستان را احترام کند و بگذارد تا منافع ما تحقق یابد، در این صورت، ما با امریکا روابط خواهیم داشت و امریکا نیز به همین منوال، تا جاییکه ما  امریکا را بگذاریم تا منافع خود را تامین کند،  در آن صورت، با ما روابط خواهد داشت.

سوال:  

زمانیکه حرف از طالبان به میان می آید، سوالی مطرح میشود که مذاکرات افغانستان با طالبان در روند صلح به کدام مرحله رسیده است؟  آیا طالبان برای انجام مذاکره با حکومت افغانستان  اعلام آماده گی کرده اند؟  

رئیس جمهور کرزی:

 ما با طالبان در تماس هستیم.  در چند ماه گذشته ، ما تماس های وسیعتری با طالبان در افغانستان،  پاکستان و در سایر کشور ها داشته ایم.  در مقایسه با گذشته، دیدار اخیر رئیس شورای عالی صلح و اعضای این شورا به پاکستان، نتایج موثری در قبال داشت. در نتیجه این دیدار و بنابر تقاضای شورای عالی صلح افغانستان، برخی از طالبان از بند رها شدند. پس از آن،  ما با پاکستان همکاری های موثر دیگری نیز داشته ایم. تا جاییکه به پروسه صلح مربوط میشود، بلی ، تماس های ما با  طالبان و پاکستان بهبود یافته است.

سوال:

شما با صراحت کامل اظهار کردید که قانون را تغییر نمی دهید، و در انتخابات ریاست جمهوری 2014  خود را نامزد نخواهید کرد. به کجا خواهید رفت؟  آیا در افغانستان می مانید؟  آیا در افغانستان احساس مصئونیت میکنید؟

 رئیس جمهور کرزی:

 بلی، در افغانستان خود را کاملاً   مصئون احساس میکنم. من در افغانستان میمانم زیرا این کشورم است و جای بس مسرت خواهد بود که منحیث رئیس جمهور پیشین افغانستان در کشورم باقی بمانم.

سوال:

آیا  احساس میکنید که افغانستان بهترین محل برای پرورش و رشد اطفال تان   باشد؟

رئیس جمهور کرزی:

 یقیناً، افغانستان بهترین محل برای رشد و پرورش اطفالم است.  افغانستان بهترین محل برای رشد و پرورش آنهاست.

سوال:

 میخواهم  تولد دختر تان را  برای تان تبریک بگویم!

رئیس جمهور کرزی:

 تشکر، دخترم فعلاً  هفت ، هفت و نیم ماه است.

سوال:

دیگر اینکه نام بسیار با شخصیتی برای شان انتخاب کرده اید: ملالی، زن قهرمانی که نامش در تاریخ افغانستان ثبت است. چنانکه  من و شما میدانیم، زنان افغان بسیار قوی و با لیاقت هستند.  چنانچه من و شما بهتر میدانیم زیرا همسر شما  یک زن افغان است و من نیز دست پرورده یک زن افغان می باشم. ولی متاسفانه وضعیت در کل برای زنان در افغانستان بسیار نگران کننده است.   چنانچه هفته گذشته،  دختر پانزده ساله ی بخاطر نه گفتن به پیشنهاد ازدواج  سر بریده شد، همینگونه، دختر دیگری بخاطر رفتن به مکتب با ضرب گلوله به قتل رسید. میدانم که به هدف تامین مساوات ،  قوانینی را توشیح کرده اید و قانون اساسی را نافذ نموده اید ، اما با وجود آن، بار ها این قوانین در گوشه و کنار کشور  رعایت نمی شوند. اداره شما چه اقداماتی را برای کمک در راستای تغییر فرهنگ ذهنیت منفی حاکم در قبال زنان افغان ، را برداشته است ؟  تا باشد که مردان افغان بدانند که زنان دارای ارزش و مقامی اند و باید منحیث بخشی از این جامعه  پذیرفته شوند.

رئیس جمهور کرزی:

 خانم ابوی!  فرموده شما درست است.  وضعیت  برای زنان در افغانستان به میزان قابل ملاحظه  بهبود یافته است.  بعد از مصاحبه با شما، قرار است با جمع کثیری از زنان افغان -که از ولایات مختلف آمده اند در رابطه به پروسه صلح ملاقات کنم. اگر مایل هستید ، میتوانید در آن ملاقات نیز اشتراک کنید.  از لحاظ سیاسی، وضعیت برای زنان بهتر گردیده است، همچنان از لحاظ اجتماعی و اقتصادی ، فرصت های بیشتر برای آنان فراهم شده است. ولی تا جاییکه به توانمند سازی زنان افغان مربوط میشود، سنت های حاکم را نمیتوان  به دلیل عدم تعلیم در بین زنان و دختران  در دهات و قریه های افغانستان به زودی تغییر داد.  در کنار این همه تلاش ها برای تحقق پیشرفت ها ، مصئونیت و فرصت های بیشتر برای زنان افغان ، افغانستان باید با حوصله مندی زیاد سعی  کند تا زمینه تعلیم را برای جوانان بیشتر به هدف یک آینده بهتر فراهم سازد. باید بگویم که مانند هر جامعه دیگر، خشونت علیه زنان افغان نیز وجود دارد. فکر نمی کنم که در برخورد اجتماعی  در مقایسه با کشور های همسایه ویا در کل ، خشونت بیشتر در برابر زنان در افغانستان وجود داشته باشد.  بخاطر افزایش سطح آگاهی مردم، افزایش راپوردهی از موارد خشونت،  انفاذ بیشتر حاکمیت قانون علیه خشونت در برابر زنان ،  در باره خشونت بیشتر می شنویم و ملاحظه می کنیم، نه اینکه خشونت در برابر زنان افزایش یافته است.

 

سوال:

به موضوع فساد می پردازیم.  سازمان بین المللی شفافیت فهرست کشور های اغشته به فساد را دیروز نشر کرد.  در این فهرست، افغانستان در کنار کوریا شمالی و سومالیا  منحیث فاسد ترین دولت در جهان قرار گرفته است.  فساد اداری مسأله ی است که برای چند سال گذشته مطرح بحث بوده است. دقیقاً، ا از آن غلباً سخن گفته شده است. در گذشته گفته بودید که مشکل تنها فساد در افغانستان نیست بلکه فساد خارج از حکومت افغانستان در بین جامعه بین المللی نیز  جز از این چالش می باشد. آیا میتوانید توضیح کنید که هدف تان از این سخن چیست ؟

رئیس جمهور کرزی:

شکی نیست که در افغانستان فساد وجود دارد،  بدون شک میزان فساد در افغانستان بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است ولی آیا این فساد محصول کارکرد ما افغانهاست  ویا دیگران نیز در ایجاد این فساد نقش دارند؟ فساد در حکومت افغانستان بیشتر در عرضه خدمات به مردم صورت میگیرد که در آن کارمندان فاسد در بدل اجراآت رشوه می گیرند. لیکن فساد گسترده  همانا فساد ناشی از صدور قرارداد هاست.  حکومت افغانستان این قرارداد ها را به شرکت ها نمی سپارد. این قرارداد ها از سوی جامعه بین المللی، عمدتاً از جانب ایالات متحده امریکا به شرکت ها  داده میشوند. اکنون سوالی که: آیا این فساد در افغانستان تصادفی است، محصولیست از ده سال گذشته و یا اینکه از جانب برخی ها به گونه قصدی و عمدی گسترش میابد؟ در واقع سوال من نیز است. من با استناد به شواهدی به این باور رسیده ام که یک قسمتی از این فساد همان فسادیست که از طریق امریکا در قالب قرارداد ها و شیوه های دادن این قرارداد ها به میان میاید.  اما بخش دیگری در این بحث همانا فساد ناشی از تصور و بحث های است که عمداً برای تضعیف و قابل سئو استفاده ساختن حکومت افغانستان صورت میگیرد. این باوریست که من بعد از سالها تجربه به آن رسیده ام. بلی فساد اداری وجود دارد و ما بالای آن کار میکنیم، ما نیز قابل ملامتی هستیم، اما جامعه جهانی در این خصوص به مراتب بیشتراز ما قابل ملامتی است.  من فکر نمیکنم که فساد اداری در افغانستان تا زمانی کاهش یابد که حضور و قرارداد های امریکایی و دیگر متحدین در افغانستان به این بزرگی وجود داشته باشد. ما باید منتظر خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 باشیم، و بدین ترتیب در میزان قرارداد ها کاهش بمیان بیاید، و آنزمان است که شما خواهید دید که میزان فساد اداری در افغانستان به مراتب کمتر خواهد بود.

سوال:

 پس، آیا شما به این باور هستید که عاملین ارتکاب فساد  در افغانستان ایالات متحده امریکا و جامعه بین المللی هستند؟

رئیس جمهور کرزی:

 تمامی مدارک موجود گواه آن است.  یکی از این مدارک، شرک های خصوصی امنیتی است که بزرگترین عامل فساد در کشور بشمار میرود.  زمانیکه مسأله شرکت های خصوصی امنیتی را با امریکا مطرح ساختیم و خواهان انحلال این شرکت ها گردیدیم. برای مدت پنج سال این تقاضا ما را نه پذیرفتند تا زمانیکه ما  از اقدام مردمی در زمینه به آنان هشدار دادیم، سپس ، آنها با ما به توافق رسیدند.  حتی پس از آن هم، تلاش کردند تا قراردادهای شان را با شرکت ها حفظ کنند.  امریکا و سایر متحدین شان  با اقارب و خویشاوندان مقامات عالیرتبه حکومت افغانستان، سیاستمداران، وکلای پارلمان، نهاد های دولتی  ، قرارداد می بندند. چرا این کار را میکنند؟  از جنرال جان الن نامه ی را طی ماه گذشته دریافت کردم که در آن وی از قراردادی، نام میبرد که آنان طی ده سال گذشته به یک وکیل پارلمان افغانستان می سپردند. ولی در همین نامه، از وی شکایت می کنند که وکیل موصوف پولی را که از درک این قرارداد بدست آورده ، بخاطر ایجاد مشکلات برای نیروهای امریکایی به مصرف میرساند.  کی این قرارداد را به آن وکیل پارلمان سپرده؟   این کار را من نکرده ام. حکومت افغانستان نیز این کار را نکرده است بلکه  مرجعی که این قرارداد را به همان فرد سپرده  جز اردوی امریکا  ، ارگانی دیگری نیست. صد ها مثال مشابه دیگر نیز وجود دارد که ما آنرا با حکومت امریکا مطرح کرده و روی آن صحبت کرده ایم. ولی در عوض، صرف حرف های بدون عمل شنیده ایم.

 

 

سوال:

 آیا هدف تان اینست که امریکا در قبال حسابدهی  پولی که به افغانستان آورده اند ، خود سهل انگاری کرده و حالا انگشت انتقاد را به شما و اداره تان میگیرد؟

رئیس جمهور کرزی:

 نه ، سهل انگاری نکرده اند. نمیدانم چگونه بیان کنم، خوب، به باور من،  آنها میدانستند که چه میکنند.

خبرنگار:

 پس، آیا این کار را عمداً  میکردند؟

رئیس جمهور کرزی:

 بلی، کاملاً  بطور عمدی این کار را میکردند.

سوال:

جالب است!  پس، کمی بیشتر روی این موضوع می پیچم. آیا میخواهید بگویید که جزی از ماموریت ایالات متحده امریکا در افغانستان ، ماموریت مالی بوده است ، نه صرف ماموریت امنیتی؟

رئیس جمهور کرزی:

 در واقع، شکی نیست که مبالغ زیادی پول دوباره به امریکا برده شده. میلیارد ها دالر پول نقدی که از طریق میادین هوایی افغانستان  به خارج انتقال داده میشود، متعلق به چه کس است؟  پول افغانها نیسست

سوال:

همچنان میخواهم به سوال های در خصوص وضعیت کابل بانک بپردازم. حکومت افغانستان هزینه ای را برای بررسی و تفتیش پرداخت تا معلوم کند که به پول های که در کابل بانک مورد دستبرد قرار گرفته ، چه اتفاق افتاده است. آنها انگشت انتقاد را به برادر شما و برادر معاون اول تان میگیرند. اگر ثابت شود که برادر شما و برادر معاون اول در این کار مقصر اند. آیا  آنها را محاکمه خواهید کرد؟

رئیس جمهور کرزی:

 یقیناً این کار را خواهم کرد. دوسیه های نسبتی شان هم اکنون در محکمه زیر بررسی است.  بدون شک و تردید، کابل بانک یک تجربه مملو از فساد بود.  کابل بانک، ثبوت آشکار سرقت سپرده های پولی مشتریان خود بود.   در ملاقات ام با جنرال دیوید پترایس و معاون سفیر امریکا که اکنون در ترکیه بحیث سفیر ایفای خدمت می کند، وزیر مالیه ما آقای زاخیلوال به وی گفت که یکی از کارمندان سفارت امریکا در کابل  در تشویق خروج پول ها از این بانک به کشور های دیگر دست دارد. آنها وعده دادند که این موضوع را بررسی میکنند ولی هرگز دوباره  نزد ما  بخاطر ارائه معلومات در رابطه  به این مسأله  نیامدند.  پس، کابل بانک ، سرقت و فساد آشکاری  بود که به سبب آن  افغان ها با رنج و مشقت مواجه گردیدند و اقتصاد افغانستان نیز از آن متاثر گردید.  ایالات متحده امریکا با ما در زمینه هیچگونه همکاری نکرده است ، برعکس  امریکا به آقای فطرت  رئیس پیشین د افغانستان بانک که برایم کتباً و در جلسات  از وضعیت خوب در کابل بانک اطمینان داده بود،  پناه داده است. اگر آنها واقعاً میخواهند تا با افغانستان  در راستای مبارزه علیه فساد کمک کنند ، باید در استرداد آقای فطرت به افغانستان با ما همکاری کنند.

سوال:

آیا امریکا دلیل عدم استرداد وی را به افغانستان بیان کرده است؟

رئیس جمهور کرزی

: در واقع، آنها  این کار را براساس قوانین شان توجیه میکنند ، ولی به نظر ما، این توجیه درست نیست.

سوال:

 ما نمیتوانیم از رسوایی سر  باز زنیم که هم اکنون در خصوص فرمانده اسبق نیروهای ایساف در افغانستان جنرال دیوید پترایس و فرمانده فعلی  این نیرو ها در افغانستان آقای جان الن ، در امریکا جریان دارد.  زمانیکه از این رسوایی آگاه شدید، در ذهن تان چه خطور کرد؟  اینها افراد اند که یکی ماموریت امنیتی ناتو را قبلاً در افغانستان رهبری میکرد و دیگری فعلاً رهبری آن را بدوش دارد. این افتضاح برای آنان شرم آور بوده است.   با اطلاع یافتن از این رسوایی ، در ذهن تان چه خطور کرد؟ ممکن این عمل در کشور تان ادامه می یافت.

رئیس جمهور کرزی:

 خوب، زمانیکه  این موضوع را شنیدم، به فکر هزاران، هزاران و هزاران درختی افتادم که از سوی این نیروها قطع گردیده بود،  به فکر ده ها هزار بته تاک انگور و باغ های مثمری افتادم که توسط این نیروها قطع و ویران گردیده بودند. به فکر افغان هایی افتادم که طی سالیان متمادی از دست این نیروها رنج و درد را متقبل شده بودند.

سوال:

باید باعث خشم شدید شما شده باشد؟

رئیس جمهورکرزی:

بلی، این ویرانی ها، جداً ما را خشمگین ساخته است

سوال:

شما با فرماندهان زیاد آیساف در این چند سال کار کرده اید، آیا در میان شان بود کسی که فکر میکنید برای افغانستان خوب کار کرد و واقعاً میخواست مردم افغانستان را کمک کند و فکر میکنید می توانستید با او کار کنید؟

رئیس جمهورکرزی:

جنرال مکریستال با ما خیلی خوب کار کرد، پیش از وی فرمانده دیگر امریکایی که همین اکنون نامش به خاطرم نیست و دوبار در افغانستان خدمت کرد، شخص خیلی خوب بود و روابط بسیار خوبی با وی داشتیم و کسی بود که درد و رنج مردم افغانستان را احساس میکرد، یک روز در ملاقاتی که کنارم نشسته بود برایم گفت که تلفات افراد ملکی برایش خیلی سنگین بود و درد مردم را احساس میکرد و او میگفت که پیرو مذهب کاتولیک است و میگفت خداوند گفته است که آسیب به افراد ملکی ناروا است. پس بودند تعدادی که خوب کار کردند در افغانستان

سوال:

جنرال  پترایس مورد محبت و دوستی زیادی در امریکا قرار داشت، او بخاطر خدمت و کمک اش در عراق مورد احترام زیاد قرار گرفت و او را بنام یک فرمانده توانا در افغانستان می شناسند، اما شما در مورد رسوائی مربوط به وی شنیدید و نیز در مورد ویرانی کندهار نیز اندیشیده اید، آیا موافق هستید که ایشان بهترین فرمانده در افغانستان بودند؟

رئیس جمهورکرزی:

ببینید! این بی انصافی است که در مورد کسی صحبت کنم که دیگر از کار رسمی خود کنار رفته است، نمیخواهم در این مورد چیزی بگویم.

 

سوال:

میخواهم روی یک موضوع دیگر نیز تماس بگیرم، میدانم وقت زیاد خود را در خدمت ما گذاشتید، ما را ببخشید که اینقدر وقت شما را گرفتیم. به نظر میرسد که شما از آغاز جنگ به کار شروع کردید و معلوم میشود که تا آخر این جنگ و شاید هم فراتر از آن اینجا حضور داشته باشید، وقتی به سال های 2001 و 2002 می بینیم و آنچه را که شما برای افغانستان در ذهن داشتید، آیا وضعیت چه مقدار از آنچه که شما پیش بینی میکردید تفاوت کرده است، و یا چه مقدار به آن رسیده اید؟

رئیس جمهورکرزی:

آنچه که دید من برای افغانستان بود و میخواستیم، یک مقدار زیاد به آن رسیده ایم و با کمک مالیه دهنده های امریکا، با کمکی که مردم امریکا به بسیار مشقت آنرا بدست آوردند و با کمک سایر دوستان و متحدین خود. معارف، خدمات بهتر صحی، اقتصاد بهتر، جاده ها، میدان های هوایی و اینکه افغانستان جایگاه خود را در کنار جامعه جهانی بازیافت. به این دست آورد ها نایل آمدیم، دیموکراسی ما امروز، رسانه های آزاد که بخشی از آن دست اورد خود ما بوده است و یک قسمت آن با کمک جامعه جهانی و ایالات متحده امریکا، اینها همه دست آورد های مان بوده است. اما، آنچه که مرا امروز و در آینده درد میدهد و خواهد داد همانا رنجی است که مردم افغانستان در اثر عملیات های نظامی بنام جنگ علیه تروریزم، در اثر حملات علیه تروریزم، حملات طالبان بر کودکان و زنان و دختران و حملات نظامیان ناتو و امریکا زیر نام جنگ با تروریزم متحمل میشوند. فقط چند روز قبل من گزارشی را در مورد قتل یک دختر در ولایت کاپیسا شنیدم. این حادثه تحت بررسی است و معلوم خواهد شد که عاملین آن طالبان بوده یا کس دیگری. بنابرین، افغانها قیمت گزافی را در این جنگ پرداخته اند.

سوال:

بسیار تشکر جناب رئیس جمهور! از وقت تان تشکر و یکبار دیگر از اینکه به ما فرصت مصاحبه دادید، سپاسگذاریم.

رئیس جمهورکرزی:

خواهش میکنم، از شما هم تشکر

 

کابل باختر/ 20/ قوس

 به خاطر یاد بود از قربانیان آزادی بیان امروز نشستی از طرف کمیته مصونیت خبرنگاران افغان ، درکابل برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراین نشست که به اشتراک شماری از ژورنالیستان ، مسوولین و نماینده گان نهادهای مدنی و رسانه ای برگزار گردیده بود ، داکتر نجیب الله شریفی مسوول کمیته مصونیت خبرنگاران افغان دررابطه به آزادی بیان که یکی از دست آورد های بزرگ در یازده سال گذشته است معلومات داده گفت که این آزادی حاصل قربانی ها و زحمات خبرنگاران و رسانه های کشور میباشد و همچنان یک سلسله مشکلات فرا راه کار خبرنگاران را برشمرد .

دراین نشست صدیق الله توحیدی مسوول دیده بان رسانه ها، رفیع الله فردوس سخنگوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران ، مرضیه عدیل خبرنگار و معصومه طرفه رییس بخش ارتباطات یوناما در رابطه به وضعیت خبرنگاران ، مشکلات فرا راه کار خبرنگاری ، موارد قتل ، توهین ، تحقیر و سایر خشونت ها دربرابر خبرنگاران ، خبرنگاران که در راه آزادی بیان قربانی شده اند ، حضور کم رنگ خبرنگاران زن در رسانه ها ، چگونگی حمایت حکومت از رسانه ها و نقش فعال رسانه ها در اطلاع رسانی صحبت نموده ، آزادی بیان را حاصل قربانی ها و کار کردهای خبرنگاران و رسانه ها ، در دشوار ترین شرایط دانستند.

درجریان این نشست فلم مستند از کارکردهای اجمل نقشبندی و چگونگی به شهادت رسیدن وی که توسط یک فلم ساز امریکایی تهیه شده بود ، به نمایش گذاشته شد.

دراخیر این نشست لوح تقدیر کمیته مصونیت خبرنگاران افغان ، توسط عبدالحمید مبارز رییس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان برای پدر اجمل نقشبندی اعطا شد.

 

کابل باختر/ 20/ قوس

قرارداد شبکه آبرسانی ولسوالی امام صاحب کندز امروز میان وزارت امور شهر سازی و رییس بانک توسعه یی آلمان به امضا رسید.

به اساس معلومات ریاست اطلاعات وارتباط عامه وزارت شهرسازی به آژانس باختر ، به گفته دکتور حسن عبداللهی وزیر امور شهرسازی این پروژه به هزینه شش و نیم ملیون یورو در 73 روز کار تکمیل خواهد شد.

به گفته وی ، این پروژه شامل اعمار دفترساحوی آبرسانی، ذخایر بزرگ آب، نصب پمپ قوی انتقال آب به شبکه های آبرسانی و تمدید شبکه های آبرسانی ولسوالی امام صاحب کندز میباشد.

مجریان این پروژه شرکت آبرسانی و فاضلاب افغان و شرکت فایفر آلمانی میباشد.

 درمحفلی که به این مناسبت ترتیب یافته بود وزیر امور شهر سازی، رییس بانک توسعه یی کشور آلمان ، نماینده شرکت فایفر آلمان، مشاوران اداره فشنر آلمان ، نماینده مردم ولسوالی امام صاحب، رییس شرکت آبرسانی و فاضلاب ، رییس تصدی خانه سازی و سایر مسوولان اشتراک داشتند.

 

کابل باختر/ 20/ قوس

حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان به شهید سمونوال محمد موسی قوماندان امنیه ولایت نیمروز یک رتبه فوق العاده اعطاکرد.

شهید محمد موسی رسولی قوماندان امنیه ولایت نیمروز صبح امروز در اثر انفجار ماین کارگذاری شده توسط دشمنان مردم افغانستان درولسوای ادرسکن ولایت هرات به شهادت رسید.

 به اساس معلومات ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به آژانس باختر ، این رتبه فوق العاده به اساس پیشنهاد وزارت امور داخله و منظوری حامدکرزی رییس جمهوی اسلامی افغانستان به شهید محمد موسی اعطا شده است. 

 

كابل باختر 20 قوس

جلسه نوبتی شوراي وزیران امروز تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان در قصر گلخانه ارگ برگزار شد.

به اساس معلومات رياست عمومي اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران به آژانس باختر، ابتدا، شورای وزیران شهادت سمونوال محمد موسی رسولی قوماندان امنیه ولایت نیمروز و ناجيه صديقي سرپرست رياست امور زنان ولایت لغمان را که باالاثر ماین گذاری و حمله انتحاری تروریستان به شهادت رسیده اند، تقبیح نموده برای آنها بهشت برین و برای بازمانده گان شان صبر جمیل از بارگاه ایزد متعال استدعا نموده به وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی وظیفه سپرد تا مسببین این حوادث را شناسایی و به پنجه قانون بسپارد.

شورای وزیران گزارش تازه اداره بین المللی شفافیت و گزارشهای متصل به آنرا که بکمک مالی ادارات ملل متحد در داخل افغانستان نشر گردیده و افغانستان را در رده آلوده ترین کشورها از نظر فساد اداری محسوب نموده اند به بحث گرفته آنها را دور از واقعیت و غرض آلود خوانده محکوم نمود.

اعضای شورای وزیران نقاط ضعف متعدد این گزارشها از جمله عدم رعایت اصل غیر جانبداری، عدم رعایت معیارهای نمونه گیری، عدم دقت در جمعآوری معلومات، استناد به احصائیه های آفاقی، تصورات و برداشتهای غیر واقعی در مورد پدیده فساد اداری، عدم دقت در تحلیل و مقایسه ، ارقام را بصورت جداگانه به بحث گرفته علاوه نمودند؛ با درک این واقعیت که از موجودیت فساد در کشور نمی توان چشم پوشی نمود ولی مسایل مطروحه و انحرافات مسلکی مشهود در گزارشهای یادشده ما را براین نتیجه می رساند که تعدادی از ادارات بین المللی و موسسات داخلی وابسته به آنها صرف در پی تخریب اذهان عامه و ایجاد تشویش برای مردم افغانستان و تضعیف حاکمیت می باشند.

شورای وزیران با تاکید روی موقف قبلی حکومت افغانستان که بزرگترین منبع عمده فساد قراردادهای می باشد که از جانب خارجی ها بدون مشوره با حکومت افغانستان با اشخاص و افراد مورد دلخواه شان عقد می گردد گزارشهای اخیر در مورد درجه بندی افغانستان از نظر فساد اداری را مردود و برخلاف واقعیت دانسته به وزارت مالیه و اداره عالی نظارت برتطبیق ستراتیژی فساد اداری وظیفه سپرد تا نکات اختلافی در این گزارشها را از طریق رسانه ها به مردم کشور و جامعه جهانی توضیح نماید.

متعاقباًً، شورای وزیران مشکلات امنیتی و محیطی ولسوالی کامدیش ولایت نورستان را به بحث گرفته، به وزارت های دفاع ملی، امور داخله، صحت عامه، معارف و کمیته ملي مبارزه با حوادث وظیفه سپرد تا در رابطه به مطالبات شورای ولسوالی کامدیش ولایت نورستان اقدام لازم را بعمل آورند.

همچنان شورای وزیران وزرای امور داخله، انرژی و آب، فواید عامه، زراعت و آبیاری، ترانسپورت و هوانوردی و رئیس اداره مستقل ارگانهای محل را موظف نمود تا هرچه عاجل غرض رفع مشکلات منطقوی و محیطی به ولایت غور سفر نموده و از نتیجه اجراات طی مدت ده یوم به ریاست جمهوری گزارش دهند.

سپس والی ولایت غزنی در رابطه به پروژه های وزارت ها و ادارات در جهت آماده سازی شهر غزنی منحیث پایتخت ثقافت اسلامی در سال 2013، تثبیت شده جلسه وزرای فرهنگ کشور های اسلامی در کشور لیبیا به جلسه معلومات مفصل ارایه و اضافه نمود که بدین منظور در شهر غزنی به تعداد 65 پروژه در نظر گرفته شده بود که از جمله کار نزده پروژه تکمیل، سی و دو پروژه تحت کار قرار داشته، کار ساختمان چهار پروژه جدیداً آغاز، کار سه پروژه در حال سروی قرار داشته و هفت پروژه نسبت عدم موثریت آن از این پروگرام حذف گردیده است

شورای وزیران ضمن تائید گزارش والی ولایت غزنی و قدردانی از وزارت های امور زنان، تحصیلات عالی، مبارزه علیه مواد مخدر و اداره مستقل ارگانهای محل که پروژه های مربوط را در شهر غزنی به پایه اکمال رسانیده اند، به وزارت هایی که کار پروژه های آنها عقب مانی دارد وظیفه سپرد تا هرچه عاجل کار پروژه های خویش را تکمیل و وزارت مالیه طبق پلان مطروحه، وجوه مورد نیاز آنها را تدارک و بدسترس وزارت های ذیربط قرار دهد.

بعداً وزیر مبارزه علیه مواد مخدر پلان مشترک وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و ارگانهای ذیربط را در رابطه به تخریب مزارع کشت خشخاش به جلسه مطرح و خاطر نشان نمود که تخریب پانزده هزار هکتار ساحه کشت کوکنار در 18 ولایت و 81 ولسوالی طی سالهای 1391 و 1392 شامل این پلان بوده که هدف آن کاهش دوامدار کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر به هدف نهایی محو کامل و همیشگی آن بوده و پلان متذکره به همکاری  وزارت های دفاع ملی، امور داخله، اداره مستقل ارگانهای محلي و ریاست عمومی امنیت ملی در تفاهم با والیان ولایات کشور ترتیب گردیده است.

شورای وزیران پلان مشترک ارگانهای ذیربط را در رابطه به تخریب مزارع کشت کوکنار در قاعده مورد تائید قرار داده به وزارت مبارزه علیه مواد مخدر وظیفه سپرد تا ساختار تطبیقی آنرا ترتیب و غرض منظوری به شورای امنیت ملی ارایه نماید.

در ادامه وزیر مبارزه علیه مواد مخدر طرح آن وزارت را مبنی بر مشارکت و همکاری  سایر وزارت ها در راستای مبارزه علیه مواد مخدر به جلسه مطرح و گفتند، این طرح در مطابقت با بند 29 فرمان 45 مورخ 5/5/1391 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با در نظرداشت احکام قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر در روشنی استراتیژی کنترول مواد مخدر ترتیب که جمعاً تعداد 85 وظیفه مشخص برای 26 ارگان مختلف دولتی در آن پیشبینی گردیده است.

شورای وزیران ضمن تائید طرح مشارکت مبنی بر همکاری سایر وزارت ها در راستای مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و ارگانهای ذیربط را موظف به تطبیق آن نمود.

بعداً شورای وزیران فیصله شورای عالی اقتصادی مبنی بر محصول گمرکی و طی مراحل اسناد ترافیکی 3564 عراده وسایط تیز رفتار را مورد تصویب قرار داد.

متعاقباً وزیر مالیه نظر هیئت موظف را مبنی بر تجدید نظر در قیمت خریداری ملکیت سید عبدالظاهر عظیمی و بانک ملی که در جوار ارگ ریاست جمهوری قرار دارد به جلسه مطرح و خاطر نشان نمود که قرار معلومات از رهنما های معاملات، قیمت فی بسوه زمین رهایشی در این منطقه هشتاد هزار دالر و زمین تجارتی یکصد و پنجاه هزار دالر نرخ داده اند، که بر مبنای آن هیئت عامل بانک ملی قیمت فی بسوه را یکصد هزار دالر امریکائی نرخ داده و سید عبدالظاهر عظیمی قیمت نهایی یک بسوه زمین رهایشی را مبلغ یکصد و پنجاه هزار دالر امریکائی نرخ داده است.

شورای وزیران بتأسی از صراحت قانون استملاک که زمین های بانک ملی و         سید عبدالظاهر عظیمی در یک محل موقعیت دارد، تفاوت قیمت آنرا خلاف قانون استملاک دانسته، بنأً خریداری فی بسوه زمین های متذکره را مبلغ یکصد هزار دالر امریکائی مورد تصویب قرار داد.

بعداً وزیر معادن خریداری یک، یک جریب زمین را در ولایات بدخشان، کندز و فاریاب به قیمت مجموعی دوازده اعشاريه هشت ملیون افغانی به منظور نصب دستگاه زلزله سنج در ولایت بدخشان و اعمار تعمیرات ریاست های معادن در ولایات کندز و فاریاب به جلسه مطرح نمود.

شورای وزیران خریداری زمین های متذکره را مورد تصویب قرار داده، وزارت مالیه را موظف نمود تا پول این زمین ها را تدارک و بدسترس وزارت معادن قرار دهد