08 ??? 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

فیروزکوه / ۶حوت/ باختر
به خاطر استقبال از برنامه کاهش خشونت در غور نشستی از سوی علمای نهاد های جامعه مدنی ومردم دیروز در غور بر گزار شد .
خیر الدین پارسا خبرنگار محلی آژ انس باختر: از این نشست گزارش داد وگفت که شورای علما  نهاد های جامعه مدنی ومردم غور حمایت شانرا از کاهش خشونت ، آتش بس و آغاز مذاکرات صلح به رهبری افغان ها وقطع جنگ در افغانستان ابراز کردند .
دراین نشست از طرف های در گیر در قضیه جنگ افغانستان خواسته شد تا از این فرصت استفاده اعظمی کنند  برای اینکه مردم افغانستان  از جنگ خسته شده اندو دیگر خواهان جنگ و بد بختی در کشور نیستند وبرای رسیدن به صلح دایمی که نیاز مبرم است تلاش نمایند  ورهبری حکومت، سیاستمداران وطالبان باید برای نقطه پایان این وضعیت ناگوار تلاش کنند.
در این نشست بردرد های قربانیان دوران جنگ ومخاصمات سخنرانان این نشست تاکید کرد ندکه دستاورد های اخیر دولت در هژده سال گذشته نباید نادیده گر فته شود. شکریه

پلخمری/ ۶حوت/ باختر
ریاست زراعت بغلان برای ده ها دهقانان آن ولایت دیروز کود یوریا توزیع کردند.
این کود برای قطعات نمایشی گندم در آن ولایت در اختیار کشاورزان قرار داده شد.
عبدالقهار ستاری، آمر امورزراعتی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری بغلان به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که آن ریاست با همکاری موسسه(اس-آی- او) به منظور بلند بردن سطح کیفیت و تشویق بیشتر دهقانان برای پنجاه دهقان در ولسوالی های بغلان مرکزی، دوشی و پلخمری کود یوریا  توزیع کرد.
وی علاوه کرد که برای هر دهقان دو بوری پنجاه کیلویی کود یادشده توزیع شد. احمد نعیم دوستی

کابل 7 حوت باختر
دکتور محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف امروزدردیداربا رییس محبس پلچرخی دررابطه به برگزاری کورس های سواد آموزی و صنوف درسی درآن محبس صحبت کرد .
به گزارش آژانس باختر: در این دیداردررابطه به اعمار یک لیسه برای محبوسین، استفاده از بازارکار فعایت‌های حرفه یی محبوسین پلچرخی مانند تولید میز و چوکی و برگزاری کورس‌های سواد آموزی و صنوف درسی در آن محبس ، بحث صورت گرفت.
سرپرست وزارت معارف خاطرنشان کرد که همکاری های دو جانبه میان وزارت معارف و محبس پلچرخی با امضای تفاهمنامه قوت خواهد گرفت.
مل پاسوال اخترمحمد نور زی رییس محبس مرکزی پلچرخی با تشکراز همکاری های وزارت معارف در بخش رشد سواد درمحابس و توقیف خانه ها ، یادآور شد که در محبس مرکزی پلچرخی 890 شاگرد در 8 کورس در دو وقت مضامین مختلف را می آموزند.احمدضیا احمدی

???????? ، 7 ??? 1398 ، 10:34

تبصره

کابل/ ۷ حوت / باختر 
دولت افغانستان تدابیر و اقدامات وقایه یی را درامر مبارزه با ویروس کرونا در کشور بیشتر کرده است وامکانات بیشتر مالی٬ در اختیار وزارت صحت عامه قرار گرفته است.
مفسرآژانس باختر می نگارد؛ با آن تاکنون٬ تنها یک واقعه مثبت ویروس کرونا درافغانستان تشخیص شده است٬ مردم نگران شیوع این بیماری در کشور اند وبر اقدامات پیشگیرانه در این خصوص تاکید دارند.
اقداماتی که تاکنون دراین خصوص انجام شده است ٬ بیشتردر محدوده میدان های هوایی  و بنادر کشور خلاصه می شود٬تا زمانی که واقعه مثبت کرونا در هرات تشخیص نشده بودمحلات تجرید  ویا قرنطین هم مشخص نشده بود.
این نشان می دهد که ما کمتر جنبیده ایم در حالی که کرونا در عقب دیوار های ما بود.
کار خوب این است که دولت ٬کمیته پیشگیری از شیوع ویروس کرونا را ایجاد کرده است تا نهاد های ذیربط در هماهنگی با هم کار کنند و روند مبارزه با این ویروس از یک مرجع واحد اداره شود.
مساله کمبود امکانات مالی ٬مساله جدی بود که بارها بازگو شده است.
این مشکل نیز تا اندازه ییمر فوع شده است.
شام روز گذشته٬ به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان نشست ویژه به منظور اتخاذ تدابیر برای مقابله با ویروس کرونا و جلوگیری از شیوع آن، برگزار شد
رییس جمهوری به ادارات مربوط هدایت داد که در سطح منطقه و سازمان های بین المللی به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، هماهنگی صورت گیرد.
رییس جمهوری به وزارت مالیه هدایت داد که به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، ۲۵ میلیون دالر را در اختیار وزارت صحت عامه قرار دهد.
رییس جمهور با تاکید بر بسیج ملی در زمینۀ جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، گفت( گروه کاری مؤظف است که با سکتور خصوصی به هدف جلوگیری از شیوع این ویروس به تفاهم برسد و به گونه هماهنگ با دولت کار کند٬تسهیلات در تمام بنادر زمینی و هوایی فراهم شود، نقاط آسیب پذیر باید شناسایی شود و در کنار سایر تدابیر، به ذخایر مواد غذایی و مواد سوخت، توجه ویژه صورت گیردو باید آگاهی دهی در محلات پرتجمع صورت گیرد و دفترسخنگوی رییس جمهور برنامه آگاهی دهی عامه را ترتیب کند و همچنان راهکارتعقیبی روی دست گرفته شود.)
از گفته های رییس جمهور بر می آید که باید کار های زیادی انجام شود  و به نگرانی مردم پاسخ گفته شود.وزارت صحت عامه که مدیریت کننده معضل کرونا در کشور است باید کارش را  در پنج محور اساسی که شامل نظارت و شناسایی واقعات، هماهنگی و بسیج، مدیریت واقعات، ترویج خدمات صحی، مدیریت خطرات و نیاز سنجی ها است تشدید بخشد.
ما تا اندازه یی در تشخیص و شناخت ویروس کرونا کمبودی ها داریم که نمونه هر واقعه مشکوک باید از دور دست ترین نقاط به کابل فرستاده شود٬ در حالی که٬ رسیدگی به اشخاص مشکوک به کرونا٬نباید زمانگیر باشد.
با تاسف مساله کرونا در کنار آن که یک واقعیت تلخ و یک خطر جدی در برابر صحت شهروندان کشور است٬به یک دستآویز تبلیغاتی برای گروه مافیایی و یک دستآویزبرای تفریح شماری از کاربران شبکه اجتماعی شده است و آنان بیشتر شایعه پراگنی می کنند تا سود مالی به دست بیآورند
در حالی که هر تب و لرزه نشانه  کرونا نیست نباید ترسید،و شایعه پراگنی بالای روحیه و روان افراد جامعه تاثیر منفی می گذارد، ترس و اضطراب از مرض خود مریضی به بار میاورد.
همچنان به شهروندان لازمی است که معیار های بهداشتی رعایت کنند و به خود باور داشته باشند و تلقین منفی به خود راه ندهند .
بهترین راه جلوگیری از مصاب شدن به امراض رعایت دساتیر دینی است  واین به جا ست که می گویند نظافت جز ایمان است. صائم

جلال آباد / 7 حوت / باختر
مسوولان ننگر هارمی گویند که حدود سی بند برق کوچک آبی در ننگر هار ساخته می شود.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگر هار به آژ انس باختر گفت که کار دیزاین وسروی این بند هاتکمیل شده است وکار عملی آن به زودی آغاز می شود.
وی گفت که با ساخت این بندها  برای  هزاران خانواده انرژی برق فراهم می شود ومشکل آبیاری هزاران هکتار زمین در آن ولایت نیز مرفوع خواهد شد.خالقیار

گردیز / 7 حوت / باختر
درسال جدید خورشیدی ساختمان یکصدوشصت هشت مکتب در پکتیا ساخته می شود.
عبدالله حسرت سخنگوی والی پکتیا به آژانس باختر گفت که برای ساخت این مکتب ها بیست وهفت میلیون دالر هزینه به مصرف رسیده است این از بودجه وزارت انکشاف دهات ، وزارت شهر سازی و شماری از موسسات پرداخته می شود.
وی گفت که با گرم شدن هوا کار عملی تعمیر های این مکتب ها آغاز می شود. خالقیار

غور / 6 حوت /باختر
شماری از بیجا شدگان در غور از کمیته امداد رسانی ( اهدا)  که در قالب برنامه های دبلیو ، اف ، پی در آن ولایت فعالیت دارند٬ شاکی اند.
خیر الدین پارسا  خبر نگار محلی آژ انس باختر در این مورد از شهرفیروز کوه گزارشی تهیه کرده است .
مهاجرانی که در اثر جنگ ونا امنی از ولسوالی های غور آواره شدند از رعایت نکردن جریان عادلانه توزیع کمک های موسسه اهدا ابراز نگرانی کردند.
آنان می گویند٬ این موسسه برنامه کمک رسانی به دو هزار بیجا شده رادر این ولایت دارد که متاسفانه این کمک ها بر اساس  ارتباطات میان فردی به مردم توزیع می شود .
مومن یک تن از  بیجا شدگان غور می گوید که از چند ماه به این طرف که از منزل خود بیجا شده است و درخواست کمک کرده است اما سروی کنندگان زمانی که وارد خانه ها می شوند به  آنان توجه نمی کنند.
اعضای شورای ولایتی غور نیز این موضوع را تایید می کنند ومی گویند که مواد غذایی از سوی این نهاد به گونه عادلانه توزیع نمی شود .
اما مسوولان موسسه اهدا این شکایت ها را رد کردند ونادرست می خوانند ومی گویند مراحل سروی و توزیع مواد با هماهنگی نمایندگان دولتی  ، شورای محل وسران قریه ها وامام مسجد صورت می گیرد ولی با وجود آن مشکلات در روند توزیع کمک ها وجود دارد و آنان تلاش دارند تا برای این مشکل راه حل پیدا کنند. شکریه

محمودراقی/۷حوت/ باختر
پسر هفده ساله یی در کاپیسا پدرش را به قتل رساند.
شایق شورش٬ سخنگوی پولیس کاپیسا به خبرنگار آژانس باختر گفت که این پسر با شلیک تفنگ شکاری پدرش را در ساحه «ریگ روان» مرکز آن ولایت به قتل رساند.
وی گفت: قاتل از محل فرار کرده است و پولیس در صدد گرفتاری وی تلاش می کند تا هنوز علت این رویداد معلوم نیست. شعیب

کابل/ ۷حوت/ باختر
شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند٬ در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را در مورد رویدادهای منطقه و جهان نشر کرده اند.
گزارشگر آژانس باختر٬ با توجه به عنوان های درشت شماری از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است٬ روزنامه آرمان ملی در برگ نخست زیر عنوان جامعه جهانی برای حل تنش های انتخاباتی وارد عمل شود. نوشته کرده است.
گروه کاری مشترک جامعه مدنی ضمن ابراز نگرانی از تنش های انتخاباتی در افغانستان از جامعه جهانی خواسته برای حل این تنش هرچه زودتر وارد عمل شود.
به نوشته این روزنامه از سویی هم داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت و نامزد ریاست جمهوری روز سه شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که تاکنون نتایج انتخابات را هیچ کس نپذیرفته و جنجال دراین رابطه همچنان پا برجاست.
در اعلامیه این نهادها از سران حکومت تمامی رهبران سیاسی خواسته شده تا حل بحران را سرلوحه کارشان قرار داده در پرتو منافع ملی کشور و مردم اقدام کنند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و در همین صفحه خبرداده است که بیش از ۱۵۵کیلومتر سرک و کوچه در شهر کابل اسفالت شده است.
روزنامه آرمان ملی سرمقاله شماره امروزی را در صفحه دوم زیر عنوان دو رییس جمهور در یک اقلیم٬ نشر کرده است؛ به نوشته این روزنامه در حالی که بحران انتخابات کشور ادامه دارد٬ به نظر می رسد که هردو طرف همچنان مصرانه باور دارند که برحق اند و رییس جمهور برای اجرای مراسم سوگند وفاداری آمادگی می گیرند.
به نوشته آرمان ملی این آمادگی ها زمانی آغاز شد که چند روزی از اعلام نتایج انتخابات گذشته بود، اما در یک اقدام تازه امریکا به هر دو کاندیدای مطرح که رای بیشتری نسبت به دیگران هستند اخبار کرده است که اجرای مراسم تحلیف به عقب افتند.
این کشور دلیل آورده است که این دودسته گی ها می تواند پروسه صلح طالبان و امریکا را اسیب برساند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و در همین صفحه مطلب را زیرعنوان تحلیف در برابر تخلیف، این بحران تاکجا ادامه می یابد؟ نشرکرده است.
آگاهی، آزادی و عدالت در نظام مردم سالار یادموکراسی عنوان مطلب دیگری است که روزنامه آرمان ملی در صفحه سوم نشرکرده است.
آرمان ملی در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است٬ اما روزنامه ویسا در صفحه اول از قول دونالد ترمپ رییس جمهوری امریکا عنوان کرده است که همه می خواهند که توافق میان طالبان و امریکا امضا شود. این روزنامه در همین صفحه عنوان کرده است مراسم تحلیف محمد اشرف غنی به تعویق افتاد.
به نوشته این روزنامه منابع از تاخیر مراسم تحلیف رییس جمهور محمد اشرف غنی خبرداده است٬ هرچند ارگ ریاست جمهوری رسماَ دراین مورد چیزی نگفته٬ اما منابع می افزایند که مراسم تحلیف رییس جمهورغنی برای دوهفته به تاخیر افتاده است.
به نوشته این روزنامه با این حال مایک پمپیو دیروز در یک سخنرانی در وزارت خارجه امریکا بدون این که به حکومت جدید مبارکی بگوید؛ از حکومت افغانستان سپاسگزاری کرده که مراسم تحلیف را به تعویق انداخته است؛ وزارت خارجه امریکا با نشر اعلامیه گفته است که اکنون زمان تمرکز به صلح است نه مسایل انتخابات وزارت خارجه امریکا همچنان گفته است ما می خواهیم که حکومت آینده افغانستان همه شمول و فراگیر باشد٬ تا آرزوهای همه افغانان را منعکس کند٬ روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه اول خبر داده است که ضمیر کابلوف در مراسم امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان شرکت می کند. روزنامه ویسا به همین ترتیب درصفحه اول از قول اداره ملی احصائیه و معلومات عنوان کرده است: صادرات افغانستان در سال ۱۳۹۸ نظر به سال گذشته کاهش یافته است.
این روزنامه در صفحه اول به نگرانی گروه کاری مشترک جامعه مدنی توجه کرده است و زیر عنوان بحران انتخاباتی فرصت صلح را تهدید می کند. به موضوع پرداخته است. روزنامه ویسا در صفحه آخر خبرداده است که بعد از هرات درغور، فراه و هلمند هم موارد مشکوک به کرونا ثبت شده است.
ویسا همچنان در صفحه آخر خبر داده است که حسنی مبارک رییس جمهور پیشین مصر در گذشت٬ ویسا در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه هشت صبح در شماره امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته است و یا دنبال سایر مطالب شده است. نالان

کابل/ ۷حوت/ باختر
کارشناسان با توجه به بازی چلسی و بایرن مونیخ گفته اند که چلسی از بازی درس خوب گرفت.
کارشناسان، گابری، بازی کن بایرن مونیخ را تمجید کرده اند.
هواداران عملکرد لمپارد سرمربی چلسی به انتقاد گرفته اند٬ اما در مورد سرمربی ناپولی گفته اند٬ سرمربی ناپولی در برابر بارسلونا مهره چینی خوب کرده بود.
رسانه ها گزارش داده اند که آرسنال اعلام کرده است که ایم یانگ را می فروشد.
سرمربی چلسی گفته است: زمان ضرورت است تا چلسی ساخته شود.
در بازی ناپولی و بارسلونا، بسکیت بهترین بازی کن میدان شد.
کارشناسان می گویند بازی ریال مادرید و بارسلونا برای سرمربی هردو تیم مهم است به این دلیل هردو قدرت نمایی خواهند کرد.
گزارش های وجود دارد که ریال مادرید می خواهد هالن بازی کن دورتمند را استخدام کند.
لون دوفسکی بازی کن بایرن مونیخ و هالن بازی کن دورتمند درصدر جدول گل زنان جام قهرمانان اروپا قرار دارند. نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL