08 سرطان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


ورزشی

 

کابل باختر/ 28/ قوس

مدال آوران پاورلفتنگ  يا مردان آهنين افغان با کسب شصت وچهار مدال از مسابقات بین المللی منعقده هندوستان وبا کسب لقب قهرمانی این مسابقات به وطن بازگشتند

مجیب الرحمن رحمانی سخنگوی کمیته ملی المپیک به آژانس باختر گفت ،این ورزشکاران که در رقابت های کلاسیک پاور لفتنگ آسیایی درکشور هند اشتراک نموده بودند باکسب سی ودومدال طلا بیست وچهار مدال نقره ودوازده مدال برونز صبح امروز به وطن برگشتند.

  به گفته منبع، دراین رقابت  هاكه از تاریخ 16 الی 19 دسمبر درهند برگزار شد، ورزشکاران سی وشش کشور شرکت داشتند که از افغانستان هفده ورزشکار اشتراک نموده بودکه دوتن آنان را دختران تشکیل می داد که هردو دختر مدال طلا را کسب نموده اند .

اين مسابقات افغانستان لقب قهرماني را به دست آورد جاپان وهند در جايگاه دوم وسوم قرار گرفتند.

 

کابل باختر/ 28/ قوس

ورزشکاران نیوفول کانتک تاکنون یکصدو هفتادو یک مدال طلا، نقره و برونز رااز مسابقات جهانی و بین المللی بدست آورده اند .

نیوفول کانتک که یک ورزش رزمی است که درسال 1982 میلادی در کشور جاپان تاسیس شده درسال 2001 میلادی افغانستان توسط امیر حسین حیدری راه یافت و رایج شد فدراسیون این رشته ورزشی درچوکات کمیته ملی المپیک  ثبت و راجستر گردیده است .

 وزرشکاران این رشته از بدوتاسیس تاکنون  توانسته درشماری زیادی از مسابقات ورزشی درسطح ملی وبین المللی شرکت نموده و توانسته اندیکصدو هفتاد و یک مدال طلا، نقره وبرونز رااز این مسابقات  بدست بیاورند.

به گفته امیر حسین حیدری رییس فدراسیون نیوفول کانتک به شکل کاراته  و بوکس وبادست و پا اجرا میگردد.

حیدری که باخبرنگار آژانس  باختر سخن گفت اظهار داشت آخرین رقابت نیو فول کانتک  چندی قبل برگزار شد ورزشکاران مادر ششمین دور مسابقات  بین المللی این رشته ورزشی  که در شهر استانبول ترکیه برگزار شد توانستند درمیان ورزشکاران  ده کشور دو مدال طلا سه نقره ویک برونزرابدست آورند.

مجیب الرحمن  رحمانی  سخنگوی کمیته ملی المپیک  می گوید، در حاشیه این مسابقات  یک سیمینار آموزشی نیز برای ورزشکاران هشتادو دو کشور جهان ازسوی فدراسیون جهانی نیوفول کانتک  درترکیه دایر گردید که در بخش های مبارزه ، کاتا، اخلاق و داوری بود که ازافغانستان دربخش مبارزه ، نعمت الله یوسفی و مهدی صفدری کاندید بودند ولی نتیجه ء بدست  نیاوردند.

 دربخش کاتا محمد رضا بصیر توانست حایز مقام اول شد ودربخش مربیگری امیر حسین حیدری رییس فدراسیون نیو فول کانتک به حیث بهترین مربی  این رشته ورزشی درسطح جهان برگزیده شد .

 

کابل 26 قوس باختر

تیم ملی کورش افغانستان با کسب یک مدال طلا، سه نقره و یک  برونز درجایگاه سوم مسابقات قهرمانی آسیایی  منعقده هند قرارگرفت.

به اساس معلومات عبد المحبوب سروري مدیرعمومی رسانه های کمیته ملی المپیک ملی المپیک به آژانس باختر، هشتمین دور مسابقات قهرمانی آسیایی که در هند با حضور ورزشکاران بیست  کشور برگزار گردید بود، ورزشکاران افغان باکسب یک مدال طلا سه مدال نقره  و یک مدال برونز در جایگاه سوم قرار گرفتند.

به گفته منبع  ورزشکارن ازبکستان درمقام اول و هند در مکان دوم این  رقابتها قرارگرفتند.

 قابل ذکر است  که تیم ملی کورش افغانستان قرار است عصر ا مروزبه وطن برگردند.

طبق یک خبر دیگر،درادامه رقابتهای قهرمانی کشورهای آسیایی منعقده هند قراراست، امروز ورزشکاران تیم ملی مردان آهنین کشور به مصاف  حریفان شان بودند.

در رقابت امروزي مهدی حسن حسن زاده در وزن نود و سه، لعل  آقانور در وزن  نود وسه و خواجه فريد صدیقی در وزن یکصدوده به مصاف حریفان قدرتمند شان میروند.

قابل ذکر است که دراین  رقابتها تیم ملی مردان آهنین کشور تاکنون با کسب شش مدال طلا، دونقره و شش برونز نایل آمده اند.

تقدیرنامه ها و مدالهای ورزشکاران اشتراک کننده در مسابقات منتخبه  کاراته وسیمینار آموزشي این رشته  ا مروز  از سوی محمدظاهراغبر به آنان توزیع شد.

دراین محفل همچنان برای بیست تن ازمربیان این رشته سند مربی گیری نیز توزیع گردید.

 

کابل باختر 26قوس

اعضای تیم  ملی بوکس كشور با کسب یک مدال برونز از رقابت های قهرمانی  منعقده قزاقستان صبح امروز به وطن برگشتند.

به اساس معلومات دفتر نشرات کمیته ملی المپیک به آژانس باختر، این رقابت هاکه با حضور ورزشکاران نه کشور درقزاقستان دایر گردیده  بود استاد رضایی ورزشکار افغان بادو برد درمقابل ورزشکاران چین وقزاقستان ویک باخت مدال برونز را حایز گردید.

همچنان دختران اشتراک کننده رقابت ها یک مدال افتخاری را بدست آوردند.

به گفته منبع دراین رقابت ها از افغانستان پنج ورزشکار دربخش پسران ودو ورزشکار دربخش دختران شرکت داشتند.

قابل ذکر است که در این رقابت ها نعیم احمد اختری حکم رشته بوکس کشور درمیان نه کشور از سوی فدراسیون هاکی بوکس لقب بهترین حکم را بدست آورد .