تیم ملی کرکت کشور از مسابقات جهانی با دست آورد برمی گردد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ ۲۵/ ثور
پانزده روز تابرگزاری رقابت های جام جهانی کرکت باقیمانده است.
به باور کارشناسان تیم ملی کرکت کشور به خاطر اشتراک دراین رقابت ها آمادگی کامل دارد زیرا تا برگزاری این بازی ها چند بازی دوستانه دیگر را انجام می دهد.
با توجه به چند بازی دوستانه ای که تیم ملی کشور انجام داده است می توان گفت که بازی کنان تیم ملی کشور با انگیزه برد و کسب افتخار دیگردر این بازی ها اشتراک می کنند.
بربنیاد قرعه تیم ملی کرکت کشور با تیم های سوت افریقا سریلانکا و ویست اندیز هم گروه می باشد  و تیم انگلستان میزبان ، با تیم های استرالیا ، بنگله دیش ،هند ،نیوزرلند و پاکستان رقابت می کند.
رقابت جام جهانی کرکت ۵۰ آواره چهل و چهارسال قبل برای اولین بار درانگلستان برگزار شد و درهمان سال انگلستان جام را ازخود کرد ، از پیش تیم های استرالیا ، هند ، پاکستان ،نیوزرلند ، سوت افریقا هرکدام دراین بازی کار نامه های از خود دارند.
اما تیم ملی کرکت کشور درزمان کوتاه توانست وارد حلقه تیم های برتر جهان کرکت شودو ستاره های آن درباشگاه های مختلف دنیا بازی کنند با درخشش ورزشکاران تیم ملی کشور درباشگاه های مختلف این امید جوانه می زند که تیم ملی کشور از مسابقات جهانی ۵۰ آواره کرکت با دست آورد برمی گردد.
ختم/ نالان

back to top