اخبارکوتاه ازدنیای فوتبال

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/16 عقرب/ باختر
کارشناسان مدعی شده اند که پرگل ترین هفته لیگ برترقهرمانان اروپا هفته جاری بوده است درین هفته درلیگ قهرمانان 56 گل به ثمررسیده است.
****
رودری گو بازی کن ریال مادرید به بازی کنی تبدیل شد که دریک بازی هم به پای راست و هم به پای چپ و هم ضربه سر سه گل دریک بازی به ثمررسانده است.
****
به گزارش رسانه ها مارسلو بازی کن ریال مادرید به گل سازترین بازی گل لیگ قهرمانان مبدل شده است .
****
به گزارش رسانه ها کریم بنزیما بازی کنی که است ریال مادرید درپانزده فصل لیگ قهرمانان اروپا گل زنی کرده است .
****
به گزارش رسانه ها باخت اتلاتیکو درلیگ قهرمانان اروپا سبب شد یونتوس درصدرجدول گروه قرارگیرد.
*****
به گزارش رسا نه ها درخشش رودریکو بازی کن ریال مادرید سبب شده است تا او درمحراق توجه قرارگیرد. الان

back to top