کارساخت تاسیسات ورزشگاه کرکت قندهار سرعت داده شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرقندهار۲۸ عقرب باختر
به کار ساخت تاسیسات برای ورزشگاه کرکت قندهار سرعت بخشیده شد.
این تاسیسات شامل رخت کن ، سالون پذیرایی و بخش گرم کاری بازیکنان است که ازسوی وزارت اقتصاد ساخته می شود.
کار ساخت این تاسیسات به دلایل فنی و بودجه یی ماه ها متوقف شده بود.
احمد ریاض صدیقی رییس انکشاف روستایی وزارت اقتصاد دردیدار با والی قندهار از ازسرگیری ساخت تاسیسات برای ورزشگاه کرکت سخن گفت.
اوگفت قراراست این تاسیسات تا شش ماه دیگر به بهره گیری سپرده شود.ختم/ابوی

back to top