داکترعبدالله:جامعۀ ورزشی در روند صلح نقش مهم دارد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل /16 سرطان / باختر
داکترعبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحۀ ملی امروزبا رهبری کمیته ملی المپیک دیدار کرد.
به گزارش آژانس باختر؛در این دیداراعضای رهبری کمیتۀ المپیک خواهان سهم‌گیری ورزشکاران در روند صلح شدند و تأکید کردند که جامعه ورزشی به صفت پیام آور صلح آماده هر نوع حمایت ازروند صلح است.
دراین دیدارداکترعبدالله با تأکید بر نقش مهم و موثر ورزش در روند صلح، اطمینان داد که حفظ سایر ارزش‌ها از جمله ورزش درروند صلح برای شورای عالی مصالحۀ ملی حایزاهمیت است و نقش جامعه ورزشی در مذاکرات و روند صلح به گونۀ حتمی در نظر گرفته می‌شود
//////////

back to top