تیم هند بال پوهنتون پولی تخنیک پیروز شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

 

کابل 23 جدی باختر

اولین دور مسابقات هندبال با دودیدار امروزدرکابل آغاز شد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر،دردیدار نخست تیم هندبال پوهنتون پولیتخنیک کابل سی وچهار مقابل بیست  و دو،تیم لیسه رحمان بابا را شکست داد و در دیداربعدی تیم پوهنتون تعلیم  و تربیه استاد ربانی سی و دو مقابل بیست  و دو برتیم لیسه غازی پیروز شدند.

به اساس معلومات سید محمود ضیا دشتی رئیس اتحادیه ملی ورزشکاران افغانستان به خبر نگار آژانس  باختر ، این رقابتها میان تیم های مکاتب سرحدی و تیم  های ورزشی کابل در دوگروه الف وبی درمیدان ورزشی پوهنتون تعلیم  و تربیه استاد ربانی  برای سه روز راه اندازی گردیده در گروه  الف تیم های لیسه رحمان  بابا، پوهنتون پولیتخنیک کابل و تیم آریا و در گروه بی تیم لیسه خوشحال خان  نمبر یک ، لیسه غازی  وپوهنتون تعلیم و تربیه استاد ربانی باهم به رقابت می پردارند.

back to top