04 ثور 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کمیسیون رسانه یی مراسم  افتتاح دورهفدهم شورای ملی جلسه کرد

کمیسیون رسانه یی مراسم افتتاح دورهفدهم شورای ملی جلسه کرد

کابل باختر 4 ثور کمیسیون رسانه یی مراسم افتتاح دورهفدهم شورای...

تطبیق ۱۰۰۶ پروژه در ولایت های کشور، ۱۴ میلیون روز کاری ایجاد کرد

کابل باختر 4 ثور مجیب الرحمان کریمی، وزیر احیا وانکشاف دهات...

حمله طالبان بالای ولسوالی کران و منجان بدخشان به عقب زده شد

حمله طالبان بالای ولسوالی کران و منجان بدخشان به عقب زده شد

فیض آباد 4 ثور باختر حمله طالبان دیشب بالای ولسوالی کران...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتمروری به نشرات برخی از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت دوشنبه 29 حوت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 29/ حوت
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه ماندگار برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان وزارت مبارزه با مواد مخدر فروش موادمخدر قانونی میشود، آغاز کرده و دراین باره درصفحه ششم نوشته مسوولان دروزارت مبارزه با موادمخدر میگویند به دلیل بلند رفتن تولید مواد مخدر فروش آن را قانونی میکند.
این وزارت درنظر دارد تا بربنیاد کار شیوه جدید خود ، فروش موادمخدر درکشور را قانونی سازد. به گفته مسوولان، بعداز نهایی شدن این کار شیوه ، اگر کسی غیر از نشانی رسمی این وزارت دست به فروش موادمخدر بزند مجرم شناخته شده و باز داشت خواهد شد.
سخنگوی این وزارت دیروز دریک نشست خبری در پیوند به فعالیت یک ساله این وزارت صحبت میکرد گفت که دلیل افزایش ده درصدی مواد مخدر درکشور نا امنی وزیرفشار قرارگرفتن کشاورزان از سوی مخالفان مسلح برای کشت این بته است . روزنامه به همین ترتیب ادامه داده در صفحه اول زیر عنوان ماموریت یوناما تمدید شد. نوشته است شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی از اوضاع امنیتی درافغانستان بار دیگر ماموریت دفتر نمایندگی سازمان ملل دراین کشور یا یوناما را یکسال دیگر تمدید کرد.
روزنامه به همین ترتیب موضوع را دنبال کرده و درمطلب دیگر زیر عنوان ، اتحادیه اروپا ، 183 هزار افغانستانی درسال 2016 درخواست پناهندگی دادند . درصفحه اول نوشته بربنیاد این گزارش شمار شهروندان افغانستان که برای پناهند گی در28 کشور اتحادیه اروپا درخواست داده اند نسبت سال 2015 چندان تغییر نکرده اما در مقایسه با سال 2014 افزایش چهل در صدی داشته است.
ماندگار موضوع را به همینگونه دنبال کرده درمطلب دیگر زیر عنوان مسکو ، بازسازی پروژه های شوروی سابق درافغانستان را روی دست می گیریم .. درهمین صفحه نوشته است .
درحالی که دولت روسیه متهم به حمایت از طالبان شده است مسکو از بازسازی پروژه های شوروی سابق درافغانستان خبر میدهد.
دولت روسیه میگوید، افغانستان باید برای بازسازی پروژه های زیر بنایی شوروی سابق موانع و سد راه آن را بردارد زیرا بازسازی این پروژه ها فصل جدیدی را درروابط دوکشور خواهدگشود.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه سرخط برگ نخست را با مطلب تداوم حاکمیت طالبان بروردوج و یمگان آغازکرده و درپیوند به آن درصفحه دوم نوشته است ولسوالی های یمگان و وردوج بدخشان از دیر زمانی گواه نبرد های سنگین میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح حکومت بود تا آنکه دوسال قبل طالبان در نتیجه تلفات سنگین به آن حاکمیت دریافتند تا حال هیچ گونه عملیات برای بازپس گیری ولسوالی های یاد شده از نزد طالبان به اجرا گذاشته نشده است.
طبق اطلاعات دریافتی از نهادهای امنیتی شمال شرق کشور همین اکنون گروه های چیچین ، عرب ، جندالله و مامورین استخبارات پاکستان دراین ولایت عملاً جنگجویان طالب را مورد آموزش قرار میدهند و امکانات تسلیحاتی و جنگی را دراختیار آنان گذاشته اند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه سوم مطلبی را زیر عنوان پس لرزه های انتخابات درافغانستان نشر کرده است.
روزنامه سرخط درصفحه سوم همچنان خبرداده است که جام فوتبال هرات پایان یافت .
سرخط درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
به همین گونه روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلب وزارت مبارزه با موادمخدر می خواهد به معتادان موادبدهند آغاز کرده است و درمطلب دیگر به برنامه نهال شانی بهاری توجه کرده و زیر عنوان کمپاین ملی نهال شانی و پروژه کمربند سبز کابل آغازشد . به این موضوع پرداخته است .
درجستجوی عدالت ، عنوان مطلب دیگر می باشد که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده است.
هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.