25 سرطان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل باختر/ 24/ سرطان
جنرال داود امین قوماندان امنیه کابل میگوید که درحمله انتحاری عصر امروز که نزدیک به وزارت احیا وانکشاف دهات صورت گرفت هفت نفر شهید و سیزده نفر زخمی گردیده اند.
اوکه دراین مورد با خبرنگارآژانس باختر صحبت میکرد افزود ، حمله کننده قصد داشت که پسر پروفیسور صبغت الله مجددی رییس جمهور سابق کشور را هدف قراردهد.
دراین رویداد هفت تن به شمول سه تن از محافظان پسر پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی شهید شده اند.
به گفته وی دراین رویداد سیزده نفر نیز  زخمی شده اند که همه به شفاخانه انتقال داده شده اند.
این دومین رویداد انتحاری میباشدکه درنزدیکی وزارت احیا و انکشاف دهات  صورت میگیرد.
ختم/ شوخک

کابل باختر/ 24/ سرطان
   درجلسه امروز مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، ازپایان مؤفقانه کنفرانس بین المللی علمای جهان اسلام درعربستان سعودی، استقبال به عمل آمد.
  به اساس معلومات  دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر، درآغازجلسه چهار عنوان قانون وموافقتنامه بین الملی به جلسه معرفی گردیده که جهت مطالعه وتدقیق به کمیسیونهای مربوطه راجع گردیدند.
    همچنان درجلسه گفته شد علمای مسلمان جهان که درشهرهای مکه مکرمه وجده  عربستان سعودی درکنفرانس بین المللی گرد هم آمده بودند، درخواست عاجل صلح برای افغانستان نموده وجنگ را دراین سرزمین علیه دولت ومردم افغانستان خلاف ارشادات اسلامی وحرام دانسته؛دیگرهیچگونه بهانه ادامه جنگ به مخالفین مسلح باقی نمانده است و اذعان داشتند که مخالفین مسلح ازجنگ وخونریزی دست بردارند وبه زندگی صلح آمیزبرگردند، همچنان  سناتوران ازشرکت کننده گان کنفرانس تقاضا نمودند که نفوذ سیاسی واقتصادی بر کشورهای حمایت کننده مخالفین مسلح افغانستان، طور گسترده اعمال نمایند؛ تاصلح وثبات دراین سرزمین برقرارشود.
     همچنان درجلسه اعضای مجلس پیرامون نتایج وتعهد کشورهای عضو ناتو در نشست  بروکسل وشرکت رهبران حکومت وحدت ملی درآن، دیدگاه های ارایه نموده گفتند دراین نشست اعضای کشورهای سازمان ناتو متعهد گردیدند که قوای مسلح کشور را الی سال 2024 میلادی تمویل وتجهیز می نمایند؛ اما ایجاب می نماید که درپهلوی تمویل وتجهیزنیروهای مسلح کشوربه اسلحه سنگین وجنگنده های پیشرفته؛ باید روی تسریع پروسه صلح وختم جنگ در افغانستان تلاش ها وهمکاریهای همه جانبه نمایند.
    هکذا جلسه ازحادثه طبیعی  درروستای پشغور ولسوالی حصه اول ولایت پنجشیر که جان چندین تن را گرفته ودرضمن تلفات گسترده مالی را به بار آورده است ابرازتاسف نموده، برای شهدا بهشت برین وبه بازمندان گان آن صبرجمیل استدعا گردیده، تاکیدشد که ارگان‌های دولتی، سازمان‌های ملی و بين‌المللی رسيدگی به حوادث، کمکهای موثری را به آسیب‌دیدگان برسانند.
    هکذا درجلسه مکرراً شماری ازسناتوران درمورد تظاهرات گسترده یکتعداد شهروندان درولایات شمال وشمال شرق کشوروتاثیرات منفی آن بالای رفت وآمد مردم واقتصاد کشور، مسدود بودن نهادهای آموزشی وبرخی مسایل دیگریاد آوری نموده؛ گفتندکه درسانه های اجتماعی یکتعداد تصاویر وویدیو های مبنی بر شکنجه افراد  نظام الدین قیصاری پخش گردیده که همچوشکنجه وتعذیب خلاف تمامی قوانین ملی وبین المللی میباشد وباید حکومت به خواست های آنان رسیده گی نماید؛ اما شماری اعضای مجلس باردیگرازتصمیم رئیس جمهورمبنی برگرفتاری زورمندان استقبال نموده؛ تاکید داشتند که باید بدون استثناء قانون بالای تمامی زورمندان وگروه های مافیایی تطبیق گردد وجلوکسانی که ازتظاهرات مردم سواستفاده می نمایند بگیرند؛ چون این یکنوع بغاوت می باشد.
    همین ترتیب درجلسه ضمن حمایت وپشتیبانی ازنیروهای دلیروشجاع مسلح کشورگفته شد دراین اواخرجنگ ونا امنی ها درولایات ننگرهار، پکتیا، لوگر، فراه وبرخی نقاط دیگرافزایش یافته ودرضمن درجبهات جنگ به ویژه ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز به  نیروهای دفاعی کشورتلفات وارد شده، ولسوالی زیباک ولایت بدخشان درتهدید بلند قرارگرفته ودرولایت ننگرهار حملات انفجاری افزایش یافته است که باید حکومت دراین موارد توجه لازم نماید.
   مسدود شدن وبه آتش کشیده شدن یکتعداد مکاتب درولایات لوگروننگرهارازسوی دشمنان، انتقاد ازعملیات کورکورانه نیروهای مسلح کشور درولسوالی زرمت ولایت پکتیا که درآن افراد ملکی به شهادت رسیده است، محکوم نمودن حمله تروریستی درگردهمایی سیاست مداران بلوچ درپاکستان ودست داشتن استخبارات منطقه دراین حادثه، نامناسب خواندن طرح احزاب سیاسی درمورد باطل شدن روند ثبت نام رایدهنده گان ازلحاظ زمانی، غصب زمین های قوم پشتون درولسوالی خواجه بهاوالدین ولایت تخارازسوی شخصی بنام ملک تاتار، استقبال ازآمادگی ورود جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به کشور،کمبود تشکیل پولیس درولایت ننگرهار، تلاش حلقات مافیایی برای ضعیف ساختن شرکت هوایی آریانا، خشکسالی های شدید درولایات بادغیس ونیمروز، انتقاد ازسخنان اخیر اخطارآمیزحاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه ، رضایت محبوسان زندان پلچرخی ازرهبری جدید آن محبس، ازدحام بیش ازحد ترافیکی درشهرکابل، بلند رفتن سرسام آورقیم مواد نفتی به ویژه تیل پترول وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.
    درجمعبندی بندی مباحث آزاد رییس مشرانوجرگه اظهارداشت بادرنظرداشت وضعیت امنیتی کشور همه اعضای مجلس باید مشاوره های ارزشمند را جهت بهبود آن با حکومت شریک سازند؛ همچنان تسلیت وغمشریکی خویش را با خانواده های آسیب دیده ولایت پنجشیر ابراز نمود وازحکومت ونهاد های امداد رسان خواست تا کمک های لازم را به ساحات آسیب دیده برسانند؛ رئیس جلسه وضعیت امنیتی ننگرهار را نیز نگران کننده عنوان کرد وضمن اشاره به حمله تروریستی بالای آمریت شهری معارف ننگرهار که چندین تن منسوبین آن به شهادت رسید؛ تاکید نمود که  حکومت مرکزی واداره محلی برای تامین امنیت ادارات ملکی خاصتاً مکاتب ومردم تدابیر جدی در آن ولایت اتخاذ نمایند.
رئیس مجلس  اظهار امیدواری کرد که با درنظرداشت ادعای حقوقی علیه جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری، زمینه های برگشت وی به کشور مهیا گردد. همچنان فضل هادی مسلم یارافزود اگر تصاویرنشرشده درمورد لت وکوب اسیران دررسانه ها واقعاً مربوط محافظین قوماندان امنیه قیصار بوده باشد؛ برخورد ضدانسانی بوده و قابل توجیه نمی باشد؛ اما بعضی اوقات  دیده شده است که همچوتصاویرو عکس ها برای بروز احساسات مردم در رسانه ها اجتماعی به نشر میرسد؛ تاکید نمود که باید ارگانهای حراست از قانون این تصاویررا همه جانبه بررسی ومتخلفین را مورد مجازات قراردهند.
رئیس مشرانوجرگه ضمن استقبال وحمایت از اعلامیه کنفرانس علمای کشورهای اسلامی منعقده عربستان سعودی، از اشتراک فعال هیئت افغانی دراین کنفرانس امتنان نموده ،گفت که توانستند درد های مردم افغانستان را طوربهترمنعکس سازند وازسایرکشور های اسلامی به ویژه عربستان سعودی خواست که باتوجه به درد های سالیان متمادی مردم افغانستان این کشور را در تامین صلح وثبات یاری وهمکاری نمایند.
همچنان رئیس جلسه گفت طالبان باید بدانند که علمای اسلام از قبله مسلمین، فتوای متفق علیه جنگ طالبان صادر نموده آنرا ناروا وفتنه انگیزدانسته است وهیچ صبغه دینی باقی نمیگذارد که این گروه دست به ادامه دهشت هایشان بزنند؛ پس باید به هوش بیایند و از حلقه های اسارت استخبارات بیرونی رهایی یابند، به زندگی مردم ارج بگذارند وخواستهای شانرا از طریق اصول پذیرفته شده دیموکراسی دنبال نمایند.
همچنان درجلسه گزارش هیئت مشرانوجرگه ازکشورلیتوانیا توسط سناتورطیبه زاهدی معاون کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست  ارایه گردیده که در آن گفته شد زنان افغانستان ثابت کرده اندکه توانایی کسب علم ودانش را دوشادوش مردان دارند وهم اکنون زنان درپست های مختلف دولتی به شمول ارتش وپولیس ملی ایفای وظیفه می نمایند.
همینگونه سناتورنجیبه حسینی گزارش اجلاس اول کمیسیون امور دینی، فرهنگی معارف وتحصیلات عالی را ارایه نموده گفت طی این اجلاس 47جلسه تدویریافته ودرآن 12 مورد قوانین، فرامین تقنینی، موافقتنامه ها موردبحث قرارگرفته ونیز52مورد به عرایض مردم رسیده گی صورت گرفته است
هکذادربخش دیګر جلسه که ریاست آنرا داکتر محمد آصف صدیقی نایب دوم عهده داربود، گزارش کاری اجلاس اول تقنینی کمیسیون امنیت داخلی وامور دفاعی توسط   سناتور رنا ترین  در جلسه ارایه شد در گزارش آمده بود که  در ا ین  اجلاس در کمیسیون امور دفاعی طی  30 جلسه 12 عنوان قوانین ،موافقتنامه و اسناد بین المللی مورد بحث قرار گرفته است.
به همین ترتیب سناتورفوزیه سادات څمکنی ګزارش هیئت مجلس به ریاست محمداجان منگل را از ولایت پکتیا ارایه نموده گفت که باشندگان پکتیا برعلاوه تأمین امنیت، خواهان خدمات صحی بهتر، تطبیق پروژه های عام المنفعه اعمارمکاتب وسرک دندپتان-جانیخیل این ولایت بوده گفت که فساد جدی در اعماراین سرک وجود داشته وپول های آن حیف ومیل شده است باید قرارداد آن فسخ شود.
تفصیل گزارشات ارایه شده در جلسه عمومی امروز، در اخبار کمیسیونها فردا به نشر خواهد رسید.
طبق یک خبردیگر، تعدادی ازمحصلین پوهنتون خصوصی جهان درچوکات برنامه های آموزشی وآگاهی دهی ریاست اطلاعات وارتباط عامه دارالانشای مشرانوجرگه ازجریان جلسه عمومی وسایربخش های شورای ملی دیدارنمودند.
دراین دیدارمولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی در رابطه به طی مراحل قوانین درشورای ملی معلومات ارایه نموده وخواستهای محصلان را استماع نمود. نالان

کابل باختر/ 24/ سرطان
در رسانه‎ها و صفحات اجتماعی ادعاها و شکایاتی مبنی بر بدرفتاری و شکنجهٔ افراد در هنگام دستگیری در ولایت فاریاب به نشر رسیده است.
ادارهٔ لوی¬ څارنوالی با توجه به مسؤولیت و مکلفیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان به رعایت حقوق و آزادی های افراد، و التزام آن به قوانین نافذه و ایفای تعهدات بین المللی، ادعاهای بدرفتاری و شکنجه را به طور جدی و در مطابقت با قوانین کشور، بررسی همه جانبه نموده و گزارش اجراات خود را در اختیار عموم و نهاد‎های ذیربط قرار خواهد داد.
ادارهٔ لوی¬ څارنوالی با قدردانی از فداکاری‎های بی¬نظیر نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، متوقع است که در جریان اجرای وظایف دفاع و تامین امنیت این سرزمین، ملزم به رعایت حقوق، عزت و کرامت شهروندان می باشند که در صورت نقض قوانین  کشور، نهاد‎‎های عدلی و قضایی مکلف به رسیدگی و تطبیق عدالت اند.
قابل یادآوری است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان با تصویب کود جزا، قانون منع شکنجه و الحاق به پروتوکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه و مجازات ظالمانه، تعهد جدی خود را برای محو این پدیده نشان داده است. با توجه به همین اقدامات و تعهدات، برای نخستین بار قضایای مربوط به شکنجه از سوی نهاد‎های عدلی و قضایی مورد پیگیری قرار گرفته و مجرمین آن مواخذه و مجازات شده اند. نالان

کابل باختر/ 24/ سرطان
شاهدان عینی گزارش داده اند که درحمله انتحاری که درنزدیک وزارت احیا وانکشاف دهات رخ داده است شش نفر شهید و چهار نفر زخمی شده اند.
به گزارش آژانس باختر ، شاهدان عینی تاکید دارندکه حمله درتوقف گاه وسایط وزارت احیا وانکشاف دهات رخداده است.
برخی شمار قربانیان این حادثه را 8 شهید و چهارده زخمی خاطر نشان می سازند.
تاهنوز مقامات پولیس درکابل درمورد تلفات و خسارات برخاسته از این رویداد ابراز نظر نکرده اند.  ختم/ شوخک

کابل باختر/ 24/ سرطان
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز به ولایت پنجشیر سفر کرد و مناطقی را که در اثر حادثۀ طبیعی اخیر در آن ولایت آسیب دیده بود، از طریق هوا مشاهده و به منظور کمک های بیشتر به آسیب دیدگان، هدایات لازم صادر کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر ، رئیس جمهور کشور در حالیکه از سوی شماری از مسئولین ملکی و نظامی همراهی می گردید، پس از بازدید ساحات آسیب دیده، با مسئولین محلی و مردم ولایت پنجشیر در مقر آن ولایت دیدار کرد.
در این دیدار ابتدا انجنیر کمال‌الدین نظامی والی پنجشیر صحبت کرد و از همدردی و غمشریکی رئیس جمهور و رئیس اجرائیه که در روز وقوع این حادثۀ المناک در اجلاس سران ناتو در بروکسل تشریف داشتند، تشکر کرد.
همچنان موصوف از رئیس جمهور  بخاطر اینکه به مسئولین ملکی و نظامی برای رسانیدن کمک ها و نجات آسیب دیدگان هدایت داد و با تیم تخنیکی ارگان های مختلف که به هدف تسریع روند کمک رسانی دیدار کرد، ابراز امتنان نمود. وی افزود که بنابر هدایت شما و همکاری مردم، اقدامات اولیه بخاطر کمک رسانی صورت گرفته است.
سپس عیدی‎محمد طارق یکتن از بزرگان ولایت پنجشیر صحبت نمود و با تشکر از تشریف آوری رئیس جمهور و هیات همراهش گفت که حضور شما به درد و غم ما، مرهم گذاشت.
بعداً فریادی به نمایندگی از خانواده های آسیب دیده، صحبت کردو گفت : این فاجعه طبیعی آسیب ها و خسارات جانی و مالی را به همراه داشت، اما احساس همدردی حکومت و مردم، بار سنگین غم و اندوه را از شانه های ما برداشت.
وی افزود: حضور رئیس جمهور برای ما یک پیام اخلاقی و عاطفی داد و تا زمانیکه رابطۀ حکومت و مردم بر مبنای اخلاق و عاطفه استوار باشد، مردم و حکومت هیچگاهی به شکست مواجه نمی شوند.
متعاقباً تاج محمد جاهد صحبت نمود و حضور رئیس جمهور را نشانۀ اخلاق نیکو و وطن دوستی شان به مردم پنجشیر دانست و به نمایندگی از مردم این ولایت، از رئیس جمهور و هیات معیتی اش و همچنان لوای انجنیری اردوی ملی بخاطر همکاری های شان، تشکر کرد.
رئیس جمهور  پس از استماع صحبت های آنان، یکبار دیگر به خانواده های آسیب دیده و مردم ولایت پنجشیر ابراز همدردی کرد و گفت که مدیریت والی و سایر مسئولین محلی و سهمگیری مردم نسبت به این حادثۀ طبیعی، احساس همیشگی مردم را به نمایش گذاشت.
رئیس جمهور گفت که کمک ها به محل رسیده و این بسنده نمی باشد. وی به وزارت شهرسازی و مسکن هدایت داد تا یک محل مناسب را برای اعمار منازل رهایشی به آسیب دیدگان آماده کند و حکومت در قسمت اعمار آن همکاری نماید.
رئیس جمهور غنی همچنان به وزارت مذکور هدایت داد تا به منظور بازسازی دکان های که در این حادثه ویران شده اند، نقشۀ یک بازار مناسب را ترتیب نماید تا حکومت در قسمت اعمار آن اقدام کند.
رئیس جمهور کشور به وزارت های زراعت و انکشاف دهات دستور داد که بخاطر بازسازی جوی های تخریب شده، روی یک سیستم آبیاری و اعمار جوی ها کار کند و همچنان وزارت انکشاف دهات حصۀ اول پنجشیر را در اولویت برنامۀ میثاق شهروندی قرار دهد و در زمینۀ رسیدگی به ابعاد دیگر حادثه مانند قطع برق و تخریب راه ها، بعد از بررسی ها اقدام شود.
رئیس جمهور  خاطرنشان کرد که روی یک مدل برای دریای پنجشیر کار صورت گیرد تا جلو حوادث گرفته شود. وی با اشاره بر اینکه ابعاد این حادثه وسیع است و در زمینۀ فراهم آوری امکانات از هیچگونه تلاش دریغ نخواهد شد، افزود که روی ایجاد سیستم مدیریت سیلاب ها و مدیریت آب و بندهای پنجشیر، کارهای بیشتری صورت خواهد گرفت.
محمد اشرف غنی به ندیمه سحر رئیس ادارۀ تعلمیات تخنیکی و مسلکی، هدایت داد تا نهادهای آموزشی صنعتی و حرفه یی را که باعث کاریابی در این ولایت گردد، ایجاد نماید. همچنان وی به مسئولین مربوطه هدایت داد تا روی انکشاف ولایت پنجشیر در همکاری با والی آن ولایت، کار نمایند.
رئیس جمهور به پاسخ صحبت های  فریادی گفت: نظام مردم سالار، یک نظام عاطفی است. درد و رنج مردم سبب شده است که ما اینجا بیاییم و اگر درد و رنج مردم، ما را حرکت ندهد، خود را انسان گفته نمی توانیم. نالان

کابل باختر/ 24/ سرطان
شاهدان عینی میگویند انفجاری که درنزدیک وزارت احیا وانکشاف دهات عصر امروز رخ داد حمله انتحاری بوده است.
به گزارش آژانس باختر ، به قول از شاهدان عینی انتحارکننده توسط نیروهای امنیتی شناسایی علی رغم آنکه نیروهای امنیتی به طرف او شلیک کردند او خود را منفجر ساخت.
شاهدان همچنان میگویندکه ساحه توسط نیروهای دفاعی امنیتی مسدود شده است.
تاهنوز پولیس کابل درمورد تلفات و خسارات ناشی ازاین رویداد چیزی نگفته است.   ختم/ نالان

کابل باختر/ 24/ سرطان
انفجاری در نزدیک وزارت احیا وانکشاف دهات عصر امروز رخد اد.
شاهدان عینی به خبرنگار آژانس باختر گفتندکه پس از انفجار صدای تیراندازی نیز شنیده میشود.
تاهنوز مقامات پولیس کابل دررابطه به نوعیت تلفات و خسارات برخاسته از این رویداد چیزی نگفته اند.
ختم/ جاوید روشان

میدان شهر24 سرطان باختر
صدها تن در نشستی درولایت میدان وردگ از آنچه اقدام رییس جمهور غنی در برابر زورمندان محلی در کشور می خوانند ، ابراز حمایت کردند.
آنان گفتند که " تا کنون قانون تنها بر انسان های عادی جامعه تطبیق می شد و این نخستین باری است که بالای زورمندان هم تطبیق می شود."
دراین نشست صدها بزرگ محل ، فعال مدنی و مسوولان محلی میدان وردگ شرکت داشتند.
نجیب الله سمون مسوول نهاد جامعه مدنی مثبت فکر دراین نشست گفت که تطبیق قانون بر زورمندان گام درستی در راستای تامین عدالت اجتماعی است.
با این حال جنرال ویس صمیمی فرمانده پولیس و شاه جهان نوری والی میدان وردگ دراین نشست گفتند که برای تحقق برنامه رییس جمهور غنی درباره سرکوب زورمندان محلی ، آماده اند.ختم/ابوی

میدان شهر24 سرطان باختر
ده ها نظامی درحمله گروهی طالبان مسلح درولایت میدان وردگ شهید شدند.
این نظامیان ناوقت روزگذشته در پاسگاه های شان در ولسوالی چک آماج قرارگرفتند.
به اساس گزارش ها ، صدها مهاجم از چند سو براین پاسگاه ها یورش برده اند ؛ نبردی که تا ناوقت های شب گذشته ادامه یافت.
گواهان رویداد می گویند که طالبان دست کم دو پاسگاه امنیتی را درچک تصرف کردند و یک تانگ نظامیان را نیز گرفتند.
حکمت الله درانی سخنگوی پولیس میدان وردگ درتماس با آژانس باختر ، وارد شدن تلفات به نظامیان دراین حمله گروهی طالبان را تایید کرد.
اوگفت که طالبان نیز دراین نبرد تلفات سنگینی دیده اند.
سخنگوی والی میدان وردگ می گوید که میزان تلفات نظامیان وطالبان دراین نبرد تا هنوز روشن نیست.
با این حال یک منبع محلی دیگر در میدان وردگ می گوید که دراین حمله گروهی طالبان ، ده ها نظامی جان های شان را از دست داده اند.
او گفت که به طالبان مسلح نیز دراین نبرد تلفات سنگینی وارد شده است.
گزارش ها حاکیست که نظامیان اکنون در محل استقرار یافته اند و تانگ جنگی و پاسگاه های از دست رفته را از طالبان پس گرفته اند.ختم/ابوی

شهرپل علم 24 سرطان باختر
به حمایت ازتامین صلح دایمی درکشور،نشست بزرگی با اشتراک مسئولین دولتی،بزرگان قومی،فعالان مدنی،جوانان،عالمان دین وخانمان درمقام ولایت لوگرراه اندازی گردید.
دراین نشست مسدود شدن مکاتب به روی شاگردان وبه آتش کشیدن امکان فراگیری علم ودانش به دورازآئین اسلام وقوانین بشری خوانده شد ویگانه راه رسیدن به صلح پایدار را، چنگ زدن به ارشادات دینی واقدام مردمی عنوان نمودند.
محمدانورخان اسحاق زی والی لوگرطی صحبت هایش فراگیری علم ودانش را فریضه هرافغان دانست وافزود که مسدود شدن مکاتب درولایت لوگرجفای بزرگ درحق فرزندان این وطن است، وی ازهمه طالبان مسلح خواست که جنگ را کناربگزارند وبه پروسه صلح یکجا شوند.
اسدالله حنیف رئیس شورای صلح لوگر، صلح را نیازاساسی درشرایط کنونی کشوردانست وافزود:تا هنوز تلاش های زیادی درعرصه تامین صلح درکشورصورت گرفته است اما هنوزهم صلح تامین نه شده است، وی خاطرنشان ساخت که بیسوادی وعدم آگاهی کامل ازاساسات دین اسلام یگانه علت این جنگ وخشونت میباشد، رئیس شورای صلح لوگرجنگ کنونی طالبان مسلح را جهاد نه، بلکه فتنه عنوان نمود وافزود که به اساس فتوای جهان اسلام جنگ طالبان مسلح که آنرا(جهاد) میگویند،جنگ ناروا وتحمیل شده است.
حنیف ازهمه طالبان مسلح خواست که به پروسه صلح یکجا شوند.
همچنان حسیب الله ستانکزی رئیس شورای ولایتی لوگر ازمردم خواست که پیام صلح را به طرف های درگیری جنگ برسانند وبخاطررسیدن به صلح تلاش نمایند. این پروگرام ازطرف برنامه حمایت مردمی وهمکاری مقام ولایت لوگرراه اندازی گردیده بود که درآن شاعران درمورد صلح نیزاشعارشانرا به خوانش گرفتند.ختم/ابوی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL