01 جوزا 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

نزدیک به دوملیون 500 هزارتن  درروند ثبت نام را ی دهی تاکنون اشتراک  کرده اند

نزدیک به دوملیون 500 هزارتن درروند ثبت نام را ی دهی تاکنون اشتراک کرده اند

کابل اول جوزا / باختر مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات گفته است...

وزیر مالیه با قوماندان عمومی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان ملاقات نمود

وزیر مالیه با قوماندان عمومی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان ملاقات نمود

کابل اول جوزا باختر اکلیل حکیمی، وزیر مالیه امروز با جنرال...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل اول جوزا / باختر
برای حمایت از دوام فعالیت رسانه‌های همگانی در کشور و با توجه به ضعیف بودن بنیه های مالی رسانه های خصوصی، اخیراً بر اثر سعی و تلاش وزارت اطلاعات و فرهنگ و فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌ها؛ مطابق حکم ریاست جمهوری، جرایم مالیاتی بخشی از رسانه ها معاف شد و طبق هدایت مقام ریاست جمهوری، کمیته ای به ریاست معین عواید گمرکات وزارت مالیه که در ترکیب آن نماینده های وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت مخابرات، اداره اترا، فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌ها و شرکت برق برشنا شامل بودند، برای رسیدگی به وضعیت باقیداری و پرداخت اصل مالیه توسط رسانه ها ایجاد شد.
این کمیته طی جلسات متعدد و بعد از مطالعه و غور همه جانبه، صورت باقیداری رسانه ها از بابت جواز، تخصیص فریکانسی و صرفیه برق را مشخص کرد و برای ایجاد سهولت بیشتر و برخوردار شدن همه رسانه ها از این امتیاز، پیشنهاد جداگانه ای را عنوانی مقام ریاست جمهوری ارائه کرد و در آن خواستار شامل شدن تمام رسانه های مندرج در قانون رسانه های همگانی و مقرره طرز تاسیس مبنی بر بهره مند شدن همه آنها از این امتیاز شد که خوشبختانه از سوی مقام ریاست جمهوری منظور گردید.
در پیشنهاد دومی تمامی رسانه های مندرج در قانون: تلویزیون ها، رادیوها، دارالترجمه ها، انتشاراتی ها و سایر انواع رسانه، شامل معافیت جرایم مالیاتی شدند و پرداخت اصل مالیه به پیشنهاد اعضای کمیسیون و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری در اقساط هفت ساله تعیین شد.
مطابق این حکم، به رسانه ها مهلت 3 ماهه داده شده است که با مراجعه به وزارت مالیه، با پرداخت 20 درصد از مجموع مالیات در قسط اول، به تصفیه حساب مالیاتی شان بپردازند و در غیر آن بعد از معیاد تعیین شده، مطابق مفاد این حکم، وزارت اطلاعات و فرهنگ جواز نشراتی آن شمار رسانه هایی که مفاد این حکم را اجرایی نکرده اند را لغو خواهد کرد، اداره اترا به قطع فریکانس آنها خواهد پرداخت و برق آنها نیز توسط شرکت برشنا قطع خواهد شد.
این حکم که در نهم ماه ثور سال جاری صادر شده است، بعد از گذشت 20 روز، بر اساس گزارش وزارت مالیه، هنوز هیچ رسانه ای به منظور تصفیه حساب مالیاتی به آن وزارت مراجعه نکرده است.
به همین منظور جلسه ای به ریاست فاضل سانچارکی؛ معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ و با اشتراک نمایندگان وزارت مالیه، اداره اترا و فدراسیون نهادهای ژورنالیستان  برگزار شد و فیصله شد که برای اطلاع رسانی بیشتر به رسانه ها جهت مراجعه به وزارت مالیه و مستفید شدن از این امتیاز در قید معیاد مشخص شده، هر کدام از نهادها از حیث ارتباط کاری به این امر مبادرت بورزد و وزارت اطلاعات و فرهنگ مسوولیت گرفت تا حکم مقام ریاست جمهوری را در روزنامه های دولتی به چاپ برساند، اطلاعیه ای در این زمینه به نشر برساند، جلسه ای با اشتراک مدیران مالی و اداری رسانه ها، نمایندگان ادارات مسوول و خبرنگاران دایر کند و نیز از طریق آمریت های اطلاعات آژانس باختر در سراسر ولایات این موضوع را ابلاغ کند.
در همین حال معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در پاسخ به سوال خبرنگار آژانس باختر، ضمن این که معافیت جرایم مالیاتی رسانه ها را یک کمک بزرگ به رسانه های کشور خواند از رسانه های اکیداً خواست تا مطابق مفاد حکم ریاست جمهوری که سهولت های زیادی در پرداخت مالیات رسانه ها قایل شده است، با مراجعه به ریاست مالیه دهندگان متوسط وزارت مالیه، به تصفیه حساب باقیداری مالیاتی شان بپردازند.
معین نشرات تاکید کرد که مطابق این حکم، در صورتی که رسانه ها  - با وجود سهولت های زیاد از جمله معافیت جرایم مالیاتی و قسط کردن اصل مالیه در اقساط هفت ساله – حاضر به حسابدهی نشوند، جواز فعالیت شان لغو خواهد شد.
آقای سانچارکی در این زمینه گفت:« با وجودیکه قبلا نیز طی کنفرانس خبری این موضوع را به رسانه ها ابلاغ کردیم و هنوز با گذشت 20 روز از معیاد تعیین شده، رسانه ها حاضر به حسابدهی باقیداری مالیاتی شان نیستند.»
او تصریح کرد که اگر بعد از ابلاغ مجدد موضوع، رسانه ها حاضر به حسابدهی نشوند، با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
باقیداری رسانه‌ها از بابت عدم پرداخت اصل مالیه، به بیش از 500 میلیون افغانی می رسد و کمیته موظف شده، برای ایجاد سهولت در پرداخت آن توسط رسانه ها، پرداخت مالیات رسانه ها را در قید هفت سال و به شکل پرداخت قسطی تعیین کرد که گفتنی است این مساله امتیاز خوبی به رسانه های کشور می باشد. نالان

کابل اول جوزا / باختر
مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات گفته است از اغاز روند ثبت نام رای دهنده گان تا کنون نزدیک به دومیلیون 500 هزرا تن  دراین روند اشتراک کرده اند .
گزارشگرآژانس باختر مینگارد : کمیسیون مستقل انتخابات با نشر ارقام تازه از روند ثبت نام رای دهند ه گان  گفته است که ا ز25 حمل  الی 31 ثور2461488 تن درسراس کشوردرروند ثبت نام رای دهنده گا ن برای انتخابات پارلمانی وشورا های ولسوالی شترکت کرده اند.
ازمیان این رقم 1688676 تن مرد ها و718409 زنان میباشد  و 53961 تن  کوچیان و 424 تن اهل هنود  را تشکیل میدهد
افزایش این این رقم نسبت به روزهای قبل نشان میدهد که روند ثبت نام رای دهنده گان درولسوالی از یک هفته به این سوادامه دارد .
بربنیاد اعلام کمیسیون مستقل انتخابات پنجم ماۀ جوزا، نخستین روز برای ثبت نام‌های نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها تعیین شده است
کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که این روند، از پنجم تا بیست و دوم ماه جوزا ادامه خواهد یافت . جاوید روشان    

کابل اول جوزا باختر
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه امروز با جنرال رابئن ال. فانتس، قوماندان عمومی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان ملاقات نمود.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه به آژانس باختر،  در این ملاقات طرفین در رابطه به اشتراک در نشست صندوق وجهی اردوی ملی افغانستان در مقر ناتو در بروكسل به نمایندگی از حکومت، برگزاری جلسۀ بورد نظارت و همآهنگی  سهم حكومت در تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد، اصلاحات و مدیریت سیستم مالی در نهاد های امنیتی به خصوص وزارت های دفاع ملی و امور داخله، ایجاد شفافیت در پرداخت معاشات نیرو های امنیتی، برگزاری انتخابات پارلمانی و شورا های ولایتی، پروسۀ صلح، اصلاحات در منابع عوایدی، اتصال منطقوی و دیگر مسایل مرتبط بحث نمودند. نالان

کابل اول جوزا باختر
نشستی به‌ منظور تعقیب کمک‌های انجام‌شده و مساعدت‌های بیشتر به ولایات خشکسالی‌زده، تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امرور در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در آغاز نشست، نصیراحمد درانی وزیر زراعت و مالداری در مورد وضعیت ولایاتی که در اثر خشکسالی آسیب دیده‌ اند و چگونگی کمک به آن‌ها به رئیس‌جمهور معلومات داده، گفت که کمک‌های ابتدایی به ولایات آسیب‌دیده رسیده است و این سلسله ادامه دارد.
سپس مجیب‌الرحمن کریمی وزیر انکشاف دهات در مورد سروی انجام‌شده در خصوص آسیب‌های ناشی از خشکسالی به سطح قریه‌جات معلومات ارائه کرده، گفت که بر اساس این سروی، مساعدت‌ها با روستاهای آسیب‌دیده تنظیم خواهد شد.
رئیس‌جمهور غنی ضمن تشکر از وزرای زراعت و مالداری و انکشاف دهات، گفت که ولایات آسیب‌دیده در اثر خشکسالی، بر اساس اندازۀ آسیب‌های وارده، درجه‌بندی شوند و بزودترین فرصت کمک‌های لازم برای آنان صورت گیرد.
رئیس‌جمهور تاکید کرد که به‌خاطر کمک‌های بیشتر به مردم ولایات آسیب‌دیده، در آیندۀ نزدیک با ادارات مربوطه جلساتی تدویر یابد.#

کابل باختر/ اول جوزا
مردم ما درحالی از روزجهانی توسعه فرهنگی تجلیل میکنند که دولت افغانستان متعهد به این امر است که باید تمامی امکانات و فرصت های فرهنگی به گونه عادلانه و یکسان دراختیار شهروندان این کشور قرار گیرد.
مابه این باور هستیم که توسعه فرهنگی، مفهوم از توسعه و پیشرفت زندگی یک جامعه را بیان میکند ، تحقق ارزش های فرهنگی ، هماهنگ کننده زندگی انسان ها درابعاد مختلف است. درموجودیت یک فرهنگ والا میتوان راه را، به سوی تحمل سیاسی ، درک اجتماعی و رشد اقتصادی بازکرد.
تنوع فرهنگی و اندیشه تحمل ودرک درافغانستان این فرصت ها را به وجود آورده تا ما رشد فرهنگی مثبت و فعال داشته باشیم.
تاکید مردم ما به رشد فرهنگ ارزش های خودی ، ملی و بومی این کشور است . درحالیکه زمان و گسترش اجتماعات توسعه یافته ، مهاجرت ها ، دگرگونی ها سیاسی ، گسترش تکنالوژی که جوامع را با هم نزدیک ساخته ، باعث گردیده که ارزش های فرهنگی بومی از فرهنگی های عوضی ووارداتی متاثر شود، درکنار آن فقدان و مشکلات سیاسی ، وابستگی های اقتصادی توسعه شبکه های تلویزیونی ، تقلید از فرهنگ و عادات دیگران که میتوان به آن تهاجم فرهنگی نام گذاشت آسیب پذیری های فرهنگی را جدی ساخته است و مارا به ایستادگی و دفاع از فرهنگ اصیل وسنن پسندیده مردم ما ، که هویت و گذشته ما را بازگومیکند فرامیخواند ما تلاش های خود را با نهادهای معتبر ملی و بین المللی که میکوشند از طرق مختلف از روند توسعه فرهنگی درجوامع حمایت کنند هماهنگ میسازیم . تازمینه را برای رشد فرهنگی و توسعه اجتماعی کشور مساعد شود.
ما نگاه مثبت به تنوع فرهنگی درکشور خود داشته از ارزش های ملی ،سنن و عنعنات پسندیده، هنجارها، رسوم ، آداب و قوانین اجتماعی مردم پاسداری میکنیم مدافع واقعی از آزادی بیان ، فرهنگیان ، هنرمندان خواهیم بود زیرا مارا باور به این است که توسعه فرهنگی منجر به خود باوری جامعه میشود و ما برای توسعه فرهنگی هدفمند کارخواهیم کرد.
سازمان یونسکو در نوابر2011 بیانیه درزمینۀ تنوع فرهنگی صادر کرد و پس ازآن مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 21 ماه می برابر با 31 ثور را به عنوان جهان تنوع فرهنگی برای گفتگو و توسعه نامگذاری کرد.
خلیل

سه شنبه ، 1 جوزا 1397 ، 10:45

افغانستان و مقام نخست کریکت

1 جوزا کابل باختر
افغانستان مقام نخست کریکت را کسب کرد
بگزارش آژانس باختر، بازیکنان کریکت کشور  در بازیهای لیگ کریکت هندوستان مقام اول را کسب کردند
بازیکنان کریکت افغانستان در رقابت های کریکت آی پی ایل هندوستان  در میان بازیکنان خارجی این دور رقابتها مقام اول را کسب کردند. از افغانستان سه بازیکن هریک راشد خان توپ انداز مشهور جهان ، مجیب الرحمن بازیکن تیم کریکت زیر نوزده سال کشور و محمد نبی در تیم های سن رایز حیدر آباد و کینگز 11 پنجاب توپ اندازی و تو پ زدند که راشید خان و مجیب بطور منظم در بازیها حضور داشتند و تیم های خویش را به  پیروزی سوق دادند
آنان در مجموع 30 ویکت گرفتند. و با  هنرنمایی های خویش بسیار خوب درخشیدندو شهرت جهانی کسب کردند
سرعت توپ اندازی و محدود ساختن دوش بازیکنان  تیم  های حریف به 6.59 می رسید درحالی که محدود سازی دوش های بازیکنان در ریکارد شورای جهانی کریکت 8.4 می باشد
خلیل

کابل باختر/ 1/ جوزا
نیروهای امنیتی به شمول دوشهروند پاکستان ، سه نفر را از حومه کابل با مواد انفجاری بازداشت کردند.
یک منبع خبری فرقه 111 کابل به خبرنگار آژانس باختر گفت که این سه نفر با موادانفجاری ، چهار پایه موبایل و مقداری پول نقد شامل کلدار و افغانی صبح امروز از ولسوالی بتخاک کابل بازداشت شدند.
دونفر از بازداشت شدگان شهروندان پاکستان اند که پاسپورت پاکستانی آنها نیز بدست موظفین این فرقه افتاده است شخص سومی باشنده ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار است.
این سه نفر درست زمانی گرفتار میشوند که طالبان از انجام حملات تروریستی درکابل هشدار داده اند.   ختم/ عبدالخالق

کابل اول /جوزا / باختر
گروه طالبان درخواست رئیس جمهور غنی وسازمان ملل متحد رامبنی بر توقف جنگ درماه مبارک رمضان رد کردند .
به گزارش آژانس باختر: گروه طالبان پس  از آنکه محمد اشرف غنی  رئیس جمهوری افغانستان ا زآ نان خواست تا به  ماه مبارک رمضان حرمت  گذاشته  و با دولت صلح  نمایند، این گروه خواست وی را رد کرده است .
این درحالیست که به تازه گی  رئیس جمهور غنی  ونماینده سازمان ملل متحد درافغانستان از گروه طالبان خواسته بودند تا دست از جنگ بردارند وبه پروسه صلح یکجا شوند.
ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان میگوید گفته است درماه مبارک رمضان نیز حمله  های آنان دربرابرنیروها ی خارجی و حمایت کننده گان شان  ادامه خواهد داشت .
سخنگوی  طالبان ادعا کرده که جنگ های  بزرگ اسلام  به شمول جنگ بدر و فتح مکه  درماه مبارک رمضان  بوده اند .
تحرکات گروه طالبان دراین اواخر وبخصوص با آغاز عملیات بهاری شان افزایش یافته است .
باوجود آن هم رئیس جمهور با آغاز ماه مبارک رمضان دریک پیام ویدیویی  از طالبان خواست تا دراین  ماه به عبادت کننده گان  مزاحمت خلق نکنند  وبه  پروسه  صلح  بپیوندند ازسوی هم نماینده  سازمان ملل متحد درافغانستان ، ماه رمضان را ماه نزدیکی انسان ها با هم خواند وافزودکه طالبان برای نزدیکی  با دولت از این فرصت  استفاده  نمایند .
رد درخواست رئیس جمهور غنی از سوی طالبان نشان میدهد  که آنها نسبت به  ارزش های اسلامی  اعتنا یی ندارند . بل  برای مقاصد بیگانه گان کشور ومردم مسلمان ما را قربانی میدهند.
ازطرف دیگر ذبیح الله مجاهد گفته  است که گویا جنگ های بزرگ اسلام مانند جنگ بدر و فتح مکه درماه رمضان صورت گرفته ، مگر با تاسف اونمیداند که پیامبردر برابر کفار جهاد کرد .
درحالیکه طالبان مردم مسلمان ما را نشانه  میگیرند پس  آنچه را طالبان میگویند بادساتیر دینی درتضاد کامل است که جاهلیت آنان را به اثبات برساند . شوخک

مزارشریف 1 جوزا باختر
بیست و دو طالب مسلح دیشب در ولسوالی چمتال ولایت بلخ کشته شدند.
جگرن محمد حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی ۲۰۹ شاهین به آژانس باختر گفت که این طالبان مسلح در عملیات هوایی و زمینی نظامیان افغان در مربوطات در ولسوالی چمتال آن ولایت کشته شدند.
وی افزود که دراین عملیات سیزده طالب مسلح دیگر نیز زخم برداشتند و چندین حلقه ماین کشف و خنثی شد.
قابل ذکر است که دیروز نیز یازده طالب مسلح در ولسوالی چمتال کشته شدند.
احمد نعیم(دوستی)

قندهار 1 جوزا باختر
انفجاری چاشت امروز در ساحه حوزه چهاردهم شهر قندهار جان پنج تن را گرفت
. مسوولان شفاخانه میرویس می گویند که پنج جسد و سی و دو زخمی به آن شفاخانه انتقال داده شدند که در بین زخمی شدگان چهار کودک و هشت نظامی نیز شامل می باشند.
یک منبع ریاست امنیت ملی گفت که انفجار ناشی از مواد جاسازی شده در یک موتر نوع تونس بود که در مربوطات حوزه چهاردهم شهر قندهار در نزدیکی چوک حضرت جی بابا در داخل یک سرای رخ داد.
وی گفت که نیروهای امنیتی تلاش داشتند مواد انفجاری در آن موتر را خنثی کنند که انفجار صورت گرفت.  احمد نعیم(دوستی)

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL