03 جوزا 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

نوزده هراس افگن در کندز کشته شدند

نوزده هراس افگن در کندز کشته شدند

کندز 3 جوزا باختر نوزده هراس افگن به شمول یک ...

صد ها باشنده لوگر علیه غاصبان زخمی تظاهرات نمودند

صد ها باشنده لوگر علیه غاصبان زخمی تظاهرات نمودند

پل علم 3 ثور باختر صد ها باشنده ولسوالی محمد آغه...

رونمایی سه عنوان کتاب در سمنگان ایبک

رونمایی سه عنوان کتاب در سمنگان ایبک

ایبک 3 جوزا باختر سه عنوان کتاب مجموعه شعری و نثری...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اخبار جهان

صدای امریکا – باختر 29 ثور
وزیر دفاع امریکا جیمز متیس روز چهارشنبه اظهار داشت که پیشنهادات را در مورد ارسال قوای بیشتر به افغانستان نهایی خواهد ساخت ولی به سهم و پیشنهادات متحدین ناتو نیاز است.
انتظار می‌رود وزارت دفاع امریکا خواهان ارسال هزاران سرباز دیگر به افغانستان شود تا جلو تهدیدهای امنیتی روز افزون در افغانستان را بگیرند و جنگ علیه طالبان را از حالت رکود بیرون کند.
هر پیشنهادی که صورت بگیرد تصمیم نهایی در مورد آن از سوی رئیس جمهور امریکا دونالد ترمپ اتخاذ خواهد شد.
متیس بعد از ملاقات با وزیر دفاع ناروی خانم ایریکسن در این رابطه سخن گفت.
وزیر دفاع امریکا تاکید نمود این بسیار مهم است که تصمیم درست گرفته شود و حتمی نیست که سریع باشد.

جو ها نسبورگ – ایرنا – 28 ثور – باختر
به نوشته سا یت خبریتا یمز اف لا یو افریقا ی جنوبی بر اثر وقوع انفجار در معدن طلای  ایلند  منطقه مر کزی آنکشور حد اقل 24 معد نچی جا ن باختند .
در این انفجار ابتدا  یازده  تن جا ن دادند ولی سیزده معدنچی دیگر گیر مانده  در معدن نیز هلاک شده اند .
پولیس برای یا فتن علت این انفجارتحقیقات را آغاز کرده ولی در باره استخراج قا نونی یا غیر  قا نونی  آن  چیزی نگفته اند .افریقای جنوبی که یک زما نی 80% طلای جها ن را تولید میکرد  تعدادی از معا د ن آن به سبب کاهش بهره برداری  متروک مانده و اکنو ن این معادن محلی  برای فعالیت های معد ن چیا ن غیر قا نو نی شده اند .
همه سا له هزاران معدن چی غیر قانونی به امید یافتن  طلا به این معا دن مترو ک طلا میروند  که تعداد زیادی از آنها جا ن خود را از دست میدهند. ختم / آشنا  

پاریس – بی بی سی نیوز – 28 ثور – باختر
اما نویل مکرون، رییس جمهور جدید فرانسه  با در نظر گرفتن  برابری جنسیتی نیمی از  پست ها ی کا بینه را به زنا ن داده  ودر حکو مت 22 عضوی وی   11 وزیر  زن هستند .
در کا بینه جدید فرانسه  یازده  پست  منجمله وزارت های دفاع ، ورزش فرهنگ ،  صحت ،  و وزارت کار به زنا ن سپرده شده  اند .
اما نویل قبلا گفته بود که اگر رییس جمهور شود کا بینه خود را با در نظر گرفتن برابری جنسیتی  تشکیل خوا هد داد .
در فهرست هیات  وزیرا ن جدید فرانسه افرادی با گرایش های سیاسی مختلف حضور  دارند که تعدادی از آنها  محا فظه کار میا نه رو، میا نه رو محافظه کار،و سوسیا لیست  هستند .
اما نویل مکرون 39 سا ل عمر دارد و جوانترین  رییس جمهور فرانسه شناخته شده است  که در انتخا بات هفده هم ماه ثورریاست جمهوری  به پیروزی رسید. وی بعد از ورود به قصر ریاست جمهوری ادوارد فلیپ را بحیث صدراعظم جدید تعیین کرد .

ادوارد فلیپ 46 سا ل عمر دارد و عضو  حزب  راست میا نه جمهوری خوا هان است   . ختم /آشنا                                                      
 

بیجینگ – ورلد نیوز – 28 ثور – باختر
روز نا مه  ارتش – ارگا ن نشراتی قوای نظامی و اردوی آزادی بخش خلق چین از استقرار را کت ها و دستگا ه های را کت انداز آنکشور  در بحیره جنوبی خبر داد.
به گزارش منا بع خبری ،  بحیره جنوبی  بخشی از اقیا نوس آرام میا ن  تنگی جزیره تایوان ، شرق ویتنام ، شما ل غرب فلپیین  تا سرحدا ت آبی اندونیزیا و سنگاپور است  وبه دلیل اینکه تعدادی از جزایر مورد منا قشه  میا ن مما لک شرق و جنوب شرق آسیا  درین بحیره  قرار دارند  این منطقه به یکی از حساسترین و مناقشه بر انگیز ترین نقا ط دنیا  تبدیل شده است .
گفته شده است که راکت انداز های مزبورقابلیت های بلند در جهت شناسایی کشتی های دشمن را دارند و میتوا نند آن ها  را رد یا بی ومورد هدف قرار دهند .ختم /                                                        آشنا

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL