06 سرطان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

والی ننگرهار از پوسته های امنیتی دیدن کرد

جلال آباد 6 سرطان باختر والی ننگرهار دیروز از پوسته های...

دو تن در نیمروز به شهادت رسیدند

زرنج 6 سرطان باختر دو تن دیروز در ولسوالی خاشرود ولایت...

سه برادر در فاریاب به شهادت رسیدند

میمنه 6 سرطان باختر سه برادر دیروز در ولسوالی پشتونکوت ولایت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اخبار جهان

منابع خبری بین المللی/ باختر 25 جوزا
در یک حمله طیاره بی‌پیلوت امریکایی در شمال غرب پاکستان، یک قوماندان ارشد شبکه حقانی کشته شده‌است.
یک مقام امنیتی دیروز گفت، این قوماندان که به نام ابوبکر معرفی شده، در حمله دیشب در منطقه سپین طال‌هنگو کشته شد.
بهرام خان یک باشنده در منطقه دیوال مربوط هنگو به رادیو مشال گفت در حمله چند تن دیگر هم زخمی شده‌اند.
او گفت: " این قوماندان کشته شده و سه تن دیگر زخم برداشته‌اند که یک پسر خورد سال هم در میان شان است در مورد دو تن دیگر معلوماتی در دست نیست که زخمی‌ها کی استند آیا مهمان‌ها بودند اما آن‌ها با شبکه حقانی رابطه داشتند."
این باشنده هنگو همچنان گفت، ابوبکر از ولایت خوست بود که نام اصلی اش عمر است.
حمله طیاره بی‌پیلوت امریکایی که این قوماندان شبکه حقانی را هدف گرفت، حدود دو هفته پس از حمله انتحاری مرگبار در کابل صورت می‌گیرد.
با آن‌که حکومت افغانستان شبکه حقانی و استخبارات پاکستان را عامل این حمله دانست، سراج الدین حقانی فرد شماره دوم شبکه حقانی دست داشتن این گروه در حمله کابل را رد کرد. ختم / خلیل

دوشنبه – ورلد نیوز -25  جوزا – باختر
انتو نیو گوتریش، سر منشی ساز ما ن ملل متحد  در هنگا م باز دید از یخچا لها ی طبیعی  پا میر   تا جکستا ن  بار دیگر  کشور ها ی جها ن را به  مبارزه  با تغییرا ت  اقلیمی دعوت کرد .
آژانس خبری رسمی خاور تا جکستان دیروز به نقل از اطلاعیه مطبوعاتی ساز ما ن ملل متحد نوشت که انتو نیو گوتریش تا کید کرده است که انسانها بیش ازین حق از دست دادن فر صت ها در مورد  تغییرات اقلیمی  و زیست محیطی  ندارند .
بر اسا س اطلا عیه مطبو عا تی ساز ما ن ملل متحد  منشی عمومی آن ساز ما ز مان ن  در جر یا ن باز دید هوا یی  از کو ه های  ولا یت خود مختار  بدخشا ن تا جیکستا ن  و در یا چه ( سریز )  از ذوب شدن  یخچا لها ی بزرگ  آن منطقه  اظها ر حیرت و نگرانی کرد .
در اعلامیه متذکره آمده است که حدود 30% یخچالهای طبیعی تا جیکستان  ذوب شده  و خطر ذوب شدن سا یر یخچالها نیز افزا یش یافته است .
طبق اطلاعیه ذکر شده سا ما ن ملل متحد  در سا ل روان  حجم  آب  در یا ی آ مو نیز  30%  کا هش یافته است .
تا جیکستا ن یکی از کشور ها ی صا حب مقا م  در منا بع و ذخا یر اب در جها ن در منطقه و جها ن است  و 64% آب منا بع آ بی  آسیا ی مر کزی  را در اختیا ر دارد و در سطح جها ن نیز  در جا یگاه ششم قرار دارد .
انتو نیو گوتریش – منشی عمو می سازما ن ملل متحد  طی یک سفر رسمی  از هفته  گذشته  از پنج کشور  آسیا ی مرکزی دید ن کرده و دیروز چها ر شنبه  وارد  کا  بل شد. آشنا                                              

بغداد –ایر نا – 25 جوزا – بهختر
عبدالجمیل پروا نی سفیرافغا نستا ن درعراق دیروز اظهار داشت که برخی ساز ما نها ی با تروریستا ن همکاری میکنند و بر خی کشور ها نیز  در آموزش و صدور تروریزم  دست دارند  و این کشور ها کاملأ شناخته شده اند .
عبدالجمیل دیروز در مصاحبه با آژا نس خبری ایران ضمن محکوم کردن حملات  حملات  تروریستی اخیر درتهران گفت که تروریزم یک ایدیالوژی قرون وسطا یی است  که از آن زما ن تا به امروز  بصورت وحشیا نه  سر زمین ها و انسا نها ی  مختلف را تهدید میکند .
به سفیر مذ کور  مبارزه با این پدیده  خطر ناک  در گرو یک اتحاد  بین المللی  از کشور ها ی اسلامی – ارو پا یی  و امریکا یی است و همه نیرو ها خوا ها ن عدا لت و دمو کراسی  در سرا سر جها ن با ید علیه این غده سرطا نی  متحد شوند  وبرای شنا سا یی و نا بودی پا یگاه های  اصلی تروریزم  و سر چشمه ها ی تغذ یه کننده آن  تلاش نمایند . آشنا

واشنگتن – بی بی سی – ۲۳ جوزا - باختر
ریکاردو مارتینلی، رئیس جمهور سابق پاناما در ایالت فلوریدای آمریکا بازداشت شده است.
به گفته منابع پولیس فوریدا، بازداشت  مارتینلی براساس حکم موقت وزارت عدلیه آمریکا و در اجرای درخواست دولت پاناما و پولیس بین‌المللی - اینترپل - برای دستگیری و استرداد او به پاناما صورت گرفته است. دولت پاناما در ماه سپتامبر سال گذشته از کشورهای آمریکایی خواست تا در صورت ورود ریکاردو مارتینلی به این کشورها، او را بازداشت کنند و تحویل دهند و اینترپل نیز ماه گذشته حکم بازداشت بین‌المللی او را صادر و به کشورهای عضو ابلاغ کرد.
مقامات پانامایی ریکاردو مارتینلی را متهم کرده‌اند که هنگام تصدی سمت ریاست جمهوری بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴، با استفاده از منابع دولتی، بیش از یکصد و پنجاه تن از مخالفان خود را زیر نظر گرفت و به "جاسوسی سیاسی" از آنان پرداخت.
در واکنش به بازداشت  مارتینلی، وکلای دفاع او گفته‌اند که ایالات متحده کشور برخوردار از دموکراسی و مبتنی بر حکومت قانون است و در آن حقوق شهروندان رعایت می‌شود و کوشش خواهند کرد تا موکل آنان نیز از حمایت‌های قانونی لازم برخوردار شود.
رئیس جمهور سلبق پانامه هرگونه تخلفی در دوره ریاست جمهوری اش را تکذیب کرده و گفته است که خوان کارلوس وارلا، رئیس جمهور کنونی، در نظر دارد با به جریان انداختن دوسیه ی براساس اتهامات بی‌اساس، افکار عمومی را از ناکامی خود منحرف کند.
در دوره ریاست جمهوری کارلوس مارتینلی، کارلوس وارلا سمت معاونت ریاست جمهوری را داشت اما از زمان انتقال قدرت، دو طرف به دشمنان سیاسی یکدیگر تبدیل شده‌اند. ختم / فریده

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL