05 حوت 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کشته شدن یک سرگروه هراس افگنان با سه فردش در سرپل

سرپل 4 حوت باختر یک سرگروه هراس افگنان با سه فردش...

معین سیاسی وزارت امور خارجه : مردم افغانستان به صلح ضرورت دارند

کابل باختر 4 حوت حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور...

دو هراس افگن در قندهار بازداشت شدند

قندهار 4 حوت باختر دو هراس افگن دیروز در ولسوالی میوند...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اخبار جهان

کابل باختر/ 20/ دلو
تظاهرات پشتون های پاکستان یک اقدام مدنی و یک تحرک به سوی رفع تبعض و خاتمه بخشیدن به ظلم و مصایب است که به نام های مختلف وشیوه های گوناگون برآنها روا داشته میشود.
مفسر آژانس باختر مینگارد : طی روزهای اخیرهزاران پشتون درپاکستان دراعتراض به آنچه ظلم ، تبعض ، بی انصافی و بی عدالتی درحق پشتون های پاکستان است دست به تظاهرات ، تحصن و حرکات مدنی زده و از حکومت آنکشور خواستار تامین عدالت اند.
این تظاهرات بعداز آن آغاز و به یک جنبش خود جوش مردمی مبدل شد که نقیب الله محسود ، مودل پاکستانی که پشتون تبار بود حدود ده روز قبل درشهر کراچی پاکستان از سوی پولیس کشته شد.
نقیب الله محسود متهم به همکاری با گروه های هراس افگن بود درحالیکه پولیس کراچی درخلال ده روز که ازقتل این جوان میگذرد هیچ ، مدرک سند و دلیل را ارائه کرده نتوانسته که پیوند نقیب الله را با گروه های هراس افگن نشان داد.
دور تر از کراچی ، جوانی دیگری از پشتون های پاکستان بنام ادریس وزیر در شهر مردان پاکستان ازسوی گروه های هراس افگن کشته شد ، گروه های که مردم محل میگویند رابطه پنهانی با ارتش و ملیشه های پاکستانی دارد.
مردم مردان درواکنش به قتل ادریس وزیر، خانه یی را که گفته میشود، مرکز هراس افگنان بود به آتش کشیدند همچنان مردم محل قبل از به آتش کشیدن این خانه مقداری جنگ افزار و مواد انفجاری را ازآن بدست آورده بودند و باشندگان مردان هم حکومت مرکزی پاکستان را به تروریست پروری و نا امن ساختن منطقه شان متهم کرده اند.
تظاهرات و حرکات مدنی درواکنش به قتل نقیب الله محسود از وزیرستان شمالی آغاز شد و ادامه آن به اسلام آباد رسید .
تظاهرکنندگان میگویندکه دریک حرکت خود جوش به میدان آمده اند و تاشنیدن صدای اعتراض شان، به  تظاهرات خود ادامه میدهند و آن را به شهرهای دیگر پاکستان گسترش خواهند داد.
هدف اولی تظاهرکنندگان ، تامین امنیت در مناطق قبائیلی ، آزادی زندانیان پشتون که بنام ها و بهانه های مختلف زندانی اند ، رسیدگی به پرونده های جنایی و سیاسی که زندگی مردمان قبائیلی را متاثر ساخته ، رشد متوازن مناطق قبائیلی وخاتمه بخشیدن به سطیره حکومت مرکزی پاکستان برمناطق قبائیلی و ادغام این مناطق در تشکیلات خیبرپشتونخوا خواست های اصلی تظاهر کنندگان است . آنها در یک سخن عدالت میخواهند وتاکید برخاتمه بخشیدن برمظالم اند که فوج و استخبارات پاکستان برآنها روا داشته اند.
به باور آگاهان سیاسی افغان و بزرگان قومی دراین کشور، هرگاه به تاریخچه سیاسی پاکستان که اززمان ایجاد آن درسال 1947 برمیگردد نظر اندازیم اداره نظامی و استخباراتی این کشور همواره تلاش کرده اند تا نقش ، اعتبار و سهم پشتون ها و بلوچ های پاکستان را زیر نام مذهب ، دین و ناسیونالیزم قومی ضعیف جلوه دهند . درحالیکه اکثری منابع طبیعی پاکستان در بلوچستان و مناطق پشتون نشین قرار دارد مگر این دو صوبه پاکستان در مقایسه به صوبه های پنجاب و سند کمترین انکشاف را شاهد اند و مناطق قبائیلی حتا همین انکشاف کم را نیز ندیده اند.
حکومت های پاکستان در طول حیات هفتادو چند ساله این کشور همیشه تلاش کرده تا به مناطق قبائیلی یک چهره عقب گرا بدهندو مردمان این مناطق را از فرهنگ اصیل آنها و تمدن معاصر دور نگهدارند همچنان نظامیان ، استخبارات و سیاسیون پاکستان که بیشتر پنجابی اند با اجیر ساختن شماری انگشت شمار از روحانیون و رهبران قومی درمناطق پشتون نشین و بلوچ نشین پاکستان تلاش کرده اند تا تقابل قومی میان اقوام پشتون و با قرار دادن پشتون ها و پلوچ ها دربرابر سایر اقوام و مردمان پاکستان از آن سود ببرند . امروز اگر کشیدگی میان بلوچ ها و پشتون ها در بلوچستان وجود داردو یا تقابل قومی که میان پشتون های پاکستان یا سندی ها و قوم مهاجر درکراچی وجود دارد همه جز برنامه های استخبارات پاکستان است تا مردمان قبائیلی به مسایل فرعی مصروف ساخته شوند تا اندیشه های ملی درآنها نابود گردد.
مناطق قبائیلی امروز مکان وبازار فروش اسلحه ، مواد مخدر و اشیای غیرقانونی دیگر است درحالیکه از مکتب ، دانشگاه ، علم و تحصیل درآنجا چندان خبری نیست .
با آنکه تروریست پروری در هر نقطه از پاکستان به چشم میخورد و تروریستان حرفوی در شهر های بزرگ پاکستان زندگی میکنند مگر تمرکز فوج و استخبارات پاکستان و درحالات هم تمرکز نیروهای خارجی برمناطق قبائیلی است و بنام مبارزه با هراس افگنی شماری زیادی از جوانان ، اندیشمندان و رهبران مردمی درمناطق قبائیلی کشته شدند. اگر چنین نیست چرا دامنه حملات هوایی برهراس افگنان از محدوده مناطق قبائیلی بیرون نمیشود و مناطق دیگر هدف قرار نمیگیرند؟
مناطق قبائیلی و مناطق پشتون نشین و بلوچ نشین درپاکستان قربانی سیاست های تفرقه جویانه و تروریزم دولتی درپاکستان شده اند . پنجابی ها به منظور آنکه سطیره و حکمروایی خود را برمردمان دیگر در پاکستان حفظ کنندو آن را ادامه دهند سرکوب اقلیت ها ، تقابل قومی و مبارزه با هراس افگنی را افزار ساخته است.
و هر حرکت که ازسوی اقلیت های مذهبی و قومی در پاکستان مشاهده گردد به نوعی آن را مهار میکند . اقلیت های مذهبی « عیسوی ها ، شعیه ها ، هزاره ها ، بلوچ ها ...» روز گاری خوشی درپاکستان ندارند آنها منظماً ازسوی احزاب و جریان های سیاسی و مذهبی که به گونه یی با استخبارات پاکستان سروکار دارند مورد حمله قرار میگیرند.
مگر حالا زمان تغییر کرده امروز پشتون ها درپاکستان دریک حرکت خود جوش به پا برخاسته اند بدون شک به زودی مردمان و اقوام دیگر باآنها یکجا شده و آنگاه گلیم ظلم و ستم در پاکستان ،جنرال های پنجابی مسوول آن اند برچیده خواهد شد.
مردم افغانستان هر نوع وحشت ، دهشت و بی عدالتی را در برابر پشتون ها و بلوچ های پاکستان محکوم نموده، تاکید دارند تا حق زندگی معیاری و قانونی آنان محترم شمرده شود.
ختم/ تحلیل سیاسی ...ک...م

صدای امریکا – باختر20 دلو
اتحادیه اروپا، از آغاز گفت‎وگو روی مرحله جدید همکاری و مشارکت با افغانستان، خبر داد.
مایا کوجی یانچیچ سخنگوی بخش روابط خارجی و پالیسی امنیتی اتحادیه اروپا در صحبتی با رادیو آزادی گفت، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اکلیل حکیمی وزیر مالیه در بروکسل ملاقات کرده و هردو جانب به تعهدات شان بر تامین صلح و ثبات در افغانستان، شدیداً تاکید کردند.
خانم کوجی یانچیچ گفت، پس از این دیدار اولین نشست کمیته مشترک همکاری و مشارکت افغانستان و اتحادیه اروپا برگزار شد.
او گفت:
"کمیته مشترک، دو گروه کاری را ایجاد کرد که یکی در باره حقوق بشر، حکومت داری خوب و مهاجرت و دومی در مورد انکشاف اقتصادی و اجتماعی، بحث می‎کند."
اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‎گوید، کمیته مشترک به هردو جانب این امکان را فراهم می‎کند که در مورد اجندای اصلاحات در افغانستان، بحث و گفت‎وگو کنند.
روی این برنامه در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۶ میلادی در کنفرانس بروکسل در باره افغانستان موافقه صورت گرفته بود.خلیل

صدای امریکا – باختر20 دلو
نیروهای نظامی امریکا در افغانستان می‎گویند، برضد جنگجویان افراطی اویغور در بدخشان دست به حمله‎های هوایی زده‎اند که در نتیجه، تعدادی از این جنگجویان کشته شده‎اند.
ناتو می‎گوید، جنگجویان مسلح جدایی طلب اویغوری بنام نهضت اسلامی ترکستان شرقی در امتداد مرز میان افغانستان، چین و تاجکستان، فعالیت تروریستی دارند.
دفتر مطبوعاتی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در یک اعلامیه می‎گوید، در نتیجه بمباردمان نیروهای هوایی مراکز آموزش و مواضع طالبان از بین رفته‎اند.
ناتو در این اعلامیه می‎گوید، این مراکز آموزشی و مواضع شورشیان طالب در داخل افغانستان در نزدیکی مرز با چین و تاجکستان موقعیت داشته و برای حمله‎های تروریستی بکار برده می‎شوند.
ناتو در اعلامیه خود می‎افزاید، این عملیات، برای کشورهای همسایه افغانستان اطمینان می‎دهد که این کشور، محل امن تروریستان نیست.
جنرال جان نیکلسن قوماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان در این اعلامیه گفته که افغانستان برای هیچ گروه تروریستی پناه گاه امن نبوده و نیروهای به رهبری ناتو در این کشور این گروه‎های را در هر جای که باشند، مورد هدف قرار می‎دهند.
ناتو می‎گوید، حمله‎های قوای هوایی افغان و ناتو برضد گروه‎های طالبان و داعش و همچنان سایر گروه‎های تروریستی، در شمال افغانستان، افزایش یافته‎اند.
در این حال، وزارت دفاع افغانستان می‎گوید، حمله‎های اخیر بر ولایات شمالی از جمله بدخشان از سوی نیروهای هوایی مشترک افغان و ناتو، صورت گرفته‎اند.
نهضت اسلامی ترکستان شرقی یک گروه افراطی مسلمانان اویغور بوده که در شرق چین فعالیت دارند.
اعلامیه ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان می‎افزاید که این گروه با طالبان و شبکه القاعده مشترکا، فعالیت می‎کند و در بسیاری حمله‎های تروریستی در چین مسئول شناخته شده‎است.
در اعلامیه آمده‎است، شماری از اعضای این گروه در سال ۲۰۰۲ میلادی به خاطر پلان حمله بر سفارت امریکا در بیشکیک پایتخت قرغزستان، از این کشور اخراج گردیده‎اند.خلیل

بی بی سی – باختر20 دلو
هواداران خالده ضیا، نخست‌وزیر سابق بنگلادش که به اتهام فساد به ۵ سال حبس در زندان محکوم شده به محکومیت او اعتراض کرده و روند محاکمه او را "غیر عادلانه" توصیف کردند.
اعضای حزب ملی بنگلادش (بی ان پی) به رهبری خالده ضیا در ملاقاتی با خبرنگاران در داکا گفتند که از دادگاه درخواست تجدید نظر خواهند کرد وامروز، جمعه ۹ فوریه تظاهراتی برپا می‌کنند.
امروز صبح پس از آنکه پلیس با استفاده از گاز اشک آور هواداران خانم ضیا را از اطراف دادگاهی در داکا پراکنده کرد، حکم او قرائت شد.
صدها نفر از هواداران او در جریان درگیری با پلیس و نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.
خانم ضیا، ۷۲ ساله، سوء‌استفاده از صندوق خیریه بین‌المللی کمک به کودکان را انکار کرد و گفت که اتهامات علیه او با انگیزه سیاسی مطرح شده است.
با صدور این حکم خانم ضیا از شرکت در انتخابات پارلمانی که قرار است در سال جاری میلادی برگزار شود، محروم خواهد شد.
قاضی دادگاه هنگام قرائت حکم گفت: "از آنجایی که دادگاه قادر به اثبات اتهامات علیه او بوده و با توجه به موقعیت اجتماعی او، خانم ضیا به پنج سال حبس در زندان محکوم می‌شود."
خانم ضیا که یک ساری سفید به تن داشت دقایقی بعد از صدور حکم روانه زندان شد. ختم/ خلیل

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL