05 دلو 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سفیر غیر مقیم لیتوانیا اعتمادنامه‌اش را به رئیس‎جمهورغنی تقدیم کرد

کابل باختر4 دلو محمداشرف غنی رئیس‎جمهوری اسلامی افغانستان امروز اعتمادنامۀ رسکاس...

رئیس‌جمهورغنی با سفیر عربستان سعودی ملاقات تودیعی نمود

کابل باختر4 دلو محمداشرف غنی رئیس‎جمهوری اسلامی افغانستان، امروز در ملاقات...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اخبار جهان

کابل باختر/ 8/ جدی
درحالیکه پاکستان ، چین و روسیه درنشست سه جانبه که دیروز درمسکو برگزار شد از گسترش فعالیت داعش درافغانستان ابراز نگرانی کردند آگاهان سیاسی افغان میگویند این پاکستان است که باید به این گونه نگرانی ها پاسخ گوید.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد : نشست سه جانبه مقامات پاکستان، چین و روسیه روز گذشته به هدف بررسی وضعیت افغانستان مگر درنبود نماینده این کشور صورت گرفت.
دراین نشست برعلاوه آنکه روی خارج نمودن نام شماری از رهبران و قوماندانان طالبان از لست سیاه سازمان ملل متحد توافق شد هرسه کشور از گسترش فعالیت داعش درافغانستان اظهار نگرانی کردند.
آگاهان سیاسی درافغانستان میگویندکه نشانه های از فعالیت داعش در این کشور دیده میشود و این امر برای افغانستان مایه نگرانی است زیرا داعش در مناطق سربلند کردند که باافغانستان فرسنگ ها فاصله دارد مگر هواخواهان آن درافغانستان دست به خشن ترین فعالیت های تروریستی و ضد انسانی میزنند .
این آگاهان میگویند درافغانستان آنانیکه خود را اعضای گروه داعش میدانند بخشی از طالبان سابق اندکه به گونۀ دستوری وبرنامه ریزی شده ظاهراً از طالبان جدا وفعالیت جداگانه را اختیار کرده اند.
منابع امنیتی افغان ، آگاهان امور امنیتی و باشندگان مناطق چون پچیراگام، کوت و اچین ننگرهار میگویندکه آنها شاهد عبور ومرور داعشی ها از آن طرف خاک دیورند اند، داعشی ها از سوی ملیشه های پاکستانی حمایت و تجهیز میشوند و مجرای فرار به سوی بخش جنوبی خط دیورند برای آنها باز نگهداشته شده است.
دراین میان ظاهر قدیر نایب اول مجلس نمایندگان که درعین حال از مردم ننگرهار در شورای ملی نمایندگی میکند حرف های واضح و صریح در رابطه به داعش و همکاری پاکستان با این گروه درافغانستان داشت .
نگرانی روسیه ، چین و پاکستان از فعالیت داعش درافغانستان در حالی ابراز میشودکه آنانیکه به عنوان سرکرده های داعش درافغانستان هدف قرارگرفتند و کشته شدند شهر وندان پاکستان اند منجمله حافظ سعید رهبر این گروه که سالها به دلیل انجام فعالیت های تروریستی در هند وافغانستان و سازماندهی حملات براقلیت های مذهبی و دینی تحت تعقیب جهانی بود مگر در پاکستان آزاد گشت وگذار میکرد و در گردهمایی های زیادی شرکت مینمود.
منابع امنیتی افغان تاکید دارند که داعش درافغانستان وجود ندارد مگر آنانیکه به عنوان داعش در افغانستان فعالیت دارند بخشی از طالبان اندکه به اساس برنامه های پاکستان از بدنه گروه طالبان جدا ساخته شده است.
ازطرف دیگر داعش چگونه توانست که ازسوریه و عراق و درحالیکه این دوکشور با افغانستان مرز مشترک ندارند راهش را به سوی افغانستان بازکند .
مگر آنکه پاکستان درتبانی با شماری از کشورهای حوزه خلیج که خلق کننده داعش اند این گروه را به سوی افغانستان رهنمایی کرده است.
آگاهان سیاسی افغان میگویند که نگرانی روسیه و چین از فعالیت داعش درافغانستان میتواند موجه باشد مگر از پاکستان نه .
ضروراست تا به این نگرانی ها بیشتر از دیگران پاسخ گوید .
نگرانی پاکستان از فعالیت داعش یک بازی فریب دهنده به آدرس چین و روسیه است زیرا زیرکی پاکستان این دوکشور را تازه شامل بازی های سیاسی ساخته است.

کابل باختر 6 جدی
قراراست فردا نشست سه جانبه میان کشورهای روسیه، چین و پاکستان در مسکو پایتخت کشور روسیه روی قضیه افغانستان برگزار گردد.
در این حال سیاسیون و آگاهان مسایل سیاسی افغانستان با اشاره به عدم مشارکت افغانستان در این نشست میگویند که راه اندازی چنین نشستها در عدم حضور و مشارکت افغانستان موفق نبوده و بی معناست.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است نشست سه جانبه پاکستان، روسیه و چین با موضوع کمک به صلح و امنیت افغانستان فردا به میزبانی روسیه برگزار میگردد.
او گفته است که پاکستان، چین و روسیه به دنبال دریافت یک راه حل برای قضیه افغانستان اند.
برگزاری چنین یک نشست واکنش هایی را در پی داشته است و شماری از آگاهان سیاسی افغان میگویند که پاکستان انزوای بین المللی را تجربه میکند و در پی آن است که قدرتهای منطقه چون روسیه و چین را در محور بازی ها و سیاست های خود قرار دهد و نشست مسکو جزء برنامه های پاکستان برای فریب جامعه جهانی و فریب دادن قدرتهای بزرگ در بازی چند جانبه آن کشور چیزی دیگر بوده نمی تواند و این نشست نیز موفق نخواهد بود.
شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در پیوند به نشست مسکو گفت :" افغانستان به این نشست دعوت  نشده است، بنابراین این نشست نتیجه ای نخواهد داشت و هر نشستی در این رابطه  باید به رهبری دولت افغانستان برگزار گردد".
وی تاکید کرد، هر نشستی که پیرامون قضیه افغانستان صورت میگیرد باید به رهبری دولت افغانستان باشد
قبلاٌ مقامات افغان گفته اند که آنها غرض حل قضیه افغانستان که بیشتر عوامل بیرونی دارد به اجماع بین المللی معتقد اند که در آن نقش دولت افغانستان باید محوری باشد
در این خصوص جاوید کوهستانی آگاه مسایل سیاسی در افغانستان میگوید که ، ما از هرنشستی که به صلح و ثبات در افغانستان بانجامد استقبال میکنیم اما اینکه افغانستان به چنین نشستها راه داده نمیشود نشاندهنده ضعف سیاست و دیپلماسی خارجی خود ماست.
زیرا زمانیکه کشورهای روسیه، چین و پاکستان میخواهند وارد مذاکرات صلح گردند ما دچار یک نوع نگرانی که مبادا در مسایل افغانستان مداخله صورت گیرد میگردیم که این خود عدم ثبات سیاست خارجی مارا میرساند و دگر اینکه تا زمانیکه طالبان برادر خوانده شوند نباید انتظار داشت که کشورهایی که در راستای صلح و ثبات در منطقه کار میکنند مارا به این چنین نشست ها دعوت نمایند زیرا در این صورت منافع خودشان با خطر مواجه میگردند
مقامات پاکستان، تحقق مذاکرات صلح میان طالبان و دولت کابل را یکی از دستورهای مهم  دولت آن کشور بیان میکنند و با کشورهای چین و آمریکا در صورتی وارد مذاکرات میگردند که بتوانند به فرمول تازه ای قدرت های فرامنطقه ای برای حل افغانستان دست یابند.
در همین حال مجلس سنای افغانستان نیز تاکید داشته اند که نشست مسکو مشروعیت ندارد و چنین یک نشست مداخله در امور داخلی افغانستان است
آنها تاکید دارند  که هیچ نهادی حق ندارد که به میل خود و بدون حضور نماینده قانونی دولت افغانستان نشست را پیرامون کشور ما ترتیب دهد.در حالیکه ما در ان حضور نداریم.
اعضای مجلس سنا نشست مسکو را غیر قابل قبول دانسته و گفته اند که چنین نشست مشروعیت ندارد .
قاضی احمداله امین آگاه مسایل حقوقی میگویدکه پاکستان به تعقیب انتقاد ها وایراد های که ازسوی کشورهای غربی و امریکا درخصوص حمایت از هراس افگنی ، تمویل طالبان وایجاد شبکه داعش درافغانستان متوجه آنکشور شد و انزوای پاکستان را به گونه یی گسترده درپی داشت به فکر آن گردید که چگونه از این انزوا بیرون شود و چگونه قدرت های دیگر را با خود مصروف سازد.
اسلام آباد از مجرای چین روابط اش را با روسیه تقویت بخشید و با این کار دو برنامه یا دو هدف را تعقیب میکند درگام نخست به کشورهای غربی و امریکا پیام میدهداگر شما درکنار پاکستان نباشید روسیه و چین از عملکرد و سیاست پاکستان حمایت خواهندکرد.
ضمناً پاکستان با زیرکی که در دیپلوماسی  دارد با تاسف کشورهای قدرتمند چون روسیه و چین را درمحور سیاست های خود آورده و با این دو کشور نیز بازی چندگانه را آغاز کرده است و بدون شک چین و روسیه را نیز مانند امریکا استعمال خواهد نمود.
باید گفت که دولت افغانستان مساله این کشور را یک معضل پیچیده منطقه یی میداند که درآن افغانستان در گیر بازی های استخباراتی و سیاسی قدرت های بیرونی وکشورهای همسایه گردیده است . به دلیل این معضل افغانستان یک مشکل فرامنطقه یی میباشد دولت افغانستان بر برگزاری یک اجماع بین المللی تاکید دارد قبلاً پاکستان و چین جزء نشست چهار جانبه در خصوص افغانستان بودند که درآن افغانستان و امریکا نیز شرکت داشتند مگر این نشست بی نتیجه ماند چون پاکستان صادق نبود .
نمایندگان دولت افغانستان و سیاسیون دراین کشور برگسترش ترکیب درنشست چهار جانبه تاکید داشتند آنها طرفدار آن بودند تا هند و ایران نیز با این پروسه یکجا شوند مگر حالا نشست سه جانبه آنهم در عدم موجودیت نماینده افغانستان که طرف اصلی قضیه است برگزار میگردد که بدون شک بی نتیجه خواهد ماند .
ضمناً آگاهان سیاسی عدم مشارکت امریکا در این نشست را که حامی اصلی دولت افغانستان میباشد سوال برانگیز میدانند همچنان آنها به این باور اند که هند به دلیل اختلافات جدی که با پاکستان و چین دارد از نتیجه این نشست خوشنود نخواهد بود و ایران هم به دلیل عدم توجه به نقش منطقه یی آنکشور از نشست مسکو استقبال نخواهد کرد.
این آگاهان تاکید براین دارندککه هر نشست که پیرامون افغانستان برگزار میگردد باید با اصل احترام به منافع ملی افغانها ، حق خود ارادیت آنها و احترام به قانون اساسی این کشور باشد درغیر آن همچو نشست ها جز بازی سیاسی خواهد که نتیجه آن بدون مبالغه صفر است .

بغداد/نیوزنو/باختر/6 قوس
در اثر انفجار چند بمب در جنوب و شمال بغداد دیروز حداقل 12 تن کشته و 43 نفر دیگرزخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتید پرس، انفجار چند بمب در نواحی السویب، ابو غریب، النهروان واقع در جنوب و جنوب غرب بغداد 11 کشته و 34 زخمی برجا گذاشت.
همچنان انفجار دیگری نیز در نزدیکی یک بازار محلی در ناحیه الشعب در شمال بغداد روی داد که یک کشته و 9 زخمی برجای گذاشت.
پایتخت عراق در طول ماه های اخیر به طور پراکنده شاهد انفجارهای مختلف بوده که قربانیان همگی از شهروندان عادی عراقی بودند.
در همین حال سازمان ملل متحد اعلام کرد که در نتیجه انفجار، رفتارهای خشونت آمیز و درگیری های بی وقفه در عراق، 12 هزار نفر که اکثریت آنها غیر نظامی هستند در سال 2016 کشته شده اند.
شمار بلند قربانیان در انفجارهای و اقدام های خشونت آمیز گروه های تروریستی در عراق طی سه ماه گذشته حاکی از آن است که تروریست ها در نتیجه مبارزات بی وقفه نیروهای نظامی و الحشد الشعبی به ویژه بعد از شروع عملیات آزادسازی موصل در تنگنا قرار گرفته اند و برای جبران شکست های خود دست به رفتارهای خشن تر می زنند.

سانتیاگو/رویترز،اشوشیتیدپرس/باختر/6 قوس
زلزله ای به شدت 7.7 ریشتر دیروز جنوب چیلی را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مرکز مطالعات زمین‌شناسی امریکا، کانون زلزله را در 225 کیلومتری جنوب شهر پورتو مونت اعلام کرده است.
خبرگزاری اسوشیتیدپرس نیز نوشت زلزله چیلی در 40 کیلومتری بندر کوئلون و در عمق 15 کیلومتری زمین رخ داده است.
اداره اقیانوس‌شناسی شیلی هشدار سونامی اعلام کرده‌ است و مقام‌های این کشور، سرگرم تخلیه سواحل جنوبی این کشور هستند.
یک زلزله 8.8 ریشتری در سال 2010 به سونامی منجر شد و بسیاری از شهرک‌های جنوب شیلی را ویران کرد.  

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL