04 سرطان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

منظوری هفده پروژه از سوی کمیسیون تدارکات ملی

منظوری هفده پروژه از سوی کمیسیون تدارکات ملی

کابل باختر 3 سرطان جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد...

یک افسر پولیس در بدخشان به شهادت رسید

یک افسر پولیس در بدخشان به شهادت رسید

فیض آباد 3 سرطان باختر قومندان قطعه ریزرف قومندانی امنیه بدخشان،...

کشت زعفران درولایت سرپل افزایش یافته است

کشت زعفران درولایت سرپل افزایش یافته است

سرپل / باختر/ ۳/ سرطان اداره زراعت ولایت سرپل امسال ده...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتپا کستان با صادر کردن مرکب به چین میلیون ها دالر کسب می کند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

اسلام آباد – بیز نیس تودی – 15 دلو – باختر
مر کب ها  " خرها " در چین بهای زیاد دارند ، به خصوص پوست آنها که در دوا سازی های عنعنوی چینی ها به کار می رود .
به گزارش نشریه بیز نیس تودی ، ذخا یر ارزی خا رجی  پا کستان تقریبا خشکیده است و  بدیهی های خارجی آن بلند رفته است . اخیرا حکومت چین با پیشنهاد یک قرضه 42 اعشاریه پنج میلیارد دالربه پا کستان ، پا پیش گذاشت و پا کستان برای برگرداندن این  قرضه به چین  ، مرکب به آن کشور صادر خواهد کرد.
ژلاتین  یا سریشم که از پوست مر کب " خر " تولید می شود  از دیر زما ن دارایی طبی در چین نگریسته می شود .
به گزارش منا بع خبری ، پا کستان که  سومین کشور دارای تعداد زیاد خر در جهان  است  بیش از پنج میلیون خر دارد و این حیوان را به چین صا در خوا هد کرد و راه را برای  کسب میلیون ها دالرعواید ازین تجارت باز خواهد کرد.
به گزارش جیو نیوز پا کستان ، یک مامور عا لی رتبه بخش ما لداری ایا لت خیبر – پشتونخوا گفت که  شرکت های چینا یی در پا کستان  علاقه مند  فارم های خر استند وشرکت های خا رجی آما ده استند تا 3 میلیون دالر درین عرصه سر مایه گذاری کنند.
طبق همین خبربه منظور انکشاف صادرات ، بخش ما لداری پا کستان اعلام کرده است که فا رم های خر در کشور را توسعه خوا هد داد و در سه سا ل اول 80000 خر را به چین صادر خواهد کرد. آشنا

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.