چین از دادن ویزه به 90 شهروند پاکستانی امتناع کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

بیجینگ – دی نیوز انترنشنل – 24 ثور – باختر
سفارت چین در اسلام آباد از دادن ویزه به 90 عروس پاکستانی خودداری کرد.
به گزارش آژانس باختر به نقل از رسانه های پاکستان ، این تصمیم در پی شکایت ها از قاچاق دختران پاکستانی به چین  و فروش اعضای وجود آنان اتخاذ شده است.
سفارت چین در اسلام اباد درسال جاری 140 درخواست ویزه را بعد از آن دریافت کرد که تعداد تازه عروس های که به عروسی فرا ملیتی  دست زده اند ، بیشتر شده است.
لیژیان ژاو ، معاون سفارت چین در اسلام آباد گفت که تنها 50 ویزه صادر کرده ایم و بقیه درخواست ها برای اخذ ویزه را رد کرده ایم .
معاون سفارت چین در پاکستان گزارش ها در مورد ادعای مجبور کردن زنان پاکستانی به فحشا در چین و فروش اعضای وجود آنان را رد کرد و گفت که مدارکی در این مورد وجود ندارد .
وزارت امنیت عامه چین یک نیروی وظیفه یی را به پاکستان فرستاده است تا با نیرو های انفاذ قانون در پهلوی پاکستان همکاری کند. فریده بابک

back to top