موقعیت کاوشگر هندی بر سطح کرۀ ماه تشخیص شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

دهلی جدید – صدای امریکا - 20سنبله - باختر
ادارۀ فضایی هند می‌گوید که موقعیت کاوشگر ماه را که گمان می‌رفت ناپدید شده باشد، مشخص ساخته است.
رسانه های هندی گزارش داده اند که این کاوشگر هیچ گونه صدمه ندیده است و گمان می‌ رود به آرامی به سطح کرۀ ماه فرود آمده باشد.
اما ادارۀ فضایی هند گفت که وضعیت کاوشگر عادی نیست و به یک جانب میلان دارد.
ارتباط کاوشگر ویکرام به روز شنبه  در ارتفاع دو کیلومتری سطح ماه با زمین قطع شد و ادارۀ فضایی هند هنوز هم تلاش دارد ارتباط با این کاوشگر ۱۴۱ میلیون دالری را بر قرار کند.
اگر نشست این کاوشگر هندی به گونه درست صورت گرفته باشد، هند پس از امریکا، روسیه و چین، چهارمین کشور در جهان است که توانسته سفینه اش را موفقانه در سطح ماه نشست دهد.  بابک

back to top