صدراعظم پاکستان : كارتارپور آماده استقبال از زایران سيك است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

اسلام آباد/ جیونیوزو دویچوله / 12 عقرب/ باختر
عمران خان، صدراعظم پاکستان امروز اعلام کرد که دهلیز سرحدی کارتارپور آماده است که در جشن  550 سالگی تولد گورو نانک جی ، از زایران سیک هند استقبال کند.
صدراعظم پاکستان این پیام را به همراه عکس هایی از مجموعه این معبد در سمت پاکستان، برای زایران ورودی سیک در کارتارپور تویت کرد.
پیش از این عمران خان گفته بود که پاکستان همه درهای خود را برای سیک ها از سراسر جهان باز می کند. پاکستان همچنان از من موهن سینگ، صدراعظم  پیشین هند برای حضور در مراسم افتتاح دهلیز سرحدی کارتارپوردعوت کرده است.
نوامبر گذشته ، عمران خان ، سنگ تهداب این دهلیز سرحدی را گذاشت .
دهلیز سرحدی مذکور به حامیان هندی آیین سیک  امکان می دهد که یکی از مقدس ترین زیارتگاه های آنان در "کرتارپور" پاکستان که در چند کیلومتری مرزهند و پاکستان موقعیت دارد، بازدید کنند. با ایجاد دهلیز سرحدی اکنون سیکان هند می توانند بدون ویزه به زیارتگاه مراجعه کنند. در عین حال، باید یک گذرگاه سرحدی وجود داشته باشد که به روی همه هندیان که ویزه پاکستان دارند، باز باشد.
این راهرو جدید پنجاب پاکستان و هندوستان را که زادگاه رهبر آیین سیک است به هم متصل می کند. گورو نانک در قرن پانزدهم آیین سیک را پایه گذاری کرد. او در كرتارپور ۱۸ سال آخر عمر خود را گذراند و در همانجا درگذشت. در حال حاضر حدود ۲۷ میلیون سیک در سراسر جهان وجود دارند که اکثر آنان در هند اند. بابک

back to top