04 ???? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

یازده طالب مسلح درهلمند کشته شدند

یازده طالب مسلح درهلمند کشته شدند

لشکرگاه/ ۴ عقرب/ باختر یازده طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها...

صدها کیلوگرام مواد انفجاری درهرات کشف شد

شهرهرات/ ۴ عقرب/ باختر صدها کیلوگرام مواد انفجاری گروه طالبان درهرات...

هفده طالب مسلح درزابل کشته شدند

قلات/ ۴ عقرب/ باختر هفده طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

قتل عام مسیحیان درپاکستان

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

تفسیر برخبر:
کابل باختر/ 1/ میزان
شهر پشاور پاکستان روز گذشته شاهد یک حادثه یی خونین بود.
شماری از مسیحیان پاکستان هنگام که بعد ازمراسم عبادت دریک کلیسا ، آن شهر ترک میگفتند هدف حملات انتحاری قرارگرفتند.
دراین حادثه 78 تن از عبادت کننده گان مسیحی کشته شدند و حدود دو صد نفر دیگر زخم برداشتند وضعیت شماری از مجروحان  آنچنان که رییس پولیس شهر پشاور میگوید نگران کننده است و این میتواند به شمار قربانیان بیافزاید .
گفته شده که هنگام حادثه حدود ششصد عبادت کننده در کلیسا سینت جونز شهر پشاور حضور داشتند مقامات پاکستانی حادثۀ دیروز درشهر پشاور را جدی ترین و خونین ترین حمله براقلیت عیسویان درآن کشور خوانده اند . نواز شریف نخست وزیر پاکستان آن را جنایت  علیه بشریت خوانده و وزیر داخله آن کشور دستور تحقیق داده است .
حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان ضمن محکوم نمودن این حادثه تاکید داشته است که این گونه حملات نمایانگر این امراست که پاکستان با چنان تهدید های تروریستی مواجه است که هرگاه در برابر آن صادقانه وجدی مبارزه نشود پیامدآن ناگوار خواهد بود. همچنان سرمنشی سازمان ملل متحد ، صدراعظم انگلستان ، صدراعظم هند و شماری دیگر از سران حکومت کشور های جهان حادثه درکلیسا سینت جونز را محکوم نموده اند. با وجود آنکه تاکنون هیچ گروه در برابر این جنایت ابراز مسوولیت نکرده است مگر حمله بر اقلیت های مذهبی درپاکستان و تحریک غرض تقابل مذاهب و ادیان درپاکستان پیشینه یی طولانی دارد.
چنانچه لشکر طیبه وشاخۀ جدا شدۀ ،آن  لشکر و شماری دیگر از حلقه های مذهبی درپاکستان اعمال تند و خشن را دربرابر پیروان سایر مذاهب و ادیان انجام داده اند.
لشکر جنگهوی بارها مسوولیت قتل دسته جمعی شماری افراد مربوط به اقلیت هزاره را در بلوچستان به عهده گرفته اند ضمناً آنها بار بار به شیعه ها حمله ور شده اند این دو گروه دیدگاه تاریک و منحرف کننده نسبت به شیعه ها دارند چنانچه لشکر جنگهوی مسوولیت حادثه دهم محرم راکه دوسال قبل دربرابر زیارت حضرت عباس درکابل اتفاق افتاد برعهده گرفتند همچنان این دو گروه باربار بر اماکن مذهبی هندو ها درساحه کشمیر هند حمله کرده اند  و بار ها دسایس را علیه عیسویان در پاکستان برنامه ریزی نموده اند . چنانچه آنها با طرح یک توطیه دختر چهارده ساله عیسوی را دراسلام آباد متهم ساختند که گویا به قرآن کریم اهانت کرده است پرونده این دختر نوجوان عیسوی تا سرحد صدور حکم اعدام پیش رفت مگر دراخیر ثابت شد که این حرکت توطیه یی ازسوی یک ملا امام مسجد است که وابسته به لشکر طیبه بود ، ضمناً این گروه چند سال قبل یگانه عضو عیسوی مذهب کابینه پاکستان را کشتند .
آنچه گفته شده شمه یی از فعالیتهای افراط گرایانه درپاکستان است مهم این است دسته ها و جریان های سیاسی که درحال حاضر در جامعۀ پاکستان از قدرت بالا برخوردار اند دریک برنامه سیاسی واستخباراتی غرض مقابله  باحضور روس ها درافغانستان و حضور هندی ها درکشمیر ایجاد شد آی اس آی با ایجاد این گونه جریان ها و احزاب درصدد شد تا جنگ درافغانستان و حوادث درکشمیر هند را شکل مذهبی دهد و احساسات جوانان راببار آورد آی اس ای دراین کار تا اندازۀ موفق بود که لشکر از سپاهیان بدون یونیفورم را ایجاد کرد که مصارف لوژستیکی نداشتند و باروحیه  و انگیزه جنگ می نمودند و به این ترتیب این سازمان  استخباراتی با مصارف کم به اهداف بزرگ نایل شد. اکنون این احزاب دروجود مدارس دینی درپاکستان آنچنان رشد نموده اند که خود صاحب ارتش و سپاه اند و ازکنترول دولت پاکستان خارج شده اند .
آگاهان سیاسی به این باور اندکه اکنون احزاب مذهبی پاکستان با توسعه مدارس دینی دیدگاۀ وسیع تر از پاکستان دارند آنها به این نتیجه رسیده اندکه پاکستان هرزمان از آنهاست آنها فعالیت شان را فرار تر از مرز های پاکستان درافغانستان ،هند آسیا ی میانه ، عراق و حالا  درسوریه گسترش داده و همکاری نزدیک به القاعده و سایر جریان های تندرو و تروریستی دارند یگانه نفوذ که اکنون نظامیان براین سازمان ها دارند تطمیع پولی وامتیاز دهی سیاسی است که باعث میشود آنها براشارۀ آی اس آی کار نمایند.
ادامۀ این وضعیت وزورآزمایی سازمان های مذهبی در پاکستان را با یک آینده خطرناک مواجه ساخته است  ووضعیت در آنکشور آن گونه شکل گرفته که هر عمل و حرکت درپاکستان توام با معامله و امتیاز دهی است و درچنین معاملات آی اس آی بیشتر فعال است . بهتراست که جامعه جهانی واقعات های موجود پاکستان را با دقت ارزیابی نماید و در برابر آن موقف واضح و شفاف اتخاذ بدارند درغیر آن هرروز تندروان مذهبی در پاکستان از اقشار مختلف مردم آنکشور قربانی خواهندگرفت و برجان مردمان دیگر درکشور های دیگر حمله خواهند کرد. 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.