24 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مرکز خدمات مشتریان افتتاح شد.

مرکز خدمات مشتریان افتتاح شد.

کابل باختر 23 عقرب وزارت ترانسپورت ، مرکز خدمات مشتریان (عرضه...

سه پولیس درتخار شهید شدند

سه پولیس درتخار شهید شدند

کابل باختر/ 23/ عقرب سه پولیس محلی دیشب دردرگیری با طالبان...

اخبارکوتاه ازدنیای فوتبال

کابل باختر/ 23/ عقرب فدراسیون فوتبال ولز اعلام کرده است مصدومیت...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتتظاهرات پشتون ها در پاکستان ، یک حرکت عدالت طلبانه و ختم تبعیض

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 20/ دلو
تظاهرات پشتون های پاکستان یک اقدام مدنی و یک تحرک به سوی رفع تبعض و خاتمه بخشیدن به ظلم و مصایب است که به نام های مختلف وشیوه های گوناگون برآنها روا داشته میشود.
مفسر آژانس باختر مینگارد : طی روزهای اخیرهزاران پشتون درپاکستان دراعتراض به آنچه ظلم ، تبعض ، بی انصافی و بی عدالتی درحق پشتون های پاکستان است دست به تظاهرات ، تحصن و حرکات مدنی زده و از حکومت آنکشور خواستار تامین عدالت اند.
این تظاهرات بعداز آن آغاز و به یک جنبش خود جوش مردمی مبدل شد که نقیب الله محسود ، مودل پاکستانی که پشتون تبار بود حدود ده روز قبل درشهر کراچی پاکستان از سوی پولیس کشته شد.
نقیب الله محسود متهم به همکاری با گروه های هراس افگن بود درحالیکه پولیس کراچی درخلال ده روز که ازقتل این جوان میگذرد هیچ ، مدرک سند و دلیل را ارائه کرده نتوانسته که پیوند نقیب الله را با گروه های هراس افگن نشان داد.
دور تر از کراچی ، جوانی دیگری از پشتون های پاکستان بنام ادریس وزیر در شهر مردان پاکستان ازسوی گروه های هراس افگن کشته شد ، گروه های که مردم محل میگویند رابطه پنهانی با ارتش و ملیشه های پاکستانی دارد.
مردم مردان درواکنش به قتل ادریس وزیر، خانه یی را که گفته میشود، مرکز هراس افگنان بود به آتش کشیدند همچنان مردم محل قبل از به آتش کشیدن این خانه مقداری جنگ افزار و مواد انفجاری را ازآن بدست آورده بودند و باشندگان مردان هم حکومت مرکزی پاکستان را به تروریست پروری و نا امن ساختن منطقه شان متهم کرده اند.
تظاهرات و حرکات مدنی درواکنش به قتل نقیب الله محسود از وزیرستان شمالی آغاز شد و ادامه آن به اسلام آباد رسید .
تظاهرکنندگان میگویندکه دریک حرکت خود جوش به میدان آمده اند و تاشنیدن صدای اعتراض شان، به  تظاهرات خود ادامه میدهند و آن را به شهرهای دیگر پاکستان گسترش خواهند داد.
هدف اولی تظاهرکنندگان ، تامین امنیت در مناطق قبائیلی ، آزادی زندانیان پشتون که بنام ها و بهانه های مختلف زندانی اند ، رسیدگی به پرونده های جنایی و سیاسی که زندگی مردمان قبائیلی را متاثر ساخته ، رشد متوازن مناطق قبائیلی وخاتمه بخشیدن به سطیره حکومت مرکزی پاکستان برمناطق قبائیلی و ادغام این مناطق در تشکیلات خیبرپشتونخوا خواست های اصلی تظاهر کنندگان است . آنها در یک سخن عدالت میخواهند وتاکید برخاتمه بخشیدن برمظالم اند که فوج و استخبارات پاکستان برآنها روا داشته اند.
به باور آگاهان سیاسی افغان و بزرگان قومی دراین کشور، هرگاه به تاریخچه سیاسی پاکستان که اززمان ایجاد آن درسال 1947 برمیگردد نظر اندازیم اداره نظامی و استخباراتی این کشور همواره تلاش کرده اند تا نقش ، اعتبار و سهم پشتون ها و بلوچ های پاکستان را زیر نام مذهب ، دین و ناسیونالیزم قومی ضعیف جلوه دهند . درحالیکه اکثری منابع طبیعی پاکستان در بلوچستان و مناطق پشتون نشین قرار دارد مگر این دو صوبه پاکستان در مقایسه به صوبه های پنجاب و سند کمترین انکشاف را شاهد اند و مناطق قبائیلی حتا همین انکشاف کم را نیز ندیده اند.
حکومت های پاکستان در طول حیات هفتادو چند ساله این کشور همیشه تلاش کرده تا به مناطق قبائیلی یک چهره عقب گرا بدهندو مردمان این مناطق را از فرهنگ اصیل آنها و تمدن معاصر دور نگهدارند همچنان نظامیان ، استخبارات و سیاسیون پاکستان که بیشتر پنجابی اند با اجیر ساختن شماری انگشت شمار از روحانیون و رهبران قومی درمناطق پشتون نشین و بلوچ نشین پاکستان تلاش کرده اند تا تقابل قومی میان اقوام پشتون و با قرار دادن پشتون ها و پلوچ ها دربرابر سایر اقوام و مردمان پاکستان از آن سود ببرند . امروز اگر کشیدگی میان بلوچ ها و پشتون ها در بلوچستان وجود داردو یا تقابل قومی که میان پشتون های پاکستان یا سندی ها و قوم مهاجر درکراچی وجود دارد همه جز برنامه های استخبارات پاکستان است تا مردمان قبائیلی به مسایل فرعی مصروف ساخته شوند تا اندیشه های ملی درآنها نابود گردد.
مناطق قبائیلی امروز مکان وبازار فروش اسلحه ، مواد مخدر و اشیای غیرقانونی دیگر است درحالیکه از مکتب ، دانشگاه ، علم و تحصیل درآنجا چندان خبری نیست .
با آنکه تروریست پروری در هر نقطه از پاکستان به چشم میخورد و تروریستان حرفوی در شهر های بزرگ پاکستان زندگی میکنند مگر تمرکز فوج و استخبارات پاکستان و درحالات هم تمرکز نیروهای خارجی برمناطق قبائیلی است و بنام مبارزه با هراس افگنی شماری زیادی از جوانان ، اندیشمندان و رهبران مردمی درمناطق قبائیلی کشته شدند. اگر چنین نیست چرا دامنه حملات هوایی برهراس افگنان از محدوده مناطق قبائیلی بیرون نمیشود و مناطق دیگر هدف قرار نمیگیرند؟
مناطق قبائیلی و مناطق پشتون نشین و بلوچ نشین درپاکستان قربانی سیاست های تفرقه جویانه و تروریزم دولتی درپاکستان شده اند . پنجابی ها به منظور آنکه سطیره و حکمروایی خود را برمردمان دیگر در پاکستان حفظ کنندو آن را ادامه دهند سرکوب اقلیت ها ، تقابل قومی و مبارزه با هراس افگنی را افزار ساخته است.
و هر حرکت که ازسوی اقلیت های مذهبی و قومی در پاکستان مشاهده گردد به نوعی آن را مهار میکند . اقلیت های مذهبی « عیسوی ها ، شعیه ها ، هزاره ها ، بلوچ ها ...» روز گاری خوشی درپاکستان ندارند آنها منظماً ازسوی احزاب و جریان های سیاسی و مذهبی که به گونه یی با استخبارات پاکستان سروکار دارند مورد حمله قرار میگیرند.
مگر حالا زمان تغییر کرده امروز پشتون ها درپاکستان دریک حرکت خود جوش به پا برخاسته اند بدون شک به زودی مردمان و اقوام دیگر باآنها یکجا شده و آنگاه گلیم ظلم و ستم در پاکستان ،جنرال های پنجابی مسوول آن اند برچیده خواهد شد.
مردم افغانستان هر نوع وحشت ، دهشت و بی عدالتی را در برابر پشتون ها و بلوچ های پاکستان محکوم نموده، تاکید دارند تا حق زندگی معیاری و قانونی آنان محترم شمرده شود.
ختم/ تحلیل سیاسی ...ک...م

Last modified on جمعه ، 20 دلو 1396 ، 18:28

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.