ایالات متحده امریکا و کوریای شما لی توافقنا مه دو جا نبه امضا کردند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

سنگاپور – ورلد نیوز – 22 جوزا –باختر
دونالد ترامپ ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا و کیم جونگ اون ، رهبر کوریای شمالی  در پا یان دیدار دو جا نبه در سنگا پورامروز صبح به وقت محلی  یک توافقنامه دو جانبه امضا کردند .
به گزارش منا بع خبی بین ا لمللی دونالد ترامپ و کیم جونگ اون امروز سه شنبه یک نشست دو جا نبه با حضور دو مترجم درپشت در های بسته در هوتل کاپلا ی جزیره " سنتوزای " سنگاپور برگزار کردند و عجا لتا جزییات بیشتر درمورد توافقنامه امضا شده منتشر نه شده است.
رییس جمهور امریکا پس از  امضای این توافقنا مه به خبرنگاران گفت  : ما مدارک مهمی را امضا کردیم . با افتخار این مدارک را امضا کردیم . این مدارک نتیجه ملاقات چهار سا عته  ما ست.
رهبر کوریای شما لی نیز گفت : ما این مدرک مهم تاریخی را امضا کردیم . من از رییس جمهور ترامپ تشکر میکنم که با عث شد این دیدار اتفا ق افتاد.
دونالد ترامپ و کیم جونگ اون این توافقنامه را در حضور مقا مات  ارشد امریکایی و کوریای شما لی  ودر مقابل خبرنگاران رسانه های جهان  امضا کردند.
به گزارش منا بع خبری بین ا لمللی  حکو مت چین  از دیدار سران کوریای شما لی و امریکا استقبا ل کرده و وزیر امور خارجه چین  گفته است "  اینکه سرا ن دو کشور میتوانند  با هم بنشینند و گفتگوی دو جانبه  داشته باشند  معنی خوب و مهمی دارد و تاریخ جدید را میسازد. "
سران امریکا و کوریای شما لی روز یکشنبه این هفته وارد سنگاپور شدند و پس از دیدار های جداگانه  و تشریفا تی  با صدراعظم سنگاپور بحیث میزبان  مذاکرات کوریای شما لی و ایالات متحده امریکا ، رهبران این دو کشور امروز با یکدیگ مذاکره  مستقیم کردند .       آشنا

Last modified on چهارشنبه ، 23 جوزا 1397 ، 06:50
back to top