03 جوزا 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مواد خوراکی و دواهای تاریخ گذشته جمع آوری می شوند

کابل باختر 2 جوزا وزارت صحت عامه ، در همکاری با...

پنج دزد گرفتارشدند

پنج دزد گرفتارشدند

کابل باختر/ ۲/ جوزا پولیس هرات ، تخار و بغلان درعملیات...

شش طالب مسلح در سروبی کابل بازداشت شدند

شش طالب مسلح در سروبی کابل بازداشت شدند

کابل باختر/ ۲/ جوزا فطعات خاص پولیس وزارت امورداخله درجریان یک...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل باختر 2 جوزا
وزارت صحت عامه ، در همکاری با ریاست های صحت عامه ولایت ها، برنامه جمع آوری دوا و مواد خوراکی تاریخ گذشته را در ۳۴ ولایت کشور راه اندازی کرد.
هدف این برنامه را جلوگیری ازعرضه  مواد خوراکی و دواهای تاریخ گذشته در بازارهای کشورتشکیل می دهد..مومنه احمدیار

پنجشنبه ، 2 جوزا 1398 ، 11:09

پنج دزد گرفتارشدند

کابل باختر/ ۲/ جوزا
پولیس هرات ، تخار و بغلان درعملیات های جداگانه پنج نفر دزد را گرفتار کردند.
دفتر مطبوعاتی وزارت امورداخله به آژانس باختر خبرداد، افراد بازداشت شده متهم به سرقت موتر و مواشی می باشند.
همچنان پولیس ولایت خوست پنج تن را به اتهام دزدی چند پایه کمپیوتر بازداشت کرده اند.
طبق یک خبردیگر :پولیس امروز درمیدان هوایی کابل سه قاچاقبر موادمخدر، که سه صدوسی و هشت کپسول هیروئین را دربطن خویش جاسازی و به کشور هندوستان انتقال می دادند گرفتارکردند.
ختم/ شوخک

کابل باختر/ ۲/ جوزا
فطعات خاص پولیس وزارت امورداخله درجریان یک عملیات شش طالب مسلح را بازداشت کردند.
دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله به آژانس باختر خبرداد، قطعات خاص پولیس این عملیات را شب گذشته در قریه اوزبین ولسوالی سروبی ولایت کابل اجرا کردند که درنتیجه آن شش طالب مسلح بازداشت شدند.
ختم/ شوخک ...

شبرغان / باختر/ ۲/ جوزا
کارساخت دوذخیره گاه آب برای حیوانات در ولسوالی خواجه دو کوه ولایت جوزجان آغاز شد.
محمد عالم عالمی رییس زراعت جوزجان به آژانس باختر گفت که این ذخیره گاه درقریه های چوب باش و خرد ترکمنیه ولسوالی یاد شده از طریق پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغییر اقلیم ساخته می شود.
عالمی افزود که با تکمیل این ذخیره های آب حداقل بیست هزار حیوان از آب آن ها بهره مند می شود.
منبع علاوه کرد هرکدام ازاین ذخیره گاه ها که به گونه سرپوشیده، پخته و اساسی ساخته می شود ظرفیت سه صد متر مکعب آب را دارا می باشد.
ساخت این ذخیره گاه ها به هزینه دومیلیون وششصد هزار افغانی درجریان سه ماه تکمیل می شودکه آب مورد نیاز سه صدو پنجاه خانواده را نیز مرفوع می کند.
گفته می شود که کمبود آب آشامیدنی و زراعتی درولسوالی خواجه دوکوه جوزجان یک مشکل بسیار عمده است و وزارت زراعت درصدد کاهش و درنهایت از میان برداشتن این مشکل است . ختم/ لیلما

شهر فیروزکوه / باختر/ ۲/ جوزا
طالبان در ولایت غور یک قصاب و چهار دکاندار را با خود بردند.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به آژانس باختر گفت که این دکانداران را به اتهام تهیه و فروش مواد خوراکی به نیروهای دولتی از خانه های شان باخود بردند.
وی گفت که  تلاش های پولیس برای آزادی آنان آغاز شده است.
طبق یک خبردیگر : دراثر حمله طالبان بر یک پاسگاه پولیس درولسوالی پسابند آن ولایت یک طالب مسلح کشته شد.
ختم/ خالقیار

پلخمری / باختر/ ۲/ جوزا
تلفات غیرنظامیان وسپر قرار دادن منازل مسکونی دربغلان سبب نگرانی نهادهای جامعه مدنی درآن ولایت شده است.
این نهاد امروز دریک کنفرانس مطبوعاتی درشهر پلخمری با ابراز نگرانی وضعیت افرادملکی گیرمانده در ساحات جنگ را رقت بار خواندند و از دولت وطالبان می خواهند تا به حفظ جان و مال افرادملکی توجه جدی کنند.
رحیم آریا معاون مجتمع جامعه مدنی درولایت بغلان از دولت خواست تا درعملیات های شان دربرابر جان ومال غیر نظامیان محتاط باشند و از آسیب رساندن به آنان خود داری کنند.
شاه زمان زمان یک فعال مدنی بغلان با تقدیر و سپاس از فداکاری های نظامیان گفت که از آغاز سالروان تا حال با وجود اعلان جنگ طالبان ،نتوانستد حتی یک پاسگاه امنیتی را سقوط بدهند زمانی وقوع انفجارات ناشی از کارگذاری ماین های مقناطیسی را درمحلات مزدحم شهر پلخمری که باعث شهادت وزخمی شدن افراد ملکی شده است شدیداَ تقبیح کرد و گفت که چندی قبل در شهر پلخمری دریک انفجار افزون برشهادت داکتر سید محمد علی آیت ، بیست وپنج فرد ملکی زخم برداشتند.
دگرمن غلام حضرت کریمی سخنگوی قول اردوی ۲۱۷ پامیر عامل اصلی وارد شدن تلفات افرادملکی را تحرکات طالبان خواند و طالبان را به حریق کردن وسایط نقلیه مال التجاره و استفاده از منازل مسکونی متهم کرد وروی حفظ جان و مال افرادملکی تاکید کرد.ختم/ لیلما

پلخمری/ باختر/ ۲/ جوزا
بیش از دوصد وچهل فارمسست درهفت دوره از انستیتوت صحی وزیری دیروز درشهر پلخمری مرکز ولایت بغلان سند فراغت به دست آوردند.
عبدالعلیم غفاری معاون ریاست صحت عامه بغلان به خبرنگار آژانس باختر گفت که موجودیت فارمسست ها در بالا بردن کیفیت عرضه خدمات دوایی مهم و اساسی می باشد.
غفاری گفت که فارغان با معیار های وزارت صحت عامه در بخش فارمسی آموزش دیده اند.
داکتر ملنگ شاه مسوول بخش دوایی ریاست صحت عامه بغلان گفت که سه صدو هشتاد و شش دواخانه دربغلان با همکاری افراد متخصص اداره می شود و مصروف عرضه خدمات دوایی به مریضان می باشند.
ختم/ شعیب

پنجشنبه ، 2 جوزا 1398 ، 11:07

هفت عضو گروه داعش درکنر کشته شدند

کابل باختر/۲/ جوزا
هفت عضو گروه داعش شب گذشته درعملیات موظفان قطعات خاص پولیس درولایت کنر کشته شدند.
نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امورداخله به آژانس باختر گفت : هفت عضو گروه داعش به شمول مخلص یکتن ازسرگروپان آنان درپی عملیات هدفمند نیروهای قطعات خاص پولیس درمربوطات ولایت کنر کشته شدند و مقداری جنگ افزار سبکن و سنگین البسه نظامی ، کارت هویت پاکستانی و بیرق گروه داعش بدست شاملین عملیات افتاده است.
ختم/ فریبا ...

کابل باختر2 جوزا
حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروزدردیداربا رییس یونسکو درکابل ، براقدامات عملی به خاطراستحکام  منار جام ولایت غور ، تاکید کرد .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین دیدار سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ نگرانی خود را دررابطه به  منار جام ولایت غور ابراز کرد و گفت  که باید تهدید های سیلاب از مسیر منارجام رفع شود.
همچنان حسینه صافی گفت که وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطر جلوگیری ازتهدید سیلاب ها ، ازطریق استخدام کارگران و مردم محل ، دست به کار شده است .
وی درکنار آن که از همکاری مردم محل تشکر کرد بررفع تهدید سیلاب و استحکام  منارجام نیز تاکید ورزید .
همینگونه رییس یونسکو درکابل همکاری اش را با وزارت اطلاعات وفرهنگ ابرازکرد و گفت که قراراست درماه اسد سال روان یک متخصص ایتالیایی به افغانستان بیاید و از منارجام ولایت غور ازنزدیک دیدن کند و درنتیجه مطالعات وی،  درنهایت به خاطر استحکام  منارجام اقدام صورت خواهد گرفت .
دراین حال فخرالدین آریا پوررییس اطلاعات وفرهنگ ولایت غور درساحه که  منار جام قراردارد ، درتماسی به خبرنگار آژانس باخترگفت که سرازیرشدن سیلاب ها ازساعت سه و نیم عصر دیروز درساحه  منار جام آغازشده است .
او گفت که این سیلاب ها از رود درۀ جام و دریای جام یکجا  منارجام را به تهدید مواجه کرده است .
رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت غورگفت که اکنون درحدود 200  کارگر و مردم محل به خاطر تغییر مسیرآب ازاطراف  منار جام دست به کار شده اند و تا حدی جلو تهدید نیز گرفته شده است .
به گفته وی کار به شکل جدی درمحل ادامه دارد تا به طورکلی جلو تهدید سیلاب ها ازکناره های منار جام ، گرفته شود.
احمدضیا احمدی

شبرغان  باختر  2 جوزا
برنامه پاکسازی موتر های شیشه سیاه و جمع آوری موتر سایکل های بدون اسناد در جوزجان دیروز آغاز شد .
لطف الله عزیزی والی جوزجان به آژانس باختر گفت که پس ازاین موتر های شیشه سیاه و موتر سایکل های بدون اسناد  ، باسه سرنشین اجازه گشت و گزار در شهر شبرغان را ندارند وبا متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد .
وی افزود نیروهای مشترک امنیتی تاحال قادر به پاکسازی سه صد واسطه از وجود شیشه های سیاه و جمع آوری ده ها عراده موتر سایکل شده اند .
وی علاوه کرد که این برنامه برای تامین امنیت شهر شبرغان و حومه آن ادامه دارد و درآمار جرم وجنایت شهر شبرغان نیز کاهش به عمل آمده است .
قبل ازاین باشندگان جوزجان ازافزایش حملات مسلحانه ،اختطاف ودزدی های هدفمند در شهرشبرغان  ابراز نگرانی ومسوولان محلی را به بی پروایی متهم میکردند .#لیلما

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL