28 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

تبصره

تبصره

کابل/ ۲۸ میزان/ باختر افراط گرایی به یک پدیدۀ جهان شمول...

ده ها طالب مسلح درزابل کشته شدند

قلات ۲۸ میزان باختر ده ها طالب مسلح درتازه ترین نبرد...

ازهفته جهانی تغییر اقلیم  در بامیان تجلیل شد

ازهفته جهانی تغییر اقلیم در بامیان تجلیل شد

بامیان/ 28 میزان/ باختر ازهفته جهانی تغییراقلیم امروزدر بامیان تجلیل شد. محمد...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

مسلمیار، شکایت محصلان پوهنځی اقتصاد بادغیس را استماع کرد
فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه امروزشکایت شماری ازمحصلان پوهنځی اقتصاد ولایت بادغیس را استماع نمود.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر: این محصلان که ازکمبود استادان مسلکی، عدم موجودیت رهبری درست، تبعیض زبانی، قومی وسمتی ازسوی یکعده  استادان وبرخی مسایل دیگر شاکی بودند عریضه شانرا عنوانی مشرانوجرگه تقدیم نموده خواهان بررسی آن گردیدند.
رئیس مجلس سنابعدازاستماع شکایت آنها،پیرامون ضرورت توسعه تحصیلات عالی،نقش محصلین درراستای کسب علم ودانش وتهیه نصاب تحصیلی اثربخش وکارا روشنی انداخته،تاکیدنمودکه بایدوزارت تحصیلات عالی درزمینه تکمیل کادرعلمی واساتیدمتخصص به پوهنتون های کشورتلاش جدی نمایندوشکایت نامه آنهاراغرض بررسی به کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی محول نمود.
    همچنان محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس مشرانوجرگه، امروزمشکلات کاری اعمار سرک شتل - جبل السراج را با انجینیرکمین رئیس اداره ملی راه سازی روستایی وزارت فواید درمیان گذاشت.
دراین نشست درحالیکه رئیسان فواید عامه وبخش سکتوری ولایت پنجشیرونمایندگان شرکت های قراردادی نیزحضورداشتند ؛ انجینیرکمین ضمن ارایه معلومات پیرامون احداث این سرک با حضورداشت قراردادی ها تعهد نمودکه کاراعمارآن به وقت معینه آن انجام خواهد یافت.قابل ذکراست که این سرک به طول پانزده کیلومتروعرض پنج متردردوبخش جغل اندازی وساختمان اعمارمی گردد؛امارئیس سکتوری ولایت پنجشیرپیرامون نواقص ومشکلات احداث آن سرک ازجمله عدم اعمارجویچه ها،پلچک ها،آبگیرها ودیوارهای استنادی یادآوری نموده گفت مردم آن ولاازکارشرکت حسیب فیصل شاکی بوده وخواهان همکاری جدی وزارت فواید عامه درزمینه گردیدند.
نایب اول مجلس سنا نیزروی اهمیت ساخت وساز راه ها درتأمین ارتباطات  صحبت نموده تصریح کردکه سرک مذکورباید مطابق قرارداداحداث گردد.
   هکذا حاجی رفیع الله گل افغان نایب دوم مشرانوجرگه امروز طی نشستی شان ،با داکترشفیع جلالی رئیس آگاهی عامه و محمد اسماعیل قانع معاون ریاست روابط خارجه کمیسیون مستقل انتخابات، درموردتفاهمنامه شرکت همبستگی سمنگان با آن کمیسیون، صحبت نمود. 
   دراین نشست گفته شدکه ازسه ماه بدینسوبرنامه آگاهی عامه انتخابات ازسوی کارمندان شرکت مذکور در22 ولایت عملی شده؛ ولی نجیب الله خرم رئیس آن ازمدتی لادرک بوده وپول 3700 تن که به میلیونها دالرمیرسد؛پرداخت نگردیده است.
  مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات ضمن ارایه توضیحاتی گفتند شرکت همسبتگی سمنگان بعدازاینکه قراردادآگاهی عامه را با یوسایدی عقدنموده، به کمیسیون غرض همکاری دربخش آگاهی عامه معرفی شده؛اما نظارت مالی صلاحیت کمیسیون انتخابات نمی باشد وافزودندکه ادارات صدورجوازمسوولیت  پاسخگوئی توزیع جواز را به شرکت همسبتگی سمنگان دارند.
  درنشست عدم حضور نماینده یوسایدی باعث شد که به این مشکل رسیده گی صورت نگیرد ونایب دوم مشرانوجرگه تاکید کرد که  به روزشنبه یازدهم عقرب با نماینده گان یوسایدی، کمیسیون انتخابات وشاکیان این موضوع را مکرراً پیگیری خواهند کرد.

کابل باختر6 عقرب
رییس خبرگزاری باختر امروز در رابطه به توسعه همکاری های مسلکی با  رییس خبرگزاری فارس جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه دیدارکرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری باختر : دراین دیدارخلیل مینوی رییس خبرگزاری باختر دررابطه به چگونه گی فعالیت خبرگزاری باختر معلومات داده گفت: این خبرگزاری در سال 1318 خورشیدی ایجاد شده ، اولین وقدیمی ترین  و با اعتماد ترین خبرگزاری افغانستان میباشد که در 34 ولایت کشور نماینده گی داشته، حدود 110 خبرنگاروهمکار خبرنگار دارد که روزانه درحدود یکصد خبر، گزارش و مصاحبه را تولید مینماید .
رییس خبرگزاری باختر به یک سلسله نیازمندی های مسلکی خبرگزاری باختر تماس گرفته و ابرازامید واری کرد که زمینه های آموزشی از جانب خبرگزاری فارس برای خبرنگارن رسانه های دولتی بخصوص خبرگزاری باخترفراهم گردد.
همینگونه ماری نبرد آیین آمر اخبار داخلی خبرگزاری باختر نیز دراین دیدار در رابطه به برخی نیازمندی های خبرگزاری باختر تماس گرفته از جانب مقابل تقاضا کردکه درعرصه نوسازی آرشیف اخبار و عکس این نهاد را یاری رسانند .
همچنان دراین دیدارسید نظام الدین مسوی رییس خبرگزاری فارس ضمن آن که دررابطه به آن خبرگزاری و چگونه گی فعالیت آن نهاد معلومات داد ازآماده گی های خویش بخاطر برگزاری دوره های آموزشی فنون خبرنگاری و مسایل مسلکی برای خبرنگاران رسانه های دولتی بخصوص خبرگزاری باختر، دیجیتل سازی اخبار و عکس های خبرگزاری باختر اطمینان داده گفت : که خواهان توسعه همکاری با خبرگزاری باختر درزمینه تبادل تجارب، تبادل اطلاعات و فراهم آوری زمینه های آموزش های مسلکی میباشند .
در اخیر این دیدار فیصله گردید که درزمینه گسترش این همکاری ها، درآینده نزدیک تفاهمنامه ای میان خبرگزاری فارس و خبرگزاری باختر به امضا رسد .

کابل/6/عقرب/باختر
سه دوره برنامۀ آموزش حقوق اساسی که برای کارمندان کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی از سوی بنیاد حمیده برمکی به حمایت بنیاد ماکس پلانک و جمهوری فدرال آلمان برگزار شده بود، پایان یافت.
به اساس معلومات آمریت اطلاعات و ارتباط عامه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به آژانس باختر: در مراسم اختتامیه پوهاند قاضی رییس کمیسیون ضمن تقدیر و سپاسگزاری از مجریان و برگزارکنندگان دوره‌های آموزشی، اظهار داشت، آموزش به حیث جزء لاینفک زندگی اجتماعی پذیرفته شده و در ادارات زیر عنوان اصلاح اداره، برای هر بخش برنامه آموزشی مطابق مسلک و خدمت کارمندان برگزار می‌شود.
پوهاند قاضی افزود که کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی در زمینۀ آموزش حقوق اساسی که الهام گرفته از قانون اساسی، وثیقۀ ملی تمامی ساکنان این سرزمین است، کارهایی را انجام داده و در این زمینه تلاش‌هایی را به خرچ خواهد داد. به گفتۀ رییس کمیسیون هر کار دشواری خود را دارد، با عزم راسخ می‌توان حاکمیت قانون را در جامعه تثبیت کرد.
در ادامه سیدحمید ضیاء به نمایندگی از بنیاد حمیده برمکی، در مورد برنامه‌های اجراشده معلومات داده و ابراز امیدواری کرد که در آینده نیز اینگونه همکاری‌ها ادامه خواهد یافت.
همچنین داکتر تلمن رییس بنیاد ماکس پلانک برای حاکمیت قانون اظهار داشت که آنان در زمینۀ حاکمیت قانون در افغانستان تلاش می‌کنند و حاکمیت قانون زمینه را برای ثبات و پایداری در هر کشور فراهم می‌کند که کارهایی که توسط آنان انجام شده، از سوی نهادهای مختلف استقبال شده است. وی ادامه داد که همکاری این بنیاد در زمینۀ آموزش‌های مسلکی با کمیسیون ادامه خواهد یافت.
سپس پوهنوال محبوبه حقوقمل عضو کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی در صحبت‌هایش اظهار داشت اگر نهادها مسئولیت‌پذیر باشد، حاکمیت قانون به وجود می‌آید و از آنجا که افغانستان سال‌ها‌ جنگ را سپری کرده، به ادارات قانونمند و افراد مسلکی نیاز دارد.
محفل با توزیع تصدیق‌نامه‌ها برای اشتراک‌کنندگان توسط مقام‌های کمیسیون و مجریان برنامه، پایان یافت.

کابل/6/عقرب/باختر
مسوده بودجه ملی سال مالی 1393، قبل از ظهر امروز در جلسه ای به ریاست محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور و شرکت اعضای کابینه به بحث و بررسی گرفته شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر: در ابتدا، معین وزارت مالیه در مسوده بودجه ملی سال آینده مالی به جلسه معلومات داده سپس وزرات های معارف و فواید عامه نظریات خویش را در مورد مشکلات خود، چگونگی طرح بودجه یاد شده و جلوگیری از مشکلات احتمالی مالی در بخش های مربوطه مطرح نموده و خواستار توجه لازم در این زمینه شدند. همچنین وزرات زراعت، آبیاری ، وزرات امور شهر سازی، وزارت مبارزه با مواد مخدر و وزارت انرژی وآب نیز در مورد اولویت های اساسی خود در طرح مسوده بودجه سال آینده و مشکلات موجود دراین زمینه نظریات و دیدگاه های خود را ارائه نمودند.
در این جلسه وزارت های تحصیلات عالی، دفاع ملی، اطلاعات و فرهنگ، معادن، ترانسپورت و هوانوردی ملکی، امور زنان، اداره محیط زیست، اکادمی علوم و  دفتر رییس جمهور، در خصوص طرح بودجه ملی سال آینده مالی مطالبات و خواسته های خودرا مطرح نمودند. سپس معین وزارت مالیه با اشاره به سقف بودجه و مشکلات مالی، بخش از خواسته ها و مطالبات ادارات را پذیرفته و اظهار داشت که واحد های بودجوی نیز می توانند با درنظر داشت اولویت های که نزد آنها موجود است، در داخل بودجه خود تغییرات را به میان آورند که وزارت مالیه در این زمینه باآنان همکار خواهند بود. وی همچنین گفت در جریان سال مالی نیز در حدظرفیت، به بخش از نیازمندی های بودجودی ادارات پاسخ گفته خواهد شد.
در این جلسه به وزارت های مالیه و معارف نیز وظیفه سپرده شده تادر خصوص افزایش تشکیلات وزارت معارف راه حلی را جستجو نمایند.
همچنین محمدکریم خلیلی معاون رییس جمهور، ضمن تاکید برتوجه بیشتر وزرات مالیه به تخصیص بودجه در ولایات کمتر انکشاف یافته از طریق یک میکانیزم شفاف، تامین بودجه اعمار شاه راه چغچران- هرات به عنوان یکی از برنامه های مهم ملی را که به گفته وی می تواند رشد اقتصادی و سهولت های بسیاری در بخش ترانسپورت به دنبال داشته باشد، مطرح نموده و از وزارت مالیه خواست تا اقدامات لازم را درین زمینه روی دست گیرد.
سپس معین وزرات مالیه با بیان اهمیت اعمار شاه راه چغچران – هرات،  و تلاش های موجود دراین زمینه، اظهار داشت که طی چن روز آینده خبرهای امید وار کننده در این زمینه خواهیم داشت.
در این جلسه تاکید شد که طرح بودجه سال آینده مالی به گونه ترتیب و تنظیم گردد که بتواند به اولویت های اساسی و برنامه های زیر بنایی در فرایند توسعه و تحول، اقتصاد پایدار، ازدیاد عواید وکاهش فقر و بیکاری، حامل پیام واضح و قناعت بخش برای مردم افغانستان باشد.
جلسه مسوده بودجه ملی سال مالی 1393 را مورد تصویب قرار داده و فیصله نمود که پس از درج نظریات و دیدگاه های شرکت کنندگان در بودجه، این سند به شورای ملی فرستاده شود.

کابل/6/عقرب/باختر
مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول و سرپرست ریاست جمهوری عصر امروز با وزیر دفاع آسترالیا دیدار کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریسات جمهوری به آژانس باختر، در این دیدار معاون اول  و سرپرست ریاست جمهوری از کمک های جامعه جهانی و کشور دوست استرالیا در باز سازی و نوسازی افغانستان اظهار قدردانی کرده گفت که مردم افغانستان این کمک ها را از یاد نخواهند برد.
معاون اول و سرپرست ریاست جمهوری یاد آور شد که نشانه های کمک های کشور های دوست در  زمینه های مختلف و در همه بخش های کشور مشهود است و توانسته است در بهبود وضعیت زنده گی مردم ما اثر گذار باشد.
سرپرست ریاست جمهوری افزود که افغانستان در سال آینده شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی خواهد بود و دولت افغانستان از همه امکانات استفاده خواهد کرد تا این انتخابات در فضای امن تری برگزار شود تا  مردم بتوانند با مشارکتی گسترده در این انتخابات سهم بگیرند و انتقال سیاسی در کشور ما بربنیاد قانون اساسی افغانستان و معیار های دموکراتیک مندرج در آن،  انجام یابد.
وزیر دفاع استرالیا نیز در این دیدار دست آورد های مردم افغانستان را در چند سال گذشته بسیار مهم خوانده گفت که کشورش در راه توسعه و انکشاف اقتصادی افغانستان به  تعهداتش پابند بوده و آن را عملی  خواهد کرد.
وی همچنان یاد آور شد که همکاری های آن کشور در زمینه تربیت و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان به منظور ارتقای ظرفیت و توانایی های آنان  کماکان ادامه خواهد داشت.

کابل باختر 6 عقرب
مولانا فضل الرحمان  یکتن از چهره های مطرح مذهبی درپاکستان که روابط نزدیک باحلقه های سیاسی ونظامی کشورش دارد ودرایجاد وگسترش مدارس دینی درپاکستان دست بالای داشته اخیر ازکابل دیدار کرد .
مقامات درکابل گفتند که مولانا فضل الرحمان را به عنوان  یک  علما دین دعوت کردند تا همکاری او را  برای اعاده صلح درافغانستان جلب نمایند .
با آنکه حزب مربوط به مولانا فضل الرحمان به سفر این روحانی برجسته  پاکستانی  به افغانستان رای داد مگر مولانا ازطریق دوبی به کابل آمد وتا اندازه زیادی  تلاش  نمود که سفر خود به این کشور را مخفی نگهدارد ،مگر سرانجام  نه تنها  رسانه  های  افغانی بل رسانه های پاکستانی چگونگی سفر مولانا فضل الرحمان رابه کابل  پوشش دادند  وآن را از دیدگاه های مختلف تعبیر وتفسیر کردند  برخی این سفر را نشانه از نزدیکی  مولانا با حلقه های امریکایی دانستند ،برخی آن را ازتلاش  های حامدکرزی  برای جلب توجه چهره های بانفوذ پاکستان نسبت به قضیه افغانستان  تعبیر کردند ،شماری  هم آن راجز برنامه های شخصی مولانا تفسیر کردند که دیگر در میان حلقه های مذهبی پاکستان جا ندارد ومیکوشد برای خود  هویت از دست رفته را دوباره کمایی نماید وگپ های دیگر. باوجود این همه مولانا فضل الرحمان به کابل آمد و دوبار با رئیس جمهور کرزی  ملاقات کرد واز همکاری  غرض نزدیکی  افغانها  ،اعاده ثبات دراین کشور و رفع بی باوری های میان افغانها سخن گفت و با خوشحالی کابل را ترک نموده مگر سفر مولانا به کابل حلقه  های استخباراتی پاکستان ،حلقه روحانیون افراط گرا ورهبری طالبان را دل تنگ ساخت وبه آدرس مولانا حرف های به زبان آمد.
مولانا که به عنوان پدر معنوی طالبان نیز یاد میشود ودرگذشته از نفوذ قابل ملاحظه بر این گروه برخوردار بود سفر  به کابل بی باوری حلقه رهبری طالبان را که خود با شبکه های استخباراتی درتماس اند نسبت به مولانا  برانگیخت و مولانا فضل الرحمان مجبور شد تا مقاله را درسایت پشتو بی بی سی به نشر برساند و درآن موضع خود را درقبال اتهامات که علیه او از سوی حلقه های افراطی مذهبی  وحلقه های وابسته به شبکه های استخباراتی وجود دارد واضح سازد.
مولانا دراین مقاله که بیشتر به یک دفاعیه شباهت دارد از جنگ طالبان درافغانستان به نوع دفاع کرده وطالبان راقربانی این جنگ خوانده  و حضور نیروهای خارجی را عامل اصلی تنش درمنطقه وافغانستان  عنوان  نموده، او دراین مقاله ازصلح درافغانستان ومنطقه سخن گفته است مگر صلح فرمایشی که بیشتر به تن دادن به خواست های ماجرا جویانه ارتباط میگیرد.
با آنکه مقامات رسمی  حکومت افغانستان که سه روز  از مولانا فضل الرحمان میزبانی کردند  وبرای او نان ونمک دادند  در رابطه به گفته این مولانا تبصره نکرده اند مگر شماری  از آگاهان سیاسی گفته های اخیر او را  تلاش  برای تقویت مواضع شبکه های استخباراتی  ونظامی  دانسته اند. ماموریت که مولانا فضل الرحمان درپوشش  ارزش های دینی  آن را ادامه میدهد .
حرف دیگر که مولانا  آن را مطرح کرده آزادی زندانیان پاکستانی  بود پاکستانی های که درجنگ های مسلحانه علیه فرزندان افغان گرفتار  شدند ویا این  که برای  انجام  حمله  های تروریستی اعزام شده بود .
احمد سعیدی آگاه مسایل سیاسی در رابطه به گفته های اخیر مولانا فضل الرحمان گفته است، همه کس در افغانستان می دانند که مولوی فضل الرحمن پدر طالبان است .
هدف آمدن او به افغانستان این بود که او از حکومت خواست تا طالبان را حاکم بسازد و او بخاطر آوردن صلح وقطع جنگ وخون ریزی  نیامده بود مگر  سفر او به افغانستان بدون اجازه آی اس آی  بود و حال می خواهد که خود را نزد آی اس آی تبره نماید روی این دلیل در مقاله نشر کرده است .
سعید میگوید ، مولانا فضل الرحمان یک آدم ماجراجو چیزی دیگر نیست وآنچه که در افغانستان گفته  بود زود فراموش کرد .
وحید مژده  آگاه دیگر مسایل سیاسی در رابطه بر اظهارات مولانا فضل الرحمان گفت، آنچه ازسوی مولانا فضل الرحمن به نشر رسیده است تمام  حرف های  آن در رابطه به پروسه صلح بود و همین مسایل را بامقامات افغان مطرح کرده بود وحال بشکل مفصل همان حرف ها را در مقاله بیان  نموده است . این حرف های  او در تناقض با حرف  های که در کابل داشت نیست .
هدف از نشر مقاله او وضاحت دادن برای پاکستانی ها بود زیر سفر او همزمان با سفر وزیرخارجه امریکا به کابل صورت گرفته بود وخواست که ابهامات که نزد پاکستانی ها دراین سفر رسمی او وجود داشت برطرف سازد.
مژده میگوید، ناگفته نماند که درکابل درپشت درهای بسته بعضی گپ های محرم هم زده شده بود منجمله در مورد زندانیان پاکستانی که درزندان های افغانستان بسر میبرند صحبت نموده و آن را که به دسترس مطبوعات پاکستان قرار داده است.
با وجود  این همه آنچه را مولانا فضل الرحمن گفت نشان داد که پاکستانی ها تنها به خود و منافع  خود فکر میکند که باید متوجه این باریک بود .

مهترلام 6 عقرب باختر
محکمه درولایت لغمان مردی را به جرم قتل به اعدام محکوم کرد.
ضیاالدین متهم است که دست کم چهارماه قبل درشهرمهترلام نوجوانی به اسم شمشاد را با کلاشینکوف به قتل رسانده است.
انگیزه ی این قتل کشیده گی های محلی خوانده شده است.
دادگاه درحالیکه خانواده های قاتل و مقتول حضور داشتند پس ازبررسی اسناد وشنیدن حرف های وکیلان مدافع دوطرف ، ضیا الدین را به اعدام محکوم کرد.
این مرد پس ازحکم دادگاه آنرا غیرعادلانه خواند وفرجام خواهی کرد.
سید عالم رییس دادگاه شهری مهترلام به آژانس خبری باخترگفت که حکم دادگاه نهایی نیست ومجرم می تواند فرجام خواهی کند.

جلال آباد 6 عقرب باختر
به هزینه ی ملیون ها افغانی وسایل وماشین آلات پیشرفته ی زراعتی به دهقانان ولسوالی بهسود ولایت ننگرهارکمک شد.
این وسایل وماشین آلات شامل هشت  ماشین درو ونهال شانی ، چهارتراکتور وبرخی سامان آلات اضافی این دستگاه ها است که ازسوی وزارت زراعت ومالداری به دهقانان اهدا شد.
حمیدی مدیرکوپراتیف های ریاست زراعت ولایت ننگرهاربه آژانس خبری باخترگفت  که این وسایل وماشین آلات برای دهقانانی که عضویت کوپراتیف های ولسوالی بهسود را دارند توزیع شد.
او هزینه ی مجموعی این وسایل وماشین آلات زراعتی را سی ملیون ونه صدو شصت وسه هزارافغانی عنوان کرد وگفت که این کمک توانایی دهقانان را در راستای افزایش محصولات وعواید شان افزایش می دهد.
حاجی عبدالرحمان دهقان درولسوالی بهسود ازکمک وزارت زراعت استقبال کرد وگفت که حالا آنان با این وسایل وماشین آلات به آسانی وبه گونه ی پیشرفته به دهقانی خواهند پرداخت.
اوازوزارت زراعت خواست تا درزمینه ی تهیه ی ماشین آلات پروسس شالی آنان را کمک کنند.

کابل باختر 6 عقرب
بانک مرکزی مبلغ سی ملیون دالر را  از طریق لیلام به فروش می رساند.
به گزارش آژانس باختر  درنامه ای که ازطریق بانک مرکزی  دراین  رابطه فرستاده شده آمده  است  دافغانستان بانک الی  مبلغ 30 ملیون دالر امریکایی را در داوطلبی روزسه شنبه  مورخ 7 عقرب لیلام بفروش میرساند .
از عموم صرافان واجد شرایط  وبانکهای  تجارتی که مبلغ یک  ملیون وپنجصد هزار  افغانی را  قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار  دافغانستان  بانک  تحویل نموده  اند دعوت بعمل  میاید تا داوطلبی  شرکت  نمایند وبرنده گان لیلام  مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم  دویوم (1-T) تصفیه نمایند .
از عموم اشتراک کننده گان تقاضا میگردد تا فورمه های داوطلبی راالی  ساعت 00/9 صبح روز شنبه  از مدیریت عملیات بازار  اخذ نموده والی  ساعت 30/9 دوباره به موظفین مربوط تسلیم نمایند .
آنعده صرافانیکه تا کنون مبلغ یک ملیون وپنجصد هزار  افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام  های دالر  راتحویل  ننموده اند ، متوانند یکروز  قبل از داوطلبی  پول  تضمین شانرا  تحویل  ودرلیلام  های بعدی  اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته  میشود  که تسویه قسمی  معاملات مجاز  نمیباشد برندگان لیلام پول  قیمت ذمت  شانرا ظرف  یک مرتبه بطور  نقدی وحواله درمدت زمان  معینه تحویل بانک نمایند.

کابل باختر  6 عقرب
انجمن اجتماعی کارکنان شاروالی کابل ماین گذاری  دربرابر موتر تنظیف شاروالی را محکوم کرد .
به گزارش آژانس باختر، حوالی ساعت نه شب گذشته یک ماین کارگذاری  شده درساحه کنرک ولسوالی بتخاک ولایت کابل  زمانی انفجار کرد  که یک موتر تنظیف  از ساحه عبور میکرد .
این موتر انبار کثافات رااز کارته  نو به بتخاک انتقال میداد که بااین  سرنوشت مواجه شد ودرنتیجه آن راننده موتر ویک عمله تنظیف  زخم برداشتند و واسطه تخریب گردید .
محمد عمر نعیم یار رئیس  انجمن اجتماعی  کارکنان شاروالی  کابل ضمن آنکه این ماین گذاری  را محکوم نموده بیان داشت که کارکنان  شاروالی  کابل یک نهاد عام المنفعه بوده که برای تنظیف  وبهبود امور  شهری  دور از برنامه های سیاسی وسلیقوی کار می نمایند وقرار گرفتن آنها  درتوطیه های سیاسی  نمیتواند توجیه پذیر باشد .
درهمین حال انجمن کارکنان شاروالی  کابل نسبت به مرگ  یک عمله تنظیف  که شب گذشته  حین کار تنظیفی درساحه پلچرخی  درپی یک حادثه ترافیکی  به شهادت رسید ،اظهار تسلیت نموده ازمسوولان اداره ترافیک ونهاد ها ی عدلی  وقضایی میخواهند تاعامل این حادثه را مجازات بدارند .