28 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

تبصره

تبصره

کابل/ ۲۸ میزان/ باختر افراط گرایی به یک پدیدۀ جهان شمول...

ده ها طالب مسلح درزابل کشته شدند

قلات ۲۸ میزان باختر ده ها طالب مسلح درتازه ترین نبرد...

ازهفته جهانی تغییر اقلیم  در بامیان تجلیل شد

ازهفته جهانی تغییر اقلیم در بامیان تجلیل شد

بامیان/ 28 میزان/ باختر ازهفته جهانی تغییراقلیم امروزدر بامیان تجلیل شد. محمد...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

کابل – باختر – 5 عقرب
برای آنعده ورثه شهدا که جهت ادای فریضه حج به مکه مکرمه رفته اند دیروز ازسوی وزارت حج و اوقاف درعربستان سعودی مساعدت صورت گرفت.
عبدالمعانی " امانی " معاون بعثه حجاج افغانی درمکه مکرمه به فضل واحد کریم خبرنگار اعزامی آژانس باختر گفت، این مساعدت که برای سه صد تن از ورثه شهدا توزیع شد، برای هرحاجی یک بشکه آب زم زم ، هفت تخته جای نماز ویک مقدار خرما ، کلا وتسبح درنظرگرفته شده بود.
طبق یک خبر دیگر، قاری عبدالعظیم رئیس کمیته مفقودین ، حوادث ووفیات بعثه حجاج افغانی درمکه مکرمه گفت ، حکمت الله فرزند اچل دی باشنده ولایت بلخ ازاثرمریضی دیروز دریکی ازشفاخانه های عربستان سعودی وفات نمود
به گفته قاری عبدالعظیم درجریان ادای فریضه حج بیت الله شریف درمدینه منوره ومکه مکرمه شانزده تن حاجی وفات نموده است 

ترینکوت 5 عقرب باختر
ماموران امنیتی درولایت ارزگان موفق به کشف چند مخفیگاه مواد انفجاری ووسایل انفجارطالبان مسلح شده اند.
این مخفیگاه ها درجریان یک عملیات ویژه ی نظامی طی سه روز از مرکز وبرخی ولسوالی های ارزگان کشف شده است.
ازاین مخفیگاه ها سی وپنج ماین ، چهل وپنج کیلوگرام مواد انفجاری ، ده ها ریموت کنترول ، ودیگر وسایل انفجاربه دست آمده است.
فرید عایل سخنگوی پولیس ولایت ارزگان به آژانس باخترگفت که طالبان ازاین مواد به خاطر اعمال تروریستی شان استفاده می کرده اند.
گفته می شود که دراین عملیات نظامی تاکنون پانزده طالب مسلح نیزدستگیرشده اند.
سخنگوی پولیس ارزگان می گوید که این عملیات ویژه ی پولیس همچنان ادامه خواهد داشت.

پلخمری 5 عقرب باختر
برای نخستین بار درولایت بغلان مرکزحمایت حقوقی وتوان بخشی زنان ایجاد شد.
انتظار می رود این خانه همچوسایر خانه های امن درافغانستان پناه گاهی برای زنان خشونت دیده خواهد بود.
مرکزحمایت حقوقی وتوان بخشی زنان درحالی درولایت بغلان ایجاد می شود که گزارش ها گواه افزایش خشونت علیه زنان دراین ولایت دارد.
این خانه ی امن ازسوی مرکزتعاون به همکاری ریاست امور زنان بغلان درشهر پلخمری ساخته شده است.
گفته می شود که هزینه ی ایجاد ومصارف این مرکز را بخش حمایت زنان سازمان ملل به دوش دارد.
سید عبدالحمید صفوت مسوول مرکزتعاون درشمال افغانستان به آژانس باخترگفت که این مرکز پس ازاین به دادن مشاوره های حقوقی وروحی ، حمایت های صحی وآموزش سواد وحرفه به زنان خشونت دیده خواهد پرداخت.
این مرکزدرحال حاضرظرفیت نگهداری ده زن ودختررا دارا است اما مسوولان مرکزتعاون می گویند که تلاش دارند تا با درنظرداشت نیاز موجود ظرفیت جذب این مرکز را بلند ببرند.
مرکزامن یا حمایت حقوقی وتوان بخشی زنان دربغلان درحال حاضربرای دوسال فعالیت خواهد داشت.
خدیجه حقبین رییس امورزنان ولایت بغلان ایجاد خانه ی امن دراین ولایت را گام ارزنده ای درامر رفع مشکلات اجتماعی وخانواده گی زنان خواند.
اوبا استقبال ازایجاد این مرکزگفت" قبلا نسبت نبود خانه ی امن دربغلان نه تنها خانم ها پناه گاه ومرجعی برای رفع مشکلات حقوقی شان نداشتند بلکه ارگان های عدلی وقضایی نیز دچارمشکل بودند.
خانه ی امن درولایتی تاسیس شد که دست کم درچند سال اخیرگواه دردناک ترین نوع خشونت علیه زنان بوده است.
سحرگل تازه عروس نوجوان درهمین ولایت ماه ها درزندان خانه گی شوهر وخانواده ی شوهرش زیرشکنجه  قرارداشت ؛ رویدادی که برای نخستین بار ازسوی آژانس باختر منتشرشد وبه زودی سراسرجهان را فرا گرفت.
خانواده ی شوهراین زن دریک ساحه ی متروک وی را نگهداری می کردند و همه روزه ناخن ها وگوشت های بدنش را جدا می ساختند.
یکی دیگر ازده ها رویداد خشونت علیه زنان دربغلان ربوده شدن گل باشه وفریده دوخواهر دانش آموز ازسوی دومامور پولیس نظم عامه ی ولایت هلمند است.
این ماموران پولیس که باشنده ی ولایت بغلان اند سه روزپس ازربودن این دو خواهر گل باشه را درحالیکه بارها مورد تجاوزقرارداده بودند کشتند واما با گذشت ماه ها فریده دختردیگر این خانواده هنوز درقید آنان می باشد.
با این حال نهاد های جامعه ی مدنی ومدافع حقوق بشری ایجاد مرکزامن دربغلان را گام ارزنده ای درراستای کاهش میزان خشونت علیه زنان درولایتی می خوانند که گروه های مسلح غیرمسوول وطالبان درآن نفوذ وحضور دارند.

شهرغزنی 5 عقرب باختر
سه طالب پاکستانی درجریان درگیری بانیروهای افغان دیشب کشته وچهارجنگجوی دیگر این گروه زخمی شدند.
گفته می شود که ملا ترابی قوماندان محلی طالبان مسلح نیزمشمول زخمی شده های این رویداد است.
درگیری هنگامی رخ داد که گروهی ازطالبان پاکستانی بالای یک پوسته ی پولیس محلی درمحله پنه ولسوالی گیرو حمله کردند.
عبدالله خیرخواه ولسوال گیروی ولایت غزنی به آژانس باخترگفت که دراین درگیری سه طالب پاکستانی کشته وبه شمول  ملاترابی قوماندان شان وچهار جنگجوی دیگر زخمی شدند.
به گفته ی خیرخواه دراین درگیری به پولیس محلی آسیب نه رسیده است.

کابل باختر/ 5/عقرب
دریک حادثه انفجارماین ناوقت امروز درولایت غزنی هژده تن از هموطنان که شرکت کننده گان یک محفل عروسی بودند به شهادت رسیدند.
به گزارش آژانس باختر ، حوالی شام امروز یک موتر مسافربری که شرکت کننده گان یک محفل عروسی را حمل میکرد، درساحه ولسوالی اندر ولایت غزنی با یک ماین کنارجاده مواجه شدکه از اثر انفجار ماین چهارده خانم ، سه مرد و یک طفل به شهادت رسیده و پنج دختر خانم جراحت برداشتند.
موسی خان اکبرزاده والی غزنی درتماس تیلفونی با آژانس باختر ضمن آنکه این ماین گذاری را به شدت تقبیح کرد آن را کار دشمنان خداوند و دشمنان مردم افغانستان خواند.
او ضمن آنکه باخانواده های شهدا ابراز تسلیت نمود،دستور تحقیق داده است.
با آنکه تاکنون گروه مسوولیت این حادثه را به عهده نگرفته مگر ماین گذاری های کنار جاده عمدتاً به طالبان نسبت داده میشود و آنها درگذشته مسوولیت این گونه وقایع را به عهده گرفته اند.

کابل باختر/ 5/ عقرب
درملاقاتیکه امروز میان څارنپوه عنایت الله نظری معاون اول وزارت دفاع ملی با وزیر دفاع سویدن صورت گرفت طرفین پیرامون اوضاع امنیتی کشور بحث و تبادل نظر نمودند.
به اساس معلومات دفترسخنگوی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر، دراین ملاقات معاون اول وزارت دفاع ملی ازکمک و همکاری های سویدن درامر توسعه ، تجهیز و تعلیمات مسلکی نظامی منسوبان اردوی ملی اظهار سپاس نمود.
بعداًوزیردفاع سویدن ازادامه همکاری و حمایت سیاسی و لوژستیکی کشور اش به افغانستان اطمینان داد.

کابل 5 عقرب باختر
جلسه نوبتی شوراي وزیران  امروزتحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.
ریاست عمومی ادارهء امور و دارالانشای شورای وزیران خبر به آژانس باختر می دهد ،ابتدأ، طبق اجندا وزیر مالیه در حالیکه اعضای کمیته بودجه حضور داشتند در رابطه به طرح بودجه ملی سال مالی 1393 به تفکیک بودجه های عادی و انکشافی به جلسه معلومات مفصل داده افزود.
مجموع بودجه ملی سال مالی 1393 مبلغ 443.2 چهار صد و چهل و سه اعشاریه دو ملیارد افغانی معادل مبلغ 7.9 هفت اعشاریه نه ملیارد دالر امریکائی بوده که از جمله بودجه عادی مبلغ 273.9 دو صد و هفتاد و سه اعشاریه نه ملیارد افغانی معادل 4.89 چهار اعشاریه هشتاد و نه ملیارد دالر و بودجه انکشافی مبلغ 169.3 یک صد و شصت و نه اعشاریه سه ملیارد افغانی معادل (3) سه ملیارد دالر پیشبینی گردیده  و تمویل، بودجه ملی از منابع داخلی 132 یکصد و سی و دو ملیارد افغانی معادل 2.3 دو اعشاریه سه ملیارد دالر و از منابع خارجی 285.38 دو صد و هشتاد و پنج اعشاریه سی و هشت ملیارد افغانی معادل (5) پنج ملیارد دالر صورت گرفته است.
وزیر مالیه اهداف بودجه ملی را رشد اقتصادی پایدار، ازدیاد عواید، ایجاد شغل دوامدار، کاهش فقر، تقویه بخش های زیربنا، زراعت، معارف و صنعت و رفاه اجتماعی پایدار و متوازن بر شمرده، از توجه بیشتر دولت در دهه تحول روی انکشاف بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی جهت ایجاد اشتغال برای مساعد سازی اقتصاد پایدار اطمینان داده، از چالشهای چون ختم پروسه انتقال، خروج مکمل تیم های بازسازی ولایتی، انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی، ازدیاد مشکلات امنیتی، پائین آمدن سطح واردات و صادرات تجارتی و سرمایه گذاری جدید، کاهش ارزش پول افغانی، کسر جدی عواید طی سال 1392 و فشار مالی ناشی از تطبیق قوانین امتیازات جدید که مستقیماً بالای طرح بودجه سال 1393 تاثیر گذار می باشد به جلسه یادآوری و اضافه نمودند.
در طرح بودجه ملی سال مالی 1393 معیارهای مشخص چون سقف پیشنهادی بودجه سال مالی 1393 مصوب جلسه مورخ 17/4/1392 شورای وزیران، مصارف سال جاری و توانمندی تطبیق پروژه های انکشافی، تشکیل وزارت خانه ها و ادارات، تعهد کمک کننده ها بشمول بودجه خارجی، امکانات وجوه اختیاری و عواید داخلی، توافقات قبلی موسسات مالی بین المللی، مطابقت با استراتیژی انکشاف ملی و برنامه های دارای اولویت، پروژه های بزرگ ملی و رشد ولایت کمتر انکشاف یافته درنظر گرفته شده است.
نامبرده اظهار داشت، متکی به مصوبات شورای وزیران در طرح بودجه عادی سال 1393 صرفه جوئی در پرداخت ها، جلوگیری از خریداری های اجناس لوکس و تجملی، مصارف خدماتی و کسب دارائی ها تنقیصات مشخص صورت گرفته ولی افزایش بعمل آمده در بودجه عادی سال 1393 به تناسب سال 1392 ناشی از مصارف امنیتی، مصارف حفظ و مراقبت سرکها، میادین هوائی، مکاتب و شفاخانه ها، تزئید در حقوق تقاعد شهدا و معلولین، پرداخت حقوق اجرا نه شده متقاعدین سال های قبلی، ازدیاد معاشات قضات و پرداخت امتیازت استادان پوهنتون میباشد، از جانبی افزایش در بودجه انکشافی به علت افزایش در بودجه انتقالی بوده زیرا بودجه انتقالی سال مالی 1392 به بودجه مالی سال 1393 افزودی در حدود 46 فیصد را نشان میدهد.
بودجه انکشافی در دو بخش اختیاری و غیر اختیاری تفکیک گردیده که استفاده از منابع مالی آن به اساس اولویت طور اختصاص یافته تا در قدم نخست برای انعده پروژه های انکشافی که کار عملی آن قبلاً آغاز و تحت تطبیق قرار دارد و ثانیاً آنعده پروژه های که تمام مراحل داوطلبی و قرارداد پروژه تکمیل گردیده و کار فزیکی آن در حال آغاز می باشد، اولویت داده شده است، پروژه های انکشافی جدید بطور محدود که در نهایت اولویت و معقولیت قرار داشته و ولایات کمتر انکشاف یافته و کوچی ها نیز شامل اولویت میباشند.
وزیر مالیه جمهوری اسلامی افغانستان لست پروژه های بودجه اختیاری و غیر اختیاری را به تفکیک پروژه و به تفریق بودجه پیشبینی شده در سال 1393 به جلسه مطرح و در اخیر اضافه نمود وزارت مالیه حتی الوسع سعی بعمل آورده است تا پیشنهادات وزارت ها و ادارات را در طرح بودجه باد شده مطمع نظر داشته باشد ولی باید اذعان نمود که بودجه سال مالی 1393 به اساس امکانات موجود طرح و ترتیب گردیده است.
شورای وزیران بعد از بحث مفصل پیرامون مسوده بودجه ملی سال مالی 1393 فیصله بعمل آورد تا فردا مورخ ششم عقرب سال روان، جلسه تحت ریاست جلالتمآب معاون دوم ریاست جمهوری به شمول وزرا و روسای مستقل ادارات که در زمینه مسوده بودجه ملی سال مالی 1393 مشکلات و پیشنهادات مشخص داشته باشند تدویر و تصامیم مقتضی اتخاذ نمایند.
متعاقباً، معین و سرپرست وزارت عدلیه طرح مقرره شیرخوارگاه ها و کودکستان ها را به جلسه ارایه که بداخل پنج فصل و (51) ماده مورد تصویب قرار گرفت.
در ادامه، طرح تعدیل در مواد بیست و یکم و بیست و چهارم اساسنامه د آریانا افغان هوائی شرکت که در جلسه مورخ 16/6/1392 کمیته قوانین شورای وزیران مورد تائید قرار گرفته بود توسط معین و سرپرست وزارت عدلیه، به جلسه ارایه و تصویب گردید.
بعداً، وزیر فواید عامه پیشنهاد استملاک موازی 8251 متر مربع زمین به قیمت مجموعی 2.8 ملیون افغانی در ولایت بادغیس ملکیت اشخاص که بالای آن تعمیر دفتر مشاورتی و مراقبتی سرک حلقوی قیصار-لامان اعمار گردیده و قرار است بعد از تکمیل پروژه از تعمیر مذکور به منظور حفظ و مراقبت سرک حلقوی استفاده گردد به جلسه مطرح که مورد تصویب قرار گرفت.
همچنان رئیس عمومی ارگان های محل استملاک موازی 4905 متر مربع زمین ملکیت افراد به قیمت مجموعی 3.3 ملیون افغانی که بالای آن سرک پروژه اصحاب بابا احداث گردیده و پول استملاک آن از بودجه شاروالی محمد آغه ولایت لوگر پرداخت میگردد به جلسه پیشنهاد که مورد تصویب قرار گرفت.

کابل باختر5 عقرب
به یاد بود از عالم جید کشورملا مشک عالم امروز محفلی به اهتمام وزارت اطلاعات وفرهنگ ،در تالار مرکزبین المللی مطبوعات ، برگزارگردید .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: این محفل به اشتراک پروفیسورصبغت الله مجددی رهبر جهادی ، نخستین رییس جمهور دولت اسلامی افغانستان ورئیس کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی، قیام الدین کشاف رییس شورای سراسری علمای افغانستان، عبدالجبارتقوا والی کابل شماری ازعلمای دین، دانشمندان وشخصیت های فرهنگی برگزار گردید.
به این مناسبت پیام حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان نیزفرستاده شده بود که درقسمتی از آن آمده است : در درازنای تاریخ درآغوش گرم کشورما علما، بزرگان قومی و روحانی زیادی پرورانده شده که دردوران زنده گانی خویش، درکنارآن که در تربیه دینی و اصلاح اجتماعی مردم سعی کرده اند، وقتیکه آزادی و تمامیت مردم به خطرمواجه گردیده ، این علما در مبارزه علیه تسلط بیگانه درراه اتفاق و اتحاد مردم تلاش های پی گیرکرده اند ،.
آنان باتلاش ها بیگانه گان را از کشوررانده وآزادی و تمامیت کشوررا حفظ کرده اند .
دراین محفل دکتورسید مخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ ، پیرامون مبارزات و کارنامه های ملا مشک عالم در برابر استعماراجنبی و استبداد داخلی معلومات داده گفت: این محفل را به مناسبت مرور 130 سال ازوفات این عالم بزرگوارکه 96 سال عمرخود را در خدمت اسلام و مسلمین بخصوص به مردم افغانستان به سربرد و سال های آخرعمرش را در مبارزات پی گیربرضد استعمارخارجی و استبداد داخلی ادامه داد، برگزارنمودیم .
دوکتوررهین اضافه کرد که درصحنۀ مبارزات ضداستعماری ملادین محمد مشهوربه مشک عالم که منسوب به قوم اندرولایت غزنی میباشد، در سال 1879 اولین بار در سطح ملی مطرح شد و آن زمانی بود که کابل برای باردوم به وسیله قوای استعمار اشغال شده بود و قیام عمومی در پایتخت واطراف آن دربرابر متجاوزین، آغازشده بود.
همینگونه دوکتوررهین در مورد مبازرات ملا مشک عالم و ملا عبدلغفورلنگری از ولایت غزنی، میربچه خان ازسرای خواجه ، عصمت خان جبارخیل ، محمد جان خان وردک و بزرگان شهرواطراف کابل، دربرابرتهاجم وحشیانۀ استعمارخارجی که شجاعانه رزمیده اند، نیز یاد کرد.
پروفیسورصبغت الله مجددی رهبرجهاد و شخصیت روحانی کشور نیز در صحبتی دررابطه به شخصیت ، مبازرات و رشادت  ملا مشک عالم معلومات داده گفت که آن شخصیت گرامی ازروحانیت بهرۀ بزرگ داشت وی وهم قطارانش در راه خدا وعلیه استعمار خارجی مبارزه شجاعانه کرده اند .
دراین محفل مولوی نیک محمد عضوشورای علما ، استاد حبیب الله رفیع مشاوراکادمی علوم ، سید محمد واعظ بهشتی ، سرمحقق عبدالحکیم صافی عضو اکادمی علوم ، و دوکتورشمس الحق آریانفر نیز پیرامون ابعاد مختلف زنده گانی و مبارزات دربرابر استعمار خارجی و استبداد داخلی آن شخصیت روحانی و علمی ، خاطراتی از مبارزات وی ، جنگ دوم افغان و انگلیس و نقش ملا مشک عالم دراین جنگ، و سهمگیری این عالم جید درایجاد اتفاق و اتحاد مردم بخاطرحراست از تمامیت وآزادی کشور، به ترتیب صحبت کردند.
همینگونه آنان تاکید کردند که امروز نیازمندی اشد مردم کشوراست که دست به دست هم داده به  اتفاق و اتحاد پرداخته و جلو هر گونه توطئۀ دشمنان و نفاق افگنان را بگیرند و با پیروی از کارنا مه های نیاکانشان با وحدت و یک پارچه گی به دشمن جواب دندان شکند دهند. ختم . احمدی

کابل باختر/ 5/ عقرب
وزارت فواید عامه امروز قراردادی را به ارزش سه صد و نود میلیون افغانی با سه شرکت خصوصی داخلی امضا نمودکه به موجب آن درچهار ولایت کشور چند سرک جدید احداث خواهد شد.
به گزارش آژانس باختر ، به موجب این قرارداد که امروز ازسوی محمداکبر بارکزی معین وزارت فواید  عامه با شرکت خصوصی افغانی چند سرک جدید به طول مجموعی چهل وپنج کیلو متر در چوکات برنامه راه سازی روستایی در ولایت های کندز ، دایکندی ، کابل و فراه احداث میشود. هزینه این پروژه سه صد و نود میلیون افغانی تخمین شده که ازسوی بانک جهانی پرداخته میشود.
معین وزارت فواید عامه تاکید کرد که کار احداث سرک های جدید تایکسال آینده تکمیل گردد.

قابل ذکر است که برنامه راه سازی روستایی ازسال 2002 میلادی دروزارت فواید عامه روی دست گرفته شده و تاکنون بیش از یازده هزار کیلومتر سرک و تعدادی زیادی پل اعمار شده که در چوکات آن برای شماری از باشنده گان مناطق روستایی زمینه کار مساعد شده است.

 

کابل 5عقرب باختر
پروژه برق آفتابی که به همکاری مالی و تخنیکی حکومت زیلاند جدید و تیم بازسازی ولایتی آن کشور مستقر در ولایت بامیان که در میزان 1391 آغاز گردیده بود، اینک به بهره برده داری سپرده شد.
به اساس معلومات که در خبر نامه ای شرکت برشنا در این مورد نگاشته شده  ارزش مجموعی این پروژه بیشتر از چهارده میلیون دالر امریکایی است که توسط کشور نامبرده تمویل گردیده است.
پروژۀ مذکور سه شبکۀ عمومی برق را در بر خواهد گرفت که دو شبکۀ آن ظرفیت 600 کیلو وات و یک شبکۀ آن ظرفیت تولید 400 کیلو وات برق را دارا می باشد. مجموع تولید برق توسط هر سه شبکه در حدود 1000 کیلو وات (یک میگا وات) می باشد.
سه منطقۀ عمده که قرار  است توسط این پروژه از نور برق مستفید گردند، عبارتند از:
• شبکۀ اول مناطق حیدرآباد، سرآسیاب و نوآباد را در ولایت بامیان با نور برق آفتابی روشن می نماید،
• با فعال شدن شبکۀ دوم، شهر بامیان جدید روشن می گردد،
• و شبکۀ سوم مناطق ملا غلام، ریگشاد، درۀ اژدر و شهر جدید ملا غلام را برق خواهد داد.
با فعال شدن سه شبکۀ نامبرده که توسط کشور دوست زیلاند جدید به راه انداخته می شود، به صورت مجموعی 2490 خانواده در شهر بامیان از نور برق آفتابی مستفید می گردند. ختم/ نالان