06 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

طالبان در سمنگان متحمل تلفات شدند

ایبک / 6 میزان / باختر چهارده طالب مسلح در نتیجه...

حاصلات پنبه در نیمروز افزایش یافته است

حاصلات پنبه در نیمروز افزایش یافته است

زرنج /6 میزان/ باختر حاصلات پنبه در نیمروز در مقایسه باسال...

پنجصد هزار مهاجر در سال جاری به کشور برگشته اند

کابل/ 6 میزان/ باختر وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

 

کابل / 5 میزان / باختر

داکترعبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحۀ ملی، امروزبا استاد محمدکریم خلیلی، رهبرحزب وحدت اسلامی افغانستان دیدارکرد.

به گزارش آژانس باختر؛ دراین دیداردوطرف دررابطه به آخرین تحولات درکشورومذاکرات صلح، بحث و تبادل نظر کردند.

احمدضیا احمدی

 

کابل / 5 میزان / باختر

داکترعبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحۀ ملی، امروز با استاد محمد محقق، رهبرحزب وحدت اسلامی مردم افغانستان دیدارکرد.

به گزارش آژانس باختر؛ دراین دیداردوطرف دررابطه به مذاکرات صلح و آخرین تحولات درکشور، بحث و تبادل نظرکردند.

احمدضیا احمدی

 

 

کابل / 5 میزان / باختر

به ریاست دکتورعباس بصیر سرپرست وزارت تحصیلات عالی امروز نشستی به منظورتدوین سومین پلان استراتیژیک ملی برای آن وزارت، برگزارشد .

به گزارش آژانس باختر؛ دراین نشست، سرپرست وزارت تحصیلات عالی تدوین پلان استراتیژیک را برای برنامه های عملیاتی  وزارت تحصیلات عالی با اهمیت خواند وگفت که بدون داشتن پلان استراتیژیک وطرح مدون دیدگاه وزارت تحصیلات عالی، اجرای امور وتطبیق برنامه های عملیاتی دشوارخواهد بود.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت که اهمیت پلان استراتیژیک دراین است که رویکرد وزارت تحصیلات عالی را تعریف وبیان می کند و با توجه به تجاربی که درجریان تطبیق پلان های قبلی به دست آمده است، پلان استراتیژیک سوم را با درنظرگرفتن مقتضیات ونیازمندی های کنونی غنی ترمی کند.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی ازتمام اعضای نشست خواست که درراستای هرچه به موقع تدوین سومین پلان استراتیژیک بکوشندو به اسرع وقت مسوده آن را برای تایید درنشست بعدی آماده کنند.

احمدضیا احمدی
 

 

 

کابل / 5 میزان / باختر

حسینه صافی سرپرست وزارت امورزنان امروزبا شمسیه، اول نمرۀ امتحان کانکور1399 دیدارکرد.

به گزارش آژانس باختر؛ دراین دیدارسرپرست وزارت امورزنان، موفقیت شمسیه به عنوان اول نمرۀ امتحان کانکور 1399  را به وی و خانواده اش تبریک گفت واین موفقیت را یک دست آورد بزرگ برای تمام زنان افغان دانست.

دراین دیدارحسینه صافی روی تعقیب ونظارت ازبورس ها، فراهم کردن فرصت ها برای زنان، برطرف کردن مشکلات دختران افغان درعرصه تحصیل وایجاد گروه های محصلان، بحث صورت گرفت.

احمدضیا احمدی
 

 

کابل / 5 میزان / باختر

رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف، امروزدرنشست رهبری آن وزارت، لیلا سامانی را به حیث رییس جدید ارتباط وآگاهی عامه وزارت معارف، معرفی کرد.

به گزارش آژانس باختر؛ دراین نشست لیلا سامانی رییس جدید ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت معارف درصحبتی، ازاعتماد و باوررهبری دولت وبه ویژه وزارت معارف در راستای تقرری اش، قدردانی کرد و یاد آور شد که با تلاش‌های مضاعف و همکاری اعضای این ریاست بتواند امورمحوله را به وجه احسن انجام دهد.

لیلا سامانی بعد ازسپری کردن موفقانۀ رقابت آزاد،ازمجرای کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی دربست دوم ریاست ارتباط وآگاهی عامه وزارت معارف، تقررحاصل کرد.

احمدضیا احمدی

 

 

کابل / 5 میزان / باختر

داكتراحمد جوادعثماني سرپرست وزارت صحت عامه، امروزبانمايندۀ ادارۀ انكشافي ملل متحد (UNDP) درافغانستان، درنشستي ازطريق ويديو كنفرانس صحبت کرد.

به گزارش آژانس باختر؛ دراين ویدیوکنفرانس، سرپرست وزارت صحت عامه، برنامه‌های کاری اش را با نمایندۀادارۀ انکشافی ملل متحد شریک کرد وخواهان همکاری‌های بیشترآن اداره دربخش صحت کشورشد.

همچنان داکترعثمانی ازنمایندۀ ادارۀ انكشافي ملل متحد خواست که بخش صحت افغانستان را درراستای افزایش ظرفیت درتشخیص ویروس کرونا، ایجاد لابراتوارها درولایت‌های نیازمند، تداوی بیماران کووید19 درخانه‌ و نصب سیستم اکسیجن درشفاخانه‌ها، همکاری کند.

به همین ترتیب نمایندۀ ادارۀ انكشافي ملل متحد ازبرنامه‌های کاری سرپرست وزارت صحت عامه استقبال کرد ودربخش‌های مذکور وعده همکاری داد.

احمدضیا احمدی

 

 

کابل /۵ میزان / باختر

محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهرامروزبا نمایندگان مردم ولایات فراه وبادغیس درولسی جرگه، دیدار کرد.

در این دیدار که درارگ انجام شد، ابتدا عبدالستار حسینی نمایندۀ مردم فراه درولسی جرگه و عبدالبصیرعثمانی نمایندۀ بادغیس درولسی جرگه به نمایندگی ازدیگران، خواست ها و پیشنهادهای مردم را درعرصه های امنیت، توسعۀ معارف، پروژه های انکشافی واستخدام کادرهای ولایات مذکوردرادارات مختلف دولتی، بیان داشتند وحمایت قاطعانۀ شان را از نظام وجمهوریت اعلام کردند.

سپس حمدالله محب مشاورامنیت ملی صحبت کرد ودرمورد تدابیربه خاطرتامین امنیت در ولایات متذکره و درمجموع تمام افغانستان، معلومات داد وبا یادآوری از پلان امنیتی شهروند محور، گفت که به منظور حل مشکلات امنیتی فراه و بادغیس، برنامه های امنیتی روی دست است.

بعداً رییس جمهورغنی صحبت کرد وبا تشکرازنمایندگان مردم ولایات فراه وبادغیس در ولسی جرگه که خواست ها و پیشنهادهای شان را بیان کردند، با یادآوری ازفیصله های لویه جرگۀ مشورتی صلح، درخصوص صلح صحبت کرد.

رییس جمهور به نمایندگان ولایات متذکره، گفت که فهرست کادرهای شان را ترتیب کنندکه درزمینه اقدامات لازم صورت گیرد، اما معیار دراستخدام کادرها به عنوان یک اصل مهم است.

رییس جمهورغنی تصریح کرد که توجه بیشتر در راستای انکشاف و سرمایه گذاری در زون غرب صورت گرفته است و توازن در زمینۀ توسعه و انکشاف ولایات، ازاولویت های دولت پنداشته می شود.

وی افزود که بیشتر از ۹۵ درصد معلمان در سراسر کشور بایومتریک شده اند و بدون توجه به معارف، پیشرفت ممکن نیست.

رییس جمهور از برق وارداتی ترکمنستان به زون غرب کشور یادآوری کرد و گفت که در این راستا هماهنگی های لازم صورت گرفته است و پیشرفت ها قابل لمس است. وی با قدردانی ازنقش فعال زنان درولایات فراه و بادغیس، گفت که تا سال آینده تاپی به ولایت هرات می رسد.

 محمد اشرف غنی خاطرنشان کرد که یکی ازعمده ترین موارد، انتقال لین برق از ترکمنستان به ولایت قندهاراست که ۱.۳ میلیارد دالر بالای آن سرمایه گذاری شده است.

رییس جمهور با اشاره به تغییرات جدید درقومندانی های امنیۀ ولسوالی ها، گفت که توجه به تامین امنیت شهروندان افغانستان به ویژه ولایات ونقاط دوردست کشور، از اولویت های دولت افغانستان است.

فیض آباد/ ۵ میزان / باختر

پولیس بدخشان ازپیوستن یک قومندان پیشین حزب اسلامی وافرادش با طالبان درآن ولایت خبرداد.

ثناءالله روحانی سخنگوی پولیس بدخشان گفت که عنایت که قومندان پیشین حزب اسلامی بود،با بیست فردش درقریۀ ساری ولسوالی یاوان آن ولایت به گروه طالبان پیوست.

روحانی گفت که قومندان عنایت با افرادش درجملۀ گروه های مسلح غیرمسوول فعالیت می کردودرنهادهای امنیتی ودفاعی کدام مسوولیت نداشت.
اما طالبان مدعیست که قومندان عنایت مربوط دولت بود وبا شماری ازقومندانان دیگر دولتی وافرادشان دربدخشان به آنان پیوسته است.
پولیس این ادعای طالبان را رد کرده است.

 

چاریکار/ ۵میزان/ باختر

شورای مردمی پروان برای ۵۲۰ خانوادۀ متضررناشی ازسیلاب های اخیردرپروان مواد غذایی وغیرغذایی کمک کرد.

به گزارش خالدسخاخبرنگارآژانس باختر؛این کمک هاشامل،برنج،روغن،چای،مکرونی،صابون،کمپل،جاکت،چادر، لباس، پاپوش، ترموزوگیلاس بودکه شورای مردمی پروان مقیم کابل وبنیاد انصاربرای ۵۲۰خانواده درحضورداشت والی،رییس واعضای شورای ولایتی پروان توزیع شد

فضل الدین عیاروالی پروان حین توزیع این کمک ها ازاحساس بشردوستانۀ مردم پروان که درشهرکابل زندگی دارند ونیزبنیاد انصارقدردانی کردوگفت رهبری پروان ازاین کمک های به موقع نهاد های مددرسان قدردانی کرد .


 

 

کابل/ ۵ میزان/ باختر

مقامات ارشدبخش های امنیتی کشور،امروزروی وضعیت عمومی امنیتی درکشورو پیشرفت درادغام پولیس محلی بحث کردند.

دراین جلسه،مسوولان گزارش بخش های مربوط شان را ارائه کردندوگفتند، که درادغام و طرح بدیل درمورد پولیس محلی واردوی منطقه یی پیشرفت‌ صورت گرفته است.

درنشست مقامات ارشدبخش های امنیتی همچنان وضعیت عمومی امنیتی کشوررا مورد ارزیابی قراردادندوتصمیم‌ های لازم دراین خصوص نیزاتخاذ کردند.
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL